AK VÁM JE ZLE, STE UNAVENÍ A TOČÍ SA VÁM HLAVA, SÚVISÍ TO S CHEMTRAILS

17.12.2019 18:50

Možno na chronickú únavu, pokašliavanie, kýchanie, kašľanie a suchý nos ste si už zvykli. V dobe, kedy sa do ovzdušia po tonách rozprašuje tzv. inteligentný prach to nie je nič nové. Ale nakoľko ľudia to vlastne nechali tak, intenzita posýpania sa zvýšila, dnes už po opakovaných náletoch pociťujeme aj závrate a točenie hlavy. (utorok 17.12.2019, koľkí ste sa takto cítili? Posledné 3 dni na nás z lietadiel ustavične sypú chemikálie ako besní)

Jedna z hlavných zložiek chemtrails je podla Kirsten Meghan, bývalej pracovníčky amerického letectva, zlúčenina BaFeSO, teda bárium, železo a oxidy síry.

Ak máte dobrý nos, cítite v ovzduší rôzne pachy, najčastejšie vzduch vonia ako vajce (síra), alebo ako jód, alebo ako okena, ako Savo a pod. Ľudia s dobrým nosom môžu jasne cítiť zápach chemikálií, ktoré lietadlá po tonách sypú do mrakov:

V priebehu dvoch desaťročí sa vytratilo sa aj normálne leto, aj normálna zima, aj normálne búrky, celkovo už neexistuje ani normálna obloha ani normálne počasie. To, že sa za posledných 15 rokov prakticky úplne vytratili letné búrky a zmizla aj typická vôňa po daždi, úplne jasne tiež o niečom svedčí. Ak sa aj spomedzi ľudí začnú vytrácať najprv slabšie články, deti a chorľaví následkom chronickej otravy chemikáliami, neviem, čo budú robiť tzv. odborníci a naše úrady. Lebo nálety posýpacích lietadiel sa opakujú aj niekoľkokrát za deň, a príznaky, ktoré pociťujeme svedčia na otravu báriom:

"Bárnaté ióny pôsobia dráždivo predovšetkým na hladké a kostrové svalstvo. Účinkujú aj na srdcový sval, tep sa stáva nepravidelný, znižuje sa frekvencia úderov srdca a zvyšuje sa krvný tlak. Tieto zmeny môžu byť aj príčinou smrti pri akútnych otravách.
Akútna otrava bárnatými iónmi Ba2+ sa prejavuje svojimi účinkami na tráviacu a nervovú sústavu podľa rozpustnosti a koncentrácie bárnatej zlúčeniny, ktorá otravu spôsobila. Ak postihnutý prežije prvých 24 hodín, zvyčajne býva výsledok liečenia dobrý. Účinok bárnatých iónov na tráviacu sústavu sa prejavuje slinením, bolesťami v brušnej dutine, zvracaním a hnačkami. Z nervových príznakov otravy sa vyskytujú poruchy rovnováhy, reči, zraku a sluchu, vzácnejšie sú kŕče. Pomerne často býva otrava sprevádzaná psychickými poruchami. V neskorších štádiách akútnej otravy sa môže objaviť ochrnutie tela.

Príležitosťou na akútnu otravu je nielen zámena nerozpustného síranu bárnatého BaSO4 za rozpustnejšie soli, napr. siričitan bárnatý BaSO3, ale aj jeho nežiadúca prítomnosť v potravinách (korenie, múka, cukor), kde sa pridáva na zvýšenie ich hmotnosti.

Chronická otrava báriom je vzácna. Prejavuje sa svalovou slabosťou, smädom, nádchou, poruchami močenia, hnačkami, zvýšením krvného tlaku, dušnosťou pri námahe, tachykardiou.

Pre človeka je toxická dávka 0,2 g chloridu bárnatého BaCl2, 0,2 – 0,5 g uhličitanu bárnatého BaCO3. Smrteľná dávka je pre chlorid bárnatý 0,8 – 2,0 g a pre uhličitan bárnatý 2 – 4 g.

Niektoré bárnaté zlúčeniny [BaO, Ba(OH)2] majú leptavé účinky. A ani inhalácia bárnatých zlúčenín neostáva bez toxických účinkov, spôsobuje poškodenie dýchacej sústavy. Inhalácia síranu bárnatého BaSO4 (v tráviacom systéme netoxického) spôsobuje vážne pľúcne ochorenia." https://pdf.truni.sk/e-skripta/vczv1/Chemicke%20prvky%20v%20ludskom%20organizme/data/Ba_toxic.html

No dobre, vážené úrady, a aké má účinky inhalácia polymérových vláken, a kde ste boli doteraz, ako ste nás chránili, keď už minimálne desať rokov každý deň dýchame toto a je s tým zamorené celé životné prostredie?

https://www.youtube.com/watch?v=dbFsQgXl0ZE&t=12m30s