ZABUDNIME NA OCHRANNÚ RUKU ŠTÁTU. MY SAMI MÔŽEME OTVÁRAŤ ŠKOLY, STAVAŤ CESTY A OŽIVOVAŤ NAŠE DEDINY A MESTÁ!

24.11.2021 14:09
Treba začať vlastným domom a ulicou

Chceme žiť v Rusku, v ktorom miestne komunity tvorivých a podnikavých ľudí prevezmú zodpovednosť za územie. Zabudnime na ochrannú ruku štátu. Každý nech začne meniť krajinu k lepšiemu. Môže začať od svojho obytného domu a ulice. Silná miestna komunita musí byť založená na láske k svojej „miestnej domovine“. A druhá stránka lásky je zodpovednosť. Ak ju milujeme, sme za ňu zodpovední. My sami môžeme otvárať školy, stavať cesty a oživovať naše dediny a mestá.

Chceme, aby narodenie a výchova detí boli vrcholom spoločného tvorivého spojenia muža a ženy. Vrchol prejavu lásky a tvorivosti dvoch ľudí. 

Chceme žiť v Rusku bez ekonomiky nekonečného konzumu. (pozn. red. zaujímavý model pozri Poznámka Biblik tu)

Chceme konzum nahradiť „ekonomikou starostlivosti“. Keď sa ekonomická efektívnosť bude merať nie neustálym rastom hrubého domáceho produktu. Ale mierou, do akej táto činnosť sama o sebe priniesla harmóniu do okolitého sveta.

Musíme prestať naháňať nekonečný rast. Naše úsilie musíme nasmerovať k sociálnej, kultúrnej a environmentálnej harmonizácii krajiny a planéty." Viac tu:

https://www.hlavnespravy.sk/v-rusku-uz-niekde-skutocne-ziju-vysnenu-nadhernu-buducnost/2764816

 

Jaroslavľ

                          CHEMTRAILS JAROSLAVĽ

Poznámka Biblik: aj v Rusku sypú chemtrails, ale veríme, že je to prejav už zdochýňajúceho diabla, ktorý zúri a najviac kope pred svojim koncom! Ľudia odmietajú vykorisťovateľský satanský systém. Budujú rodinné statky a plne sebestačné komunity s vlastnými potravinami a vlastnými energiami! Už nie viac samospráva volených idiotov, ktorí sľubujú, že sa o nás budú starať, ale my sami! Treba pochopiť, že štát skončil a nikto nám nebude dávať ani prácu, ani vodu, ani energie a potraviny!

Cena za diablovu "starostlivosť" je totálne otroctvo a zničenie človeka i Zeme! Politici nám nemôžu dať lepšiu budúcnosť, musíme si ju vytvoriť sami!

PRIATELIA, MY ICH VÔBEC NEPOTREBUJEME! DOTERAZ SME VOLILI MY ICH, NEDÁVAJME IM VIAC ENERGIU, ANI IM ANI ICH FAŠISTICKÝM NARIADENIAM VIAC NEVENUJME POZORNOSŤ! POĎME KONEČNE VOLIŤ NÁS! A TO, ČO SKUTOČNE CHCEME. STARÝ SYSTÉM JE POSTAVENÝ NA PIESČITOM ZÁKLADE (pozr. Matúš 7:24-29)

KAŽDÝ TERAZ TÝM, AKO SA SPRÁVA, VOLÍ MEDZI OTROCTVOM A SLOBODOU! MEDZI STARÝM, SATANSKO-FAŠISTICKÝM OTROCKÝM REŽIMOM A MEDZI NOVOU BUDÚCNOSŤOU V HARMÓNII S BOHOM A PLANÉTOU. MY SI TERAZ VYBERÁME ZÁKLADY NOVÉHO SYSTÉMU, KAŽDÝ ROZHODUJE, NA AKOM ZÁKLADE POSTAVÍ SVOJU BUDÚCNOSŤ! Opatrenia, súčasný systém a následný NWO v digitálnom otroctve - fašistická totalita alebo sloboda, samostatnosť a prirodzený obyčajný život v harmónii s Prírodou? Vaše najdôležitejšie voľby sú teraz! Voľte rýchlo, správne a hlavne múdro! Ďakujeme!

_____________________________________________________________________

Biblik.sk môžete podporiť na č. účtu:

SK8583300000002101425963

ĎAKUJEME!