REGENERÁCIA A NOVOTVORBA ORGÁNOV

Kód produktu: AD4385
Vaša cena: 75,00 €

"IBA MÁLO MYSLE JE V TELE, ALE CELÉ TELO JE V MYSLI."HRM

 
Možnosti regenerácie a novotvorby orgánov:
- Praktické školenie ako zregenerovať a obnoviť funkciu i vážne poškodených orgánov, vnút. i vonkajších, ľadvín, mozgu, kĺbov a ďalších.
Dychové cvičenie Dr. Eduarda Tomáša, cvičenie liečebného systému Arkadija Petrova, predstavenie univerzálnych možností na základe skúsenosti úspešného praktikanta.
- regenerácia i novotvorba orgánov podľa presných postupov, ktoré sa môže naučiť každý, výsledky a zlepšenie sa dostavujú obvykle už do 24 hodín.
Regenerácia orgánov (a to i zlyhávajúcich i nefunkčných) sa však niekedy môže obnoviť už po jedinom cvičení (v závislosti od Milosti Božej a schopností predstavivosti, najmä rýchlosti mysle žiaka)
Možnosti výuky: osobne, telefonicky, skype, google meet
bežná dĺžka online vyučovania: cca 90 minút podľa úrovne a potreby žiaka
Cena školenia: 75 €
 
 
Poznámka Biblik: Vek, do ktorého vstupujeme, tu a teraz je možná nielen obnova poškodených a novotvorba chýbajúcich orgánov, ale i vzkriesenie "mŕtvych". viď Lukáš 20:34-38, pozr. prekl. Biblia-Roháček
 
_________________________________________________________________________________________________________________
 
"VERY LITTLE MIND IS IN THE BODY,
BUT THE WHOLE BODY IS IN THE MIND." HRM

ENGLISH:
REGENERATION OF ORGANS AND RECREATING MISSING OR REMOVED ORGANS
- practical lecture and introduction of the healing system Dr. Arkadij Petrov
app. lecture duration: 30 min - 1 hod. according to spriritual level and needs of our customer. Results: improvement of mood, health, energy and the overal feeling is much better usually within 24 hours. Possibilities of recreation of organs explained, recreating missing organs requires time and some training. Improvement of health and reboot of malfunctioning organs is sometimes visible after one single training. Malfunctioning or problematic organs may sometimes improve immediately, our clients feel much better, results of these methods are sometimes visible very quickly (pain reduction, clarity of consciousness, return of joy back into your life, awareness and appreciation of the present moment)
Price of practical lesson: 70 €
communication method: Skype, phone, googlemeet, or vis-a-vis
- please place your order and we will contact you
Note Biblik: The age we are entering in, here and now is possible not just regeneration and recreating of organs, but also the rise from "death" is possible now (Luke 20:34-38 King James Version Bible)