VPLYVY NA ROZHODNUTIA ŽIEN (NE)PODSTÚPIŤ INTERRUPCIU

15.09.2020 21:36

"2/3 žien v USA sa rozhoduje pre potrat z dôvodu zlej ekonomickej situácie."

 - - -

Veľmi zaujímavá bakalárska práca k aktuálnej téme:

Verzia pre tlač:
Zaujal nás bod 1.1.6 Kriminálny potrat (str. 12) a bod 3. VPLYVY (str. 20)
Naozaj veľmi zaujímavé sú kazuistiky začínajú od str. 33
 - - -
Ako sa vykonáva potrat? Bývalý riaditeľ potratovej kliniky Dr. Bernard Nathanson:
 - - -
Poznámka Biblik: Sme za právo ženy, aby sa mohla rozhodnúť, mala by mať správne informácie a v každom prípade musí cítiť lásku aspoň jedného blízkeho človeka z okolia, čo môže byť aj lekár, ktorý by mal byť špičkový vedec a zároveň špičkový duchovný! Najvážnejšie následky sú, ak sa potrat vykoná neskoro. Teda treba včas urobiť správne rozhodnutie. O tom, čo je správne, to nech súdi každý sám, ale hlavne nech žiadny zákon nevyvyšuje nejaký názor za jediný správny, hoci by bol taký názor aj považovaný za najušľachtilejší a najsvätejší! Boh nám dal slobodnú vôľu, aj za cenu, že ľudstvo ak mu po čase prílišného opájania sa týmto darom bude zvestovaná priamo Čistá Pravda Božia, zmasakruje Jeho Syna! Človek má právo akúkoľvek pravdu aj poprieť. Na jednej strane má človek možnosti ako Boh, a môže aj zabíjať...
Základné otázky, ktoré bohužiaľ cirkev nevysvetľuje sú: "KTO (alebo ČO) JE BOH?" "ČO JE TO ČLOVEK?" "KTO (alebo ČO) JA SOM?" "Čo je "TO" že existujem?" "Aký má táto a vôbec existencia zmysel a účel?" Týmito otázkami sa ľudia na určitom stupni vývoja a zvlášť elita ľudstva, najlepší vedci, lekári, svetskí aj duchovní vodcovia majú zaoberať, kam ináč vedú ľudstvo vedci, vodcovia a lídri, ktorí o Živote ako takom nič nevedia? A farári? Ak Boha poznajú len z kníh a poučiek, je niekto povinný im veriť, len preto, že sami seba vyhlasujú za svätých alebo za božích zástupcov? To je ako keď štátnici presadia zákon alebo nariadenie, ktoré všetkým určuje prijať jedinú oficiálnu pravdu! Ľudia chcú dnes odpovede pravdivé a úplné, ak vedec len tak odmieta Boha, lebo Ho nevidí, to je ako farár, ktorý odmietne nové zistenia vedy, lebo mu nesedia s jeho doterajším chápaním Biblie. Tam kde nie je ani stopa po hľadaní Pravdy ako takej, kde chýba niečo čistého, rýdzeho, opravdivého, kde sa učenie alebo nariadenie opiera len o dogmy alebo o doterajšie častokrát úplne mylné zistenia vedy, čím vyššie sa to stavia, tým rýchlejšie sa to rúca! Teraz je presne ten čas, kedy to môže každý pozorovať! My Biblik.sk sme radi, že po rokoch boja proti vakcínam a očkovaniu zdravých ľudí sa dožívame toho, že konečne klíči pravda aj o takej dogme, akou je očkovanie!  (ešte dávno pred založením stránky biblik.sk sme silno bojovali aby sa zdravým ľuďom/deťom/zvieratám vôbec nepichali vakcíny, očkovanie zdravých je choré a ohrozuje život na Zemi. Veríme Kristovým Slovám "ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ!" Matúš 9:12)
Končia aj falošné režimy, lživá veda aj falošné náboženstvá! Istý som si tým, že život na Zemi už nie je a ani viac už nebude nikdy taký, akým býval doteraz.
Autoritatívne, tyranské a násilnícke režimy a nariadenia aj so svojimi prisluhovačmi si kopú vlastný hrob dnes rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, možno si ho vykopú hlbší a krajší a možno Zem skropia ešte väčšími prívalmi sĺz a krvi ako tie predchádzajúce, ale už teraz vidno ich koniec! Teda aj uprostred svinstva vždy máme nádej!
Otázkami zmyslu života sa zaoberajú aj obyčajní ľudia, ktorí nie sú celkom spokojní so svetom a rozmýšľajú hlbšie, idú nad rámec jedného pozemského života a hľadajú PÔVOD, ZMYSEL A CIEĽ bytia svojho a vlastne zároveň "Bytia" ako takého. Týchto ľudí je stále viac a je problém ich ovládať, diabol ich chce zabiť a všetkých ľudí uvrhnúť do otroctva, diabol chce byť nasilu on sám jediný bohom, aj keď ho tu na Zemi s výnimkou pár ťažko chorých jedincov nikto nechce! Diabol je vrah odpočiatku a je odsúdený, čím väčší teror a násilnícke represie začal, tým rýchlejší bol jeho pád. A dnes chcú satanisti nasilu ovládnuť Zem a zajať do totalitného otroctva nilen telo, ale aj myseľ každého človeka! V minulosti to boli otrokári a biče, dnes sú to nezmyselne nasadení policajti kontrolujúci nezmyselné nariadenia! K tomu chemikálie z lietadiel a mobilné technológie a samozrejme propaganda - stokrát opakovaná lož vmasírovavaná ľuďom neustále do vedomia aj podvedomia. Účinný zásah, tá posledná kvapka, kedy človeka istým spôsobom vyradia, to je častokrát akákoľvek moderná vakcína... (ale aj samota, izolácia, a postupujúca rafinovaná desocializácia, ukážkovo podarená napr. tento dokument)
Odpovede na zásadné otázky života musia byť prežité, potom sa ináč vníma čo to je Boh a tzv. Boží trest. Ak človek urobí "hriech" páli ho to tak, ako keď položí prst na žeravú platňu. Podľa stupňa závažnosti a poznania človeka sa určuje doba liečenia. Ináč bude za rozhadzovanie obeda po jedálni potrestané štvorročné dieťa ako školák! Istá živá absolútne spravodlivá zákonitosť, nie nejaká osoba vypôsobuje zvratné pôsobenie. Z pohľadu človeka to častokrát býva hrubé svinstvo, ale veď my bežne nevidíme ani za horizont! Boh vidí všetky udalosti, všetky naše skutky (terajšie, minulé aj budúce) a riadi všetkých, všetko a všetky vesmíry ( Iz45:7 ), všetky naše životy a u Neho neexistuje žiadna smrť!
"Nuž a Bôh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo jemu všetci žijú." Luk20:38
Verím, že existuje odpustenie, na druhej strane poznávam, že človeku nie je odpustené absolútne nič! Spätné pôsobenie býva tlmené Božou Milosťou a to, čo ináč malo skončiť smrťou sa skončí častokrát šťastne a s dobrým poučením - čo je odpustenie.
Následky hirechov rodičov zákonite nesú aj deti, ako sú časťou tela svojich rodičov, tak dedia aj myšlienkové vzorce, narodili sa do rovnorodého prostredia a ani väčšina detí nie sú v skutočnosti nevinné a čisté, pretože život večnej duše sa najskôr neobmedzuje na jediný pozemský život. Výskumy naznačujú, že ľudská duša sa učí a vyvíja v mnohých inkarnáciách. Mnohí ľudia, keď prežívajú trápenie a neštastie, nadávajú na Boha, ale darmo niekto môže nadávať na Pána Boha, v skutočnosti sú to iba jeho trápne predstavy Boha. Tisícročia staré biblické predstavy a texty slúžia ako pomôcky, nemôžeme ich však dobre aplikovať na súčasný svet, Biblia podľa mňa nestačí. Každá duša sa musí naučiť a poznať, čo je dobré a čo je zlé a ako správne žiť, najskôr sme to sami chceli, aj za túto cenu bolestí a utrpenia.
Psychicky zdraví ľudia majú ideálnu možnosť poznávať Boha skrze ticho - meditáciu, resp. jednobodovú koncentráciu (napr. na čierny bod, alebo na dych, alebo len tak sadnúť si a byť ticho) V prípade intenzívnej jogovej praxe je nežiadúce jesť mäso z hľadiska vplyvu na myšlienky. Na začiatku je potrebné úsilie, ale poznanie Boha je vždy Božia Milosť, nedosiahnete ho mantrami, ani meditáciami ani najlepším úsilím, Boh si nájde vás, čo už mnohí viete.
"BUĎ TICHO A VEDZ, ŽE JA SOM BOH !"
(voľný preklad Žalm 46:10 z angl. KJV)
 
"Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú."
cit. Pán Ježiš Kristus, Lukáš 21:33
- - -
 
Prečo je teda na svete zlo?