ŽATVA

07.08.2021 10:41

K čomu je dobré čítanie Biblie a svätých kníh? Návod ako kráčať životom po istých stupňoch tak, aby sa človek zbytočne ako hlupák nedotĺkol. Základné pravidlá života sa človek NEMUSÍ učiť na vlastných chybách! O niečo ľahšie to je, ak je súdržná rodina, ktorá miluje Pána Boha a to je oveľa dôležitejšie ako to, akého je náboženstva! Prebrodiť rieku alebo plávať v mori bez navigácie do prístavu môže skončiť úplne v inom smere, alebo aj vyhoretím zásob paliva či zničením lode a utopením. Stále viac ľudí si uvedomuje vážnosť POSOLSTVA GRÁLU a Biblie, kde bez ohľadu na to, či ste veriaci alebo nie, rýchlo zistíte, že Slová Pána Ježiša Krista nemajú nič spoločné s nejakými náboženskými náukami. Sú to priateľské dobre mienené rady a zároveň aj vážne varovania, ale nikto nikoho nedoprosuje a každý môže kráčať ako sám chce, bez návodu, bez mapy a bez navigácie, ak teda chce!

"Hľa, stojím pri dveriach a klepem. keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne."(Zj3:20-21) Podľa Abd-ru-shinovho POSOLSTVA GRÁLU je to žiadosť, nie prosba! Boh za nikým nepotrebuje chodiť a obracať ho na správnu cestu, všetko nám bolo dané cez Pána Ježiša Krista a cez Abd-ru-shina.

 

"Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia." Ján 15:2

Nastal čas žatvy, triedenie - a každý, kto nenesie dobrého ovocia v Stvorení, bude zákonite vyťatý! (Mat13:24-30; Ján 15:6) Cesta od JA SOM - od svojej pravej podstaty je možno ako smrť ohňom - každý, kto ide mimo, dostáva sa pod tlak, ktorý by sa dal prirovnať páleniu ohňom! Pričom vôbec nie je potrebné, aby sa toto niekto učil na vlastných chybách, ale k čomu viedli rodičia seba a svoje deti ak toto nepoznali a nepochopili? A načo sa chodilo do školy? Možno, ak učitelia sami sa nebudú snažiť získať pravé  Poznanie   (Ján 14:6-7 aj Kázeň na Vrchu - Matúš 5., 6., 7.) bolo by lepšie, ak by školy ostali zatvorené! Málo záleží na tom, čo z Biblie a svätých kníh viete - predovšetkým ide o to, čo ste pochopili a čo ste z toho vášho štúdia a čítania aplikovali do praxe!

Dokonale nastavil Svätý Boh Svoje zákony! Vždy, nech by zlo dosiahlo akýkoľvek stupeň, tým väčší bol jeho pád! Napoleon, Hitler, jakobíni a mnoho ďalších tyranov čím viac sa rozmáhali a mysleli si, že môžu vládnuť nad celým svetom alebo vnucovať druhým svoje revolučné alebo očkovacie ideály, tým biednejšie skončili! Možno preto Biblia hovorí, nech každý, kto si vybral svoju cestu - či už správnu alebo nesprávnu, aby to len robil ďalej:

"11Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spravedlivý nech činí spravedlivosť ešte, a svätý nech sa posvätí ešte. 12A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok. 13Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný." Zjavenie 22:11-13

Snaží sa Biblia niekomu niečo vnucovať? Alebo tu niekto niekoho prosí, aby sa dal na správnu cestu? Ak máte niekoho radi, rmúti vás, ak si vyberie zlú cestu, ale ak sám nemá záujem, nestrácajte s ním čas a plňte si svoje povinnosti! Predsa čím skôr padnú blázniví, rúhači a tí, čo majú zapchaté uší a zažmúrené oči, tým pre nich lepšie! Teda aj to treba mať na pamäti a robiť priateľom a nepriateľom to, čo im prospieva!

-   -   -

Svet je dielo Stvoriteľov - ELohimov alebo Álov, zaujímavé je slovo StvoritEĽ! Ak sme zdegenerovaným mozgom, ktorý zabudol rozvíjať cit dospeli do štádia, kedy môžeme jedným tlačítkom zničiť celú planétu, tak sú známe informácie, že každé nukleárne zariadenie nech by bolo aj tristo metrov pod zemou bolo dobre sledované inými bytosťami, skrátka, niekto tu stále dáva pozor:

"Keby si videl utiskovanie chudobného a olupovanie súdu a spravedlivosti v krajine, nediv sa tej veci; lebo však vysoký s hora pozoruje vysokého a vysokí nad nimi." Kazateľ 5:8

Takže sa nebojme priatelia tých umelo inscenovaných vĺn tej vrcholne trápnej hry s názvom "Covid". Môže nastať vtedy, keď si diabli zmyslia, môžu rozprášiť svinstvo s 30% úmrtnosťou, alebo pokračovať vo vakcinacizácii, čím vlastne prirodzený spôsob fungovania organizmu pozmenia - potom nič iné ako choroby nemožno očakávať.                      Vedie sa tretia svetová vojna cez rádiové, chemické a biologické zbrane - chemtrails, vakcíny, elektromagnetické žiarenie... Situácia na Zemi vrcholí k prerodu a ostať na mieste nemôže nikto - buď sa prispôsobí novému prostrediu - ktoré môže byť dočasne aj veľmi toxické a niekedy až úplne neznesiteľné, ale pôrod častokrát nebýva ľahký a od každého veľmi závisí to, ako sa budú udalosti na Zemi vyvíjať. Keď sa fašizmus sa prechádza pod oknami a človek ťažko môže sedieť na riti, ak nie je zrovna Mikas! Nikomu nepomôže, žiadnemu sudcovi ani policajtovi akceptovať fašizmus a odvolávať sa na Mikasove vyhlášky! Inscenácia pandémie a vnucovanie "správnych" názorov o nosení rúšok, testov a očkovania je fašistická ideológia a zločin! Za bláznov ľudí majú, rúška-testy-vakcíny to je lotéria a hazard so zdravím, nemôžete skákať do druhého aby vás chránil podľa vašich utkvelých predstáv! Aj keď by tu ľudia zomierali, nemôžete vnucovať rúška a opatrenia po obchodoch ani nemôžete presadzovať "konečné riešenie" (vakcíny).

Súd práve prebieha, ste sami sebe sudcami!

"od každého veľmi závisí to, ako sa budú udalosti na Zemi vyvíjať."

-   -   -

Podľa mňa je Biblia aktuálna na každý život človeka, je trápne očakávať po tisícročia nejaké súženie, keď odjakživa boli vojny a katastrofy a zlo sa vždy rodilo a aj vždy umieralo! Teda súženie, akého nikdy nebolo ani viac nebude tým si v živote raz prejde snáď každý človek v každej dobe! Akurát čím väčšie zlo, tým väčší a výraznejší pád - možno mnohí uvidíme pád nielen tejto vlády ale aj tzv. svetovej vlády - uväznenie zločincov, ktorí používajú národné vlády ako bábkoherci. Predseda vlády čistý šašo a podpredseda vlády bábkoherečka! Čakáte od nich niečo iné ako divadlo? Oni možno nechápu, že ide o ľudské životy, dávno by človek, ktorý nestojí pevne ak by bol normálny odmietol takúto zodpovednosť! Tu nejde riadiť štát metódou pokus - omyl! Vidíte čo z toho je - chaos, úpadok, bolesť... Ale ani život nejde riadiť nahodile bez jasného plánu a návodu. Takže každý sám má povinnosť vypátrať načo žije a už konečne prestať márniť drahocenný čas! Si rozumejúci, čo je vôľa Pánova? "Žite ako múdri, vykupujte čas!"

Ďaľšie čo robiť a čo nechať.

11A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte. 12Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť. 13Ale to všetko, kárané od svetla, vychádza na javo; lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo. 14Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus. 15Teda hľaďte, jako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale jako múdri, 16vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé. 17Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova. 18A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom 19hovoriac si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, 20ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi, 21podriaďujúc sa jedni druhým v bázni Božej." Efezským 5:11-21