ZMENY ČASOPRIESTOROVÝCH ŠTRUKTÚR ?

09.09.2018 22:59

"A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie, takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko prijde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. A povedal im aj podobenstvo: Vidzte fík a všetko stromovie: keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka." Lukáš 21:25-36

-   -   -

Bystrí ľudia, s ktorými sa rozprávame, niekedy povedia zaujímavú vetu: "Niečo sa deje..." V posledné roky si to mnohí všímame pomerne často. Aj v ten dnešný deň sa diali veľmi zaujímavé veci:

Kľúčom, ktorý mám len niekoľko mesiacov, si bežne otváram bránu k domu môjho otca. Ale dnes bol kľúč príliš široký. Skúšal som dnes otvoriť tú bránu viackrát. Všímal som si zámok, jednoducho kľúč bol úplne od iného zámku. Reku, čo otec vymenil zámok? Ten kľúč do takého zámku nejde vložiť ani na milimeter, veď ten zámok je na môj kľúč príliš úzky!

Ale aj v mojom dome sa táto situácia už raz stala. Som asi jediný človek z celého domu, ktorý nemá na otváranie dverí čip. Jednoducho čip som odmietol. Chcel som, aby ostal v každom prípade na dverách aj normálny zámok. Teda dvere do vchodu si otváram kľúčom. Už viackrát sa stalo, že mi dvere nešli otvoriť. V takejto situácii už nikomu nezvoním, chvíľu počkám, niekedy mi niekto otvorí, alebo o chvíľu už otvoriť ide... Vnímam to aj ako Božiu Kontrolu môjho vychádzania a vchádzania.

Keď sa to stalo prvý krát, išiel som za našou domovníčkou, hovorím jej, že zámok je pokazený, vôbec nejde otvoriť, môj kľúč tam vôbec nepasuje! Zobrala teda svoj kľúč a išla so mnou zámok vyskúšať. Obidvaja sme sa pozerali na tie kľúče. Domovníčka hovorí: "Veď sú rovnaké!" S mojím kľúčom nielen že nešlo otvoriť, ale nebolo ho možné do zámku ani vsunúť...

Toto sú v podstate u nás bežné veci. Stáva sa to aj s dverami od môjho bytu. Niekedy zase kľúč zo zámku nejde vytiahnuť. Ale nie je to len o kľúčoch, niekto k nám príde na návštevu a tvrdí, že nám nefunguje zvoniec. Skúšate, skúšate, a zvoniec naozaj vôbec ani nepípne! Zavolal som teda najlepšieho elektrikára, ktorého poznám. Zvoniec mi opravil. Povedal: "Kolegovia to robia dnes tak, že sa 20 minút tvária, že niečo opravujú, potom si vypýtajú peniaze a odídu. Nič som so zvončekom nerobil, funguje..." 

 

Celé roky som si zarábal peniaze opravami počítačov. V posledné roky najčastejší prípad opravy počítačov vyzeral nasledovne:

telefonát: "Dobrý deň, nefunguje mi počítač...teda prinesiem vám ho vtedy a vtedy."

Zákazník donesie počítač - a počítač krásne funguje. A vraj nešiel ani zapnúť... Ale teda za posledné roky bolo podobných prípadov toľko, že som sa nad tým musel zamyslieť. Prídete k zákazníkovi či k zákazníčke, zapnete počítač, ktorý pracuje úplne bez chyby. Pozriete sa potom na zákazníčku, a ona vás presviedča, že veď ten počítač naozaj nefungoval, že ona to nechápe...

No dobre :-) Ale do telefónu mi popisujú ľudia také detaily problémov, že jednoducho si to nevymysleli len kôli tomu, že by ma chceli vidieť! Takto väčšinou zoberiem peniaze iba za cestu a odchádzam. Niekedy potom počítač bez problémov ďalej funguje aj celé mesiace, či roky...

Ľudia by mali dobre uvážiť, komu zveria opravu svojho či firemného počítača, a to nielen kôli citlivým dátam. Šikovný počítačový technik, ktorý si starostlivo vedie databázu zákazníkov (niečo ako zdravotná karta o rôznych problémoch so zákazníkovým PC) sa za desať rokov práce môže dozvedieť neuveriteľné detaily o charaktere človeka. Ale predstavte si, že by sa vás technik pri nefunkčnom displeji opýtal: "A načo tak obvykle hľadíte?" Jednoducho ak sa pokazí počítač, s ktorým človek denne pracuje, všimol som si, že problémy poukazujú na črty charakteru človeka. U rôznych rodín boháčov, ktorých zaujímal úspech a prosperita, poškodzuje sa obvykle pevný disk, ale u tých z nich, ktorí majú aspoň čiastočné smerovanie k Bohu, nebýva poškodenie disku vždy fyzické a dáta je možné obnoviť, príp. niekedy aj nahrať na rovnaký disk znova. U notebookov ateistov, či ľudí s vážnymi charakterovými deformáciami, resp. u ľudí nejakým spôsobom chudobných, väčšinou býval poškodený fyzicky aj pevný disk, aj základná doska zároveň, väčšinou ostávala iba kúpa nového PC. Bohatí ľudia sú podľa mojich skúseností v porovnaní s chudobnými aj morálnejší, vo väčšine prípadov sa ich počítač dal pomerne ľahko opraviť. Ale väčšinou aj ich myšlienkové nastavenie potrebuje začať stavať na iných základoch...

(Dom na skale a dom na piesku: Matúš 7:24-29)

 

Môj telefón, nakoľko som počítačový technik a nepoužívam mobil, je vlastne pevná linka-počítač s pripojením na internet. Všimol som si, že hodiny na telefóne začali ísť dozadu. Teda nastavujem čas manuálne. Hodiny začali ísť dozadu opäť, a čím viac som ich nastavil popredu, tým viac išli pozadu! Zaujímavé! Nielenže som dvakrát stratil hodinky, keď som išiel pozrieť kamarátku, ktorú veľmi milujem, ale v istom období sa začali diať zaujímavé veci aj s počítačovými hodinami na mojej pevnej linke, aj dokonca aj analógovými hodinami v kuchyni, u ktorých vždy môžem autoaktualizáciu času a dátumu vylúčiť. Skrátka hodiny tu išli pozadu! A to dokonca aj digitálky v spálni! Vymeníte baterku, lebo hodiny meškajú. Prídete domov a hodiny nielenže ukazujú nepresný čas, ale ešte aj o vyše 12 hodín dozadu! (používam formát AM:PM, je možné, že som sa pomýlil, ale pochybujem) Dal som teda opäť novú baterku, uvidíme...

(Isté zaujímavé detaily sme uverejnili v poviedke Teleportácia)

 

Ale jednoducho tieto veci podľa môjho názoru nie sú náhoda. Predpokladám, že sa jedná o nejaké zmeny v časopriestorových štruktúrach. Vieme, že hmota ovplyvňuje čas, ale určite aj láska ovplyvňuje čas. Láska, inými slovami príťažlivosť, niekedy preukázateľne pôsobí zmeny času. Na to, aby ste mohli robiť vlastné experimenty, stačí byť zamilovaný. Urobte to ešte dnes prosím vás, zamilujte sa :-) Ak nikoho zrovna nemáte, zamilujte sa do Pána Boha. Ak niekoho už máte, lásku k milovanému človeku (veci, či zvieraťu) prenášajte na Pána Boha vo svojom srdci. Sledujte, čo sa začne diať s časom.

Možno, že obrovská masa syntetických vláken, ktoré na nás takmer denne vypúšťajú z lietadiel, má nejaký vplyv aj na čas. A možno, že na planéte prebieha nejaký globálny experiment so štruktúrami času a zmenami magnetického poľa. Niektoré katastrofy popísané v Biblii podľa môjho názoru súvisia so zmenami magnetického poľa a vieme, že história sa opakuje, je možné, že tieto zmeny aj v minulosti vyvolal človek. Dokonca aj vnímanie času v niektorých dňoch by niektorí ľudia mohli označiť niekedy ako za spomalené, iní možno naopak. V niektorých experimentoch, ktoré boli spočiatku zamerané na vývoj tzv. stealth technológií, vedci vytvárali pomocou prístrojov okolo objektu silné magnetické pole. Začali sa však diať zároveň aj zvláštne veci s časom. (pozr. napr. "Projekt Montauk" Videá sú len v angličtine: english documentary about the Mountauk Project https://www.youtube.com/watch?v=aZx27maBP_Y) Posunom času do minulosti by ešte niektorí diabli mohli na nejaký čas odložiť koniec svojho pobytu na tejto planéte.

 

-   -   -

"A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla." 2.Korinťanom 11:14

-  -  -

 

Kto vie, čo sú zač rôzne svetelné bytosti, ktoré v posledných dňoch chodia k ľuďom na návštevu, disky z rôznych farieb svetla, obvykle biele, alebo červené. Niektorí ľudia sa s nimi hrajú, niektorí ľudia bývajú prudko vydesení, obvykle ani nechcú o tom hovoriť. V každom prípade s týmito diskami neodporúčame nadväzovať akýkoľvek kontakt! Treba prijímať s rezervou tvrdenia, že sú to všetko plejádske kozmické lode a chcú nám len dobre. K väčšine ľudí sa plejádska kozmická loď nemôže priblížiť bližšie ako na 50 metrov. Bezpečnostné predpisy, viete :-) Detaily vysvetľuje pán Alaje z Plejád: https://www.youtube.com/watch?v=8b8AuJRXFAI

Takže s nepozvanou návštevou rôznych diskov je podľa nášho názoru najlepšie sa vysporiadať tak, že ju nebudete ani ignorovať, ale ani ju oslovovať. Viac informácií tu) Mnohí sú tu na vedeckej misii, a či sa vydesíte, alebo potešíte, to je iba súčasťou pozorovania. Javy, ktoré označujeme ako UFO sa vo zvýšenej miere objavujú v miestach nestability časopriestorových štruktúr. Mnohé UFO mi pripadajú ako bunky tela, ktoré idú zasiahnuť presne v okamih, kedy by mohlo dôjsť k poškodeniu. (napr. tieto biele disky, ktoré likvidujú chemtrails: https://www.biblik.sk/news/biele-disky-likviduju-chemtrails-orbs-killing-chemtrails-sk-en/)

 

Záver:

To, že častokrát nemôžem otvoriť zámok, ktorý ešte aj fyzicky vyzerá oveľa užší ako môj kľúč, mi dnes prišlo ako keby som otváral dvere v inom čase. Na našom vchode sa zámky menili často. A čo sa v našom dome zmenilo za posledné roky? Najviac som si všimol, že začínam stretávať iba veľmi úzky počet ľudí. Niekedy aj 10 krát za deň v rôznom čase prejdem chodbou v našom dome, buď nestretnem vôbec nikoho, alebo z celého domu stretávam väčšinou - iba zopár rovnakých ľudí! V roku 2018 som si všimol, že bez prekážok  bolo možné stretávať sa s niektorými ľuďmi iba v mesiaci máj. Tieto veci zaznamenávam už od roku 2012, no v roku 2018 už niektorých ľudí nestretávam takmer vôbec! Mám pocit, že postupne dôjde aj k úplnému fyzickému oddeleniu. (Napríklad, v realite ľudí, ktorých som takmer úplne prestal stretávať, môžem zomrieť, resp. fyzicky "zmiznúť" alebo naopak. Boh vie! Isté je, že na Zemi už viac nebudú žiť delfíni spoločne s krokodílmi. V tomto prípade: Krokodíl=reptilián a jeho prisluhovač; delfín=človek, ktorý miluje Pána Boha. Krokodíly by najradšej z celého oceánu vytvorili temnú bažinu a zničili tak zároveň vlastne aj seba, delfínov aj celý oceán. Ak poznáte tie  videá o reptiliánoch , o ktorých hovorí napr. David Icke to nie je sranda, podľa nás sú reptiliáni v princípe nie mimozemšťania, ale satanské bytosti)

No, ale to už by bolo na samostatný článok, akýsi úvod do kvantovej reality, kde vychádzame z faktu, že vo Vesmíre existuje iba jedno "JA". Realita je podľa jednej z našich úvah, projektovaná pre každú dušu zvlášť, tak aby každá duša zažila v daný okamih presne tie skutočnosti, ktoré ku svojmu vývoju potrebuje. Neberte to prosím vás v žiadnom prípade ako nejaký výklad Biblie, je to vyslovene iba naša osobná úvaha nad Božím Slovom. 

V Biblii je podľa môjho chápania nasledujúcich veršov táto informácia zapísaná nepredstaviteľne  zhustene - IBA BOH JE:

 

"aby poznali od východu slnca aj od západu, že nieto nikoho krome mňa. Ja som Hospodin, a niet viacej nikoho, ja, ktorý formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo, ja Hospodin činím to všetko!" Izaiáš 45:6, 7

 

 -      -      -

 

 

Ďakujeme vám za vaše modlitby, podporu, priazeň a dôveru.

Miroslav Raninec
Biblik.sk