ANASTASIA O DEMOKRACII

09.11.2021 12:44

"Ak by sa človek trochu pozastavil v každodennom horúčkovitom a jednotvárnom zhone a popremýšľal samostatne, pochopil by nasledujúce:

Demokracia! A čo to vôbec je? Aký jav určuje toto slovo? Väčšina ľudí odpovie úryvkom zo známeho Veľkého encyklopedického slovníka ruského jazyka, v ktorých sú približne rovnaké a lakonické vysvetlenia: "Demokracia - forma štátneho a politického zriadenia spoločnosti, založená na uznaní ľudu ako zdroja vlády. Základné princípy demokracie - vláda väčšiny, rovnoprávnosť občanov..."

A väčšinou hlasov ľudia vyvinutých demokratických štátov volia parlamenty a prezidentov. Volia?! Úplný nezmysel! Úplná ilúzia!  Neexistujú žiadne voľby . (čl. volebné podvody tu, čl. manipulácia prez. volieb tu; pozn. red.) Ani raz, v žiadnom štáte, ktorý sa považuje za deokratický a civilizovaný, ľud nevládol! A voľby? Sú úplne iluzórne! Spomeňte si, čo sa odohráva pred voľbami v ktoromkoľvek takzvanom demokratickom štáte. Bojujú medzi sebou skupiny politológov rôznych kandidátov, využívajú obrovské finančné prostriedky, rafinované metódy psychologického pôsobenia na ľudí cez médiá, tlač, televíziu, názorné agitácie. A čím vyvinutejší je štát, tým rafinovanejšie, v technickom zmysle, sú spôsoby ovplyvňovania. Úplne jasná je skutočnosť, že víťazí tá politická skupina, ktorá dokázala najviac zapôsobiť, ovplyvniť. Až potom, pod vplyvom predvolebnej kampane, ľudia idú a volia. Myslia si, že volia podľa svojho priania. V skutočnosti plnia niekoho vôľu. Teda súčasná demokracia - je ilúzia ľudských más. Ich viera v nereálne usporiadanie života spoločnosti, v nereálny, iluzórny svet.

Ide o to, že podriaďovanie väčšine v prírode neexistuje. Všetky spoločenstvá rastlín, zvierat, hmyzu, sa môžu podriaďovať inštinktu, pohybu planét, prírodnému poriadku, vodcovi svorky. Ľudskú spoločnosť tiež vždy riadila menšina. Nie je to väčšina, ktorá rozpútavala revolúcie a začínala vojny, ale pod účelovým pôsobením menšiny sa väčšina zúčastnila revolúcií a vojen. Tak to bolo a tak to je.

Demokracia je najnebezpečnejšia ilúzia, ktorej je vystavované obrovské množstvo ľudí. Nebezpečná preto, že v demokratickom svete skutočne jeden alebo niekoľko ľudí môžu ľahko riadiť všetky demokratické štáty.  Potrebujú na to iba dostatok peňazí a dobrú skupinu psychológov a politológov.

A my - dnešní rodičia, sa nachádzame pod vplyvom ilúzie a ešte sa snažíme vychovávať svoje deti. Ale fakticky deti sami uvádzame, vtlačujeme ich vedomie do iluzórneho sveta... V skutočnosti ich odovzdávame niekomu do pazúrov... Ale nie Bohu. Odovzdávame ich nejakému protikladu.

Svet Boha nie je iluzórny, ale reálny a prekrásny. Má svoju neprekonateľnú vôňu, farby, tvary a zvuky. Brána do tohto sveta je vždy otvorená, vždy ide do nej vstúpiť, pokiaľ by sa človek dokázal oslobodiť od ilúzií, ktoré spútavajú naše vedomie." cit. z knihy V. Megre - ANASTASIA, kniha 6. Rodová kniha.

-   -   -

Poznámka Biblik: dosiaľ jediný široko známy, úplne jasný obraz budúceho usporiadania sveta podáva vo svojich knihách Anastasia. Je to podľa V. Megreho dievča z Tajgy s výnimočnými schopnosťami. Tvrdí, že ak má byť na Zemi raj, každý sa o to musí pričiniť. Navrhuje dať každému minimálne 1 hektár pôdy na vytvorenie rodového statku - priestoru na vytvorenie malého kúska raja na Zemi pre každú rodinu.

Anastasia tvrdí, že jedine plody z vlastnej záhrady dokážu vrátiť človeku zdravie a udržiavať ľudí zdravých. (ak sa semená podržia pred sadením v ústach 9 minút, prinesú telu presne to, čo potrebuje - podržaním semien 9 minút v ústach je možné dať semenám informačný program)

Nie je tu nikomu divné, že chodíme do práce, aby sme dostali peniaze, za ktoré si kúpime vodu, zeleninu a ovocie, ktoré prirodzene dáva Zem? Čo je to za zhovadilosť? A aká nebezpečná je závislosť na cudzích peniazoch, na cudzích energiách a zdrojoch? Peniaze - ich papieriky! Môžu ich kedykoľvek stiahnuť z obehu alebo vytvoriť chaos cez megainfláciu. Hodnotu a "trvanlivosť" papierikov-peňazí určujú cudzie mocnosti. A energie a voda v mestách sú totálne v moci cudzích ľudí, ktorí ich môžu kedykoľvek raketovo zdražiť alebo vypnúť! Čo ak niekto energie zásadne zdraží, alebo vypne kontrolku a jednoducho nebude v meste žiadna voda, žiadny plyn a žiadna elektrika?

Snažili sme sa o sebestačnosť a hľadali sme vlastné zdroje energie? Myslím si, že tu je odpoveď, prečo zatiaľ nemáme voľné energie! Dosiaľ sme nesústredili myseľ na získanie samostatnosti, nezávislosti a vlastných zdrojov energie!

Bludy o demokracii, lepších zajtrajškoch vďaka komunistom, neskôr vďaka EU sú dookola tie isté podvody! Podobný podvod sú náboženské bludy o odpúšťaní hriechov farármi a o smerovaní myšlienok človeka na raj po smrti tak, aby sa o život na Zemi nestaral vôbec - načo, veď po smrti údajne pôjde do raja, stačí vraj len poslúchať cirkev, ktorej vrchný predstaviteľ sa prehlasuje za zástupcu Boha na Zemi, pričom je jasné, koho v skutočnosti ten zastupuje! Svetský život sme postupne odovzdali pod kontrolu zločincom, nemáme ani vlastné energie ani žiadne vlastné jedlo a žiadnu vlastnú vodu! Ako z toho von? Dokonca teraz väčšina z nás nemá ani zbrane, aby si mohla chrániť holý život! A niektorí aj zodpovednosť za život duše zverujú do rúk ľuďom! Svetské i cirkevné bludy sa práve rozpadávajú na prach, ľudia poznávajú, že boli klamaní farármi, vedcami, politikmi i lekármi! V súčasnosti by každý mal myslieť na účinnú sebeobranu! A snažiť sa o čo najväčšiu nezávislosť od systému, aj od farárov, lekárov a politikov. Som si úplne istý, že nové, väčšine ľuďom doteraz neznáme zdroje nových, voľne dostupných energií sú už iba otázkou času. Nezávislý a silný štát môže byť iba vtedy, ak bude nezávislá a silná každá bunka - jednotlivec a rodina. 

Neviem, ako v takomto prostredí otrávenom chemtrailsom je možné dopestovať zdravé potraviny, nemám o pestovaní potravín žiadnu predstavu, ale bude to závisieť od viery človeka v Boha a v bytosti, ktoré sa starajú o zem a úrodu. Boh a Jeho služobníci môžu ochrániť nás aj zem od jedov, ktoré padajú z neba, otrávili všetky potraviny a ľudia tieto jedy dýchajú. Potom, keď z chronickej otravy chemtrails a všadeprítomného EM žiarenia ľudia ochorejú, liečba takto priotráveného jedinca môže byť komplikovaná... Dnes viac ako kedykoľvek záleží na tom, ako sa človek stará o svoje zdravie, akú vodu pije a aké potraviny jedáva! S Božou pomocou a snahou človeka aj v takomto prostredí môže niečo dobré vyrásť!

Prosperujúce rodové statky môžu nastaviť spoločnosť tak, aby bola sebestačná a nezávislá!