PREŽIŤ, HLAVNE PREŽIŤ!

23.12.2017 21:02

Na raňajšom vysielaní rádia som raz zachytil slová nejakého českého speváka Jandu, ktorého sa pýtali, aké má on ciele do Nového roka:

"Přežít, hlavně prežít!"

Kedysi mi to pripadalo smiešne, neskôr som pochopil, akú malú kontrolu máme nad svojim životom. Za posledné roky sa situácia na planéte Zem dostala do fázy, kedy ľudia pod tlakom Svetla začali používať svoje telá tak, že budú najskôr u väčšiny ľudí úplne zničené. Svetlo sa snažia geoinžinierske lietadlá odtieniť pomocou masového rozprašovania vláken do ovzdušia, ktoré vytvárajú takmer ustavičnú hustú oblačnosť. Tieto vlákna všetci smrkáme z nosa, niekedy si stačí všimnúť vlastný sopeľ.

Z vedeckého hľadiska je situácia na Zemi nesmierne zaujímavá a ak by ste boli z inej planéty, možno by ste boli ochotní niekedy aj značne riskovať za účelom získania určitých informácií o ľudských bytostiach. A možno, keby ste s ľuďmi mali veľký súcit, chceli by ste im aj pomôcť, ale za priamy osobný kontakt by niekedy mohla byť potrestaná aj celá kozmická civilizácia. Pre osobné kontakty platia určité bezpečnostné pravidlá, preto by podľa mňa nikto nemal nasilu kontaktovať mimozemšťanov (napr. hej kto si, musíš mi povedať odkiaľ si, veď si každú noc na mojej záhrade, roky mi tu po nociach svietiš, mám právo vedieť čo si za bytosť a pod.) Určite nemáte právo vynucovať si odpoveď. Hovorí sa, aká prišla, takých našla. Bola tak silno zvedavá a všetečná, že jej na Zemi nebolo páru? Stretla takého z inej galaxie! Je to možno vtipné, no určite nie je vtip, že na Zemi existujú ľudia, ktorí majú s mimozemšťanmi kontakty veľmi dobré. Dokonca niektorí ľudia sa cítia ako mimozemšťania, tí na Zemi majú svoje  určené poslanie, no musia nájsť v sebe odvahu a silu s Božou pomocou dosiahnuť a udržať úplnú čistotu charakteru.

Vieme o konkrétnych prípadoch nečakaných návštev diskov z červeného alebo žiarivo bieleho svetla, ktoré sa objavili v domácnostiach. Mám za najlepšie nepokúšať sa s nimi nadväzovať kontakt, tým nemyslím, že by ste ich mali úplne ignorovať. Zopár prípadov, o ktorých som počul to môže byť zo strany návštevníkov iba hra na pozornosť. V jednom prípade sa jednalo o nečakanú návštevu asi 15cm svetelnej gule z bieleho svetla. Žena zrovna relaxovala na deke, ležala na chrbáte na zemi a takmer priamo nad hlavou sa objavila svetelná guľa z bieleho svetla. Guľa sa nečakane objavila v miestnosti, podľa ženy tentokrát v nevhodnom okamihu. Začala na tú svetelnú guľu hovoriť: "Hej, toľké roky tu chodíš, už ma to štve, mám právo vedieť čo si zač, povedz čo si zač!" No a guľa ju paralyzovala, ako keby tej žene tá guľa vzala na malú chvíľu nad sebou kontrolu. Na niekoľko sekúnd tá žena nevedela, čo sa s ňou vlastne robí. Nejako jej tá guľa podvihla hlavu, žena akoby stratila na určitý okamih vedomie. Potom razom akýsi telepatický chvat tej gule povolil, guľa sa sploštila na útvar kruhu a bleskovo zmizla von v priestore medzi oknom a stenou. Žena to popisovala ako telepatické znásilnenie, bolo to pre ňu dosť nepríjemné. Ako keby sa žene okamžite vrátilo, že začala tak drzo na guľu rozprávať. Guľa jej iba názorne ukázala, aký je to pre toho druhého pocit, keď nad svojimi rečami človek stratí kontrolu. Žena totižto mala vo zvyku jednať nevyberaným tónom a nadávať v prítomnosti blížneho, len preto, aby na seba upriamovala pozornosť. Odvtedy už nikdy viac tá guľa neprišla. Môže mať nejaká bytosť s človekom toľko súcitu a trpezlivosti, že celé roky chodí niekoho navštevovať iba na to, aby vyčkala na situáciu, kedy môže presne človeku vysvetliť jeho nevyberanú charakterovú vlastnosť?

Niektorí ľudia tieto žiariace disky, tzv. "orby" môžu popisovať aj ako guľový blesk. V prípade blízkeho kontaktu človeka so žiariacim diskom sa podľa našich informácií vo väčšine prípadov nejedná o rovnaké disky, ktoré ste už mnohí pozorovali na oblohe. (O orboch ktoré likvidujú chemtrails sme informovali v tomto článku, tie by sa k väčšine ľudí z určitých dôvodov nemohli priblížiť. Tieto dôvody vysvetľuje aj Alaje z Plejád, ktorého som našiel na googli pod znakom, ktorý sa mi vôbec nepáči. V znaku pod kozmickou loďou je symbol v tvare hlavy kozla, znak si môžete pozrieť tu. Podobné symboly pripomínajúce hlavu kozla používajú aj niektoré firmy, napr. u nás známa automobilka Mazda, ale aj iné.)

Tieto javy by si zaslúžili určite preskúmanie minimálne z hľadiska geografického, je možné, že sa vyskytujú vo zvýšenej miere v určitej lokalite. Je fakt, že dnes existujú aj pozemské technológie na vytvorenie miniatúrneho drona, ktorý by získaval určité informácie a mohol by sa tváriť ako žiariaca guľa. Bolo by perfektné, ak by sa nejaká firma alebo súkromná osoba rozhodla sponzorovať takýto výskum, alebo zorganizujeme 1. celoslovenský hon na drona?:-) Je možné, že sa už vo veľkom testujú prototypy týchto technológií, aby bolo možné v prípade potreby zinscenovať scénar ako z 9/11, tentokrát nie s teroristami ale s mimozemšťanmi?

-   -   -

Ak máte s podobnými úkazmi skúsenosti, alebo máte o svetelných diskoch akékoľvek informácie, prosím vás píšte nám na biblik@biblik.sk

Ďakujeme vám za vašu podporu a do Nového roka vám prajeme prežiť, hlavne prežiť!

BIBLIK