WEIRD THINGS IN VATICAN / DIVNÉ VECI VO VATIKÁNE (SK, ENG)

21.07.2020 12:30

In our article from 08.03.2018 was one of the most fascinating videos, but it was private. Now, it's public again:

V našom článku o satanizme zo dňa 8.3.2018 bolo jedno z najzaujímavejších videí, ale bolo privátne. Teraz je znovu dostupné:

https://www.youtube.com/watch?v=8z3CR-GDmA8