ANOTHER COVID TREATMENT: COLCHICINE / ĎALŠÍ LIEK NA LIEČBU TZV. COVIDU: KOLCHICÍN (SK, ENG) DOPLNENÉ / UPDATED

24.01.2021 13:34

Anti-inflammatory therapy for COVID-19 infection: the case for colchicine:

1.)  https://ard.bmj.com/content/early/2020/12/08/annrheumdis-2020-219174 

2.) https://montreal.ctvnews.ca/quebec-researchers-say-they-have-found-an-effective-drug-to-fight-covid-19-1.5279310

3.) google: "colchicine covid" (or "colchicine covid canadian")

UPDATE: PLEASE CHECK THE ENGLISH NOTE BIBLIK BELLOW

 

SLOVENSKY:

Jeden z najstarších protizápalových liekov - kolchicín, podľa niektorých informácií je účinný aj pri liečbe tzv. covidu. Podľa príbalového letáku tohoto lieku je kolchicín prirodzený, veľmi jedovatý alkaloid z rastliny JESIENKY OBYČAJNEJ. Jesienka obyčajná sa používa aj pri liečbe dny a niektorých druhov leukémie, čl.  tu a google tu

O kolchicíne ako objave pri liečbe tzv. covidu informuje aj denník Pravda:

https://vat.pravda.sk/clovek/clanok/575620-covid-19-studia-kanadskych-lekarov-dokazala-vysoku-ucinnost-lieku-kolchicin/

Poznámka Biblik: takže na tzv. Covid podľa doterajších informácií zaberajú antiparazitiká ako napr.  hydroxychlorochín , ivermectin a protizápalové lieky ako napr. spomínaný kolchicín. Príčiny ochorenia sú teda parazity a zápaly ← oba červené odkazy sú veľmi zaujímavé! (vlastne aj hydroxychlorochín zasahuje do liečby zápalov, viac tu, čo určitým spôsobom naznačuje, že možná príčina zápalov sú parazity...)

Ak by ľudia mali vo vyššej miere parazitárne alebo zápalové ochorenia, resp. ak by im pomáhali antiparazitárne a protizápalové lieky, je najvyšší čas pátrať po tom, čo je to vlastne Covid... Zápaly - hliník. Zdroje hliníka: chemtrails, vakcíny, potraviny - zvlášť spracovaná sója. V niektorých štátoch sa síran hlinitý pridáva aj do vody. Zdroje parazitov: chemtrails, kontaminovaná voda, kontaminovaná pôda, kontaminované potraviny. Prioritou štátu by malo byť nie plošné testovanie, ale celoštáne (resp. celosvetové) vyšetrovanie pôvodu. Choroby a vírusy majú svoju príčinu, ľuďom by nemalo stačiť, ak vláda povie Covid-19. Mali by sme žiadať o vyšetrovanie príčin. V prvomrade by sa mala dôkladne preskúmať voda a vzduch. A takisto by sa malo začať vyšetrovať rozprašovanie chemtrails, a začať si všímať, či za zápalovými ochoreniami a ďalšími ochoreniami môžu byť zdroje EM žiarenia. Viac o škodlivých účinkoch EM žiarenia vedec Eric Dollard tu)

- - -

Prosíme vyjadrite podporu Biblik.sk aspoň malou čiastkou na č. účtu:
SK8583300000002101425963
Ďakujeme.

 

ENGLISH NOTE BIBLIK:

Note Biblik: according to current information, the so-called Covid can be treted by antiparasitics such as hydroxychloroquine, ivermectin and anti-inflammatory drugs such as colchicine. The causes of the disease(s) are therefore parasites and inflammation  (In fact, hydroxychloroquine also interferes in the treatment of inflammation, which in a certain way suggests that parasites are a possible cause of inflammation! If people had a higher degree of parasitins or inflammatory diseases, or if they were helped by anti-parasitic and anti-inflammatory drugs, it's high time to look for what Covid is... Inflammation - aluminum. Sources of aluminum: chemtrails, vaccines, food - specially processed soy. In some countries, aluminum sulphate is also added to water. Sources of parasites: chemtrails, contaminated water, contaminated soil, contaminated food. The state's priority should not be mass covid testing, but the national (or global) investigation of origin of so-called Covid. (or why people have preathing problems. There's no doubt in my mind, in many cases chemtrails are the cause of inflamations, rhinitis, flu and breathing problems) Diseases and viruses always have a cause, it should not be enough for people if the government say Covid-19. We should ask for an investigation of the causes, more Dr. Cowan here. Water and air should be thoroughly examined in the first instance. Also, the spraying of chemtrails should be investigated. And the EM radiation - could the EM radiation cause inflammatory diseases and other diseases? More on the harmful effects of EM radiation scientist  Eric Dollard here     )

- - -
Please support us. Our account number:
SK8583300000002101425963
Thank you.