TROJŠESTKOVÝ ČIAROVÝ KÓD - THREE-SIX BAR CODE (SK, ENG)

26.04.2018 18:29

"...a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. Tu je múdrosť. Kto má um, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť." Zjavenie 13:17-18

Revelation 13:17-18

-  -  -

Vynikajúci článok na túto tému som našiel na:

For our friends speaking english, there is a fantastic article here:

https://endtimestruth.com/666-2/barcode-technology-666/

Toto je naozaj kvalitný článok, ktorý sa do hĺbky zaoberá skutočnosťou, ktorú bežne vidíme na čiarových kódoch. (napr. v prehliadači Google Chrome si článok môžete preložiť do slovenčiny) Jednoducho diabli si svoju pečať označili na každom výrobku, plní sa proroctvo Biblie o šelme zo Zjavenia sv. Jána. Kto chce vedieť, či na čiarovom kóde naozaj sú tri šestky, nech si urobí vlastný výskum. Moje výskumy potvrdzujú, že s číslom troch šestiek sa nestretneme iba na čiarových kódoch. Napr. aj tzv. SWIFT kód bánk končí XXX (napr. FIOZSKBAXXX, GIBASKBXXXX, SUBASKBXXXX) čo sú takisto tri šestky. Prečo by zrovna xxx mali byť tri šestky? Ak abecedu rozdelíme na číslice od 1 po 9, písmeno X reprezentuje číslo 6:

Stĺpec č. 6 tvorí angl. výraz FOX, t.j. "líška", symbol pre lesť, úskoky, samoľúbu bezohľadnosť, rafinované podvody a triky.

Táto tabuľka sa podľa niektorých zdrojov nazýva Pytagorejská numerologická tabuľka (zdroj napr. tu) Teda písmeno X bezpochyby a na 100% nie náhodou reprezentuje číslicu 6. Nakoľko satan má dnes pod palcom aj finančníctvo, nie náhodou si banky vybrali pre svoje kódy označenie troch šestiek. (Takisto nie náhodou tzv. xxx bolo vybrané aj ako označenie pre porno.)

V prípade čiarových kódov tri šestky sú použité takto:

Pri pohľade na bežný čiarový kód si to môžeme jasne všimnúť:

Na tomto čiarovom kóde si môžeme všimnúť rozdiel v kódovaní medzi pravou a ľavou stranou kódu. Vpravo je napr. číslica "2" kódovaná dvoma tučnými čiarami, zatiaľ čo na ľavej strane sa paličky pre číslicu "2" líšia. To znamená, že pre kódovanie jednej číslice existuje viac spôsobov paličkového kódovania. Číslicu "6" v pravej časti môžeme ľahko rozoznať ako tenké dvojpaličky.

Ak si budete pozorne všímať čiarové kódy, k rozoznaniu symbolu troch šestiek môže pomôcť aj jeden z významov čísel:

Ako sme už spomínali, pre jednu číslicu existuje viacero spôsobov paličkového označenia, tento obrázok však môže pomôcť, keď s pomocou neho budete čiarové kódy v praxi porovnávať. Jednoducho je potrebné, aby ste si urobili sami vlastný výskum! Študujte, porovnávajte a všímajte si veci okolo seba. To je cesta, ako si informácie overiť: VLASTNÝ VÝSKUM.

Nárok na vládu nad svetom si osobujú satanské elity. Nájdeme mnoho dôkazov okultnej symboliky:

1.) tri šestky na čiarovom kóde

2.) tri šestky v kódoch bánk (XXX)

3.) tri šestky na internete ako www (Waw- šieste  písmeno hebr. abecedy)

4.) symboly hadov na úradoch (had podľa biblie=diabol a satanáš)

5.) okultná symbolika v kostoloch a vo Vatikáne, článok tu a jeden z našich najčítanejších článkov tu

6.) knihy a hry pre deti s menami skutočných démonov, napr. kniha Harry Potter; potom špiritistická tabuľka Ouija a ďalšie nebezpečné knihy a hry, ktoré sa na prvý pohľad prezentujú ako nevinná zábava, no v skutočnosti sú vstupnou bránou k ovládaniu mysle človeka.

7.) Propagovanie erotiky v TV a na stránkach pre mladých (napr. na stránke mojevideo.sk, sa vždy len tak mimochodom prakticky každý deň objaví nejaké šteklivé video odhaľujúce nahé časti ženského tela, čo je podľa nášho názoru vstupnou bránou ku pornografii)

8.) Satanské gestá politikov, pápežov (František tu) a celebrít    - Na Google ich nájdete napr. "pope Francis satanic" alebo "George Bush satanic" a dajte si vyhľadať obrázky.

9.) Propagovanie homosexuality a zvráteností, (napr. tzv. Conchita Wurst) a podsúvanie tvrdení, že do jednej osoby sa zmestia obidve pohlavia sú vyslovene v rozpore s učením Biblie, ktorá hovorí:

"A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril." Genesis 1:27

 

"Nebude na žene ničoho toho, čo patrí mužovi, ani si muž neoblečie rúcha ženy, lebo ohavnosťou je Hospodinovi, tvojmu Bohu, každý, kto to robí." Deuteronomium 22:5

 

 "Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou; to je ohavnosť." Leviticus 18:22

-   -   -