AKO ODRUŠIŤ NEGATÍVNE ENERGIE A ZBAVIŤ SA DÉMONSKÉHO VPLYVU

24.07.2020 20:38

"Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; a kto mnou pohŕda, pohŕda tým, ktorý ma poslal. Potom sa navrátili tí sedemdesiati s radosťou a hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. A on im povedal: Videl som padnúť satana jako blesk z neba. Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí. Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach." Lukáš 10:16-20

-   -   -

V Novom zákone Pán Ježiš Kristus dáva svojim učeníkom výslovné poverenie na určitú činnosť (Lk10:9), je dobré si prečítať celú 10. kapitolu a študovať zvlášť Nový zákon. V Starom Zákone som nenašiel jediný príklad, kedy človek vyháňa démonov. Až od čias Pána Ježiša Krista vidíme, že človek dostáva moc nad démonmi. Pán Ježiš Kristus je prvý, Ktorý demonštruje svoju moc nad diablom a nad démonmi. A túto moc dal aj niektorým zo svojich učeníkov, ktorí dostali na to poverenie. Kresťan, ktorý toto poverenie od Boha nedostal, podľa mňa veľmi riskuje, ak sa snaží démonov z niekoho vyháňať. Človek by mal prosiť o pomoc Boha a Pána Ježiša Krista, ak zistí, že má dočinenia s démonmi a nie osobovať si Jeho Autoritu. Ak človek nebol zmocnený na vyháňanie démonov, nemal by démonov z nikoho vyháňať. 

Psychiatrickí pacienti - každý jeden by mal mať pôst (minimálne dlhodobo diétu) a modliť sa. Návod tu:

 

Modlitba za konkrétnu vec pomáha identifikovať problém. S Božou Pomocou, Ktorá je nekonečne inteligentná, každý problém má milióny riešení, a problémy sa riešia ľahšie. (Mat 7. kap) Ak človek prosí Pána Boha o pomoc, prichádzajú do cesty predtým úplne netušené možnosti. Ale človek by si mal dávať dobrý pozor aj na to, za čo prosí a skúmať, či je to v súlade s Božou vôľou, pretože splniť sa mu môže čokoľvek (Ján 14:13) a splnenie túžob vždy nemusí byť pre človeka to najlepšie. Božia múdrosť=Božie východiská, poprosiť Pána Boha o Jeho múdrosť, aby vám povedal, ukázal čo máte v situácii, v ktorej ste, robiť. Zvlášť vtedy treba zvlášť pozorne čítať Bibliu, niektorí dostávajú odpovede aj tak, iným Boh ukazuje veci ináč. Boh človeka nikdy nenecháva samého, pokiaľ človek neopúšťa Boha! Najhoršia vec na svete je stratiť pocit Božej prítomnosti, preto svet tak silno človeka láka do hriechu, aby človek kôli nečistote nemal prístup k Bohu. Na to, aby ste dobre videli, musíte mať aj čistý pohľad, čisté srdce, pretože cez špinavé okuliare všetko vyzerá špinavé. Pokánie=zmena, už snaha žiť čistý svätý život, snaha o čistotu myšlienok a hľadanie pravého zmyslu života je u Boha cenená. Teda, ak chce človek niečo zmeniť, je dobré zároveň s tým chcieť žiť podľa Božích kritérii. Vyviňte na zmenu situácie okrem iného aj silné modlitebné úsilie, a nech Pán Boh vidí vašu snahu vo všetkých stránkach vášho života! Človek, aj keď obvykle Božej pomoci nikdy nie je hoden, mal by sa snažiť v celom svojom živote žiť a správať tak, aby sa Bohu ľúbil. Nie to, čo si človek myslí že je ešte dobré, ale použiť Božie kritériá na to, čo je skutočne dobré a čo skutočne prospieva.

Určitý stav mysle, začiatok problémov alebo negatívne energie sa niekedy môžu zhodovať s dobou, kedy si človek prinesie domov nejaký predmet, ktorý prešiel rukami čarodejníka. Čarodejník vie na diaľku tieto predmety potom kontrolovať. Človek so zvýšenou citlivosťou vie presne určiť miesto, kde je démonská energia. Ak je za to zodpovedný určitý predmet v domácnosti, po modlitbách by ste mali prísť na to, o ktorý sa jedná. Pôsobenie bezprostredne nemusí súvisieť s okolím predmetu, ale ak sa predmet z domácnosti odstráni, vplyv by mal do niekoľkých hodín pominúť. V dome alebo byte by mal byť poriadok, čisto, a zvlášť spálňa by mala byť jednoducho a ľahko zariadená, odľahčená od všetkých zbytočností. Tak, ako navonok človek udržiava čistotu, treba sa snažiť aj o vnútornú čistotu. Postupne pracujte na sebe ako na soche. Hľadajte, k čomu vás Boh povolal, odstraňujte všetky neresti, rozvíjajte sa. Stále je čo robiť, stále je na čom pracovať, tak už prestaňte márniť svoj čas hlúposťami. Nikdy sa nevzdávajte, nikdy nezastavujte. Musíte si zvyknúť dávať si stále nové ciele a stále vydávať energiu na dobré veci. Áno, je to ako veslovanie proti prúdu, ale kto sa zastaví, ide dolu vodou. A také zastavenie u kresťana môže mať vážne následky:

 
"Ale keď vyjde nečistý duch z človeka, chodí po miestach, kde nieto vody, hľadajúc odpočinutie a nenachádza, vtedy hovorí: Navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď prijde, najde prázdny, vymetený a vyzdobený; vtedy ide a pojme so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc prebývajú tam, a posledné veci toho človeka bývajú horšie ako prvé. Tak sa stane i tomuto zlému pokoleniu." Matúš 12:43-45