SVÄTÁ BIBLIA JE NEDOSTATKOVÝ TOVAR

15.01.2018 11:14

Jediná kniha ktorá nesie názov SVÄTÁ BIBLIA je preklad starého farára prof. Jozefa Roháčka, jedného z najväčších Slovákov, aký sa kedy narodil. Pre slovenský národ vytvoril tú najväčšiu hodnotu - preložil staroveké posvätné písma z pôvodných jazykov (hebrejčina, aramejčina a gréčtina) do slovenského jazyka. Pre človeka tušiaceho hodnotu práce prof. Jozefa Roháčka to znamená kľúč k jazyku srdca, ktorý je oveľa prirodzenejší ako jeho rodný jazyk! Tí, ktorí ste aspoň raz v živote precítili napr. 9. kapitolu evanjelia podľa svätého Jána, akiste viete, ako sa Pán Boh dotýka srdca človeka. Váš život po prečítaní, precítení týchto veršov už nikdy nebude ako predtým. Je v nich cítiť niečo, čo sa nedá slovami vyjadriť, niečo tak cenné, ako život sám.

 

-    -    -

 

Svätá Biblia - z pôvodných jazykov preložil Jozef Roháček je u nás momentálne dostupná až o 3 dni. Bývali časy, kedy sme mali na sklade plné krabice Roháčkových Biblií, no vďaka rastúcemu záujmu o Božie Slovo máme radosť aj z toho, že sme dnes expedovali posledný kus! Ďakujeme vám za vašu priazeň, ďakujeme vám za vašu dôveru a modlitby! Želáme vám, aby ste boli štastní celý Nový rok 2018, aby ste mohli v Božej prítomnosti robiť štastnými aj druhých ľudí okolo vás.

 

Miroslav Raninec, Biblik.sk