ERIC DOLLARD: CELL PHONE RADIATION / ELEKTROTECHNICKÝ INŽINIER ERIK DOLLARD O RADIÁCII Z MOBILNÝCH TELEFÓNOV (SK, ENG)

26.12.2019 00:22

Eric Dollard (nar. 1952) je elektrotechnický inžinier, ktorému sa ako prvému podarilo zreplikovať technológiu Teslovho bezdrôtového prenosu. Nasledujúce video (iba anglicky) poukazuje na nebezpečenstvo nasadenia mobilov, bluetooth a Wi-Fi - stručne povedané, na to, čo robíte so svojimi mobilmi, tabletmi a notebookmi - na toto rádio nebolo určené! Bežne sa po expozícii objavujú začervenanie v tvári a reumatické bolesti svalov a kĺbov. Podľa našich skúseností sú to najčastejšie bolesti hlavy (niekedy aj bolesti očí, epifýza) a pocit neschopnosti dokončiť myšlienku, alebo myšlienkový trysk, niekedy sa prejavujúci buď rýchlym hovorením alebo naopak zádumčivosťou (v príp. silného EM žiarenia, čo je vlastne väčšina domov a  bytov v mestách, človek v takomto prostredí následkom vysokých dávok EM žiarenia môže trpieť depresiou a neschopnosťou normálne vykonávať bežnú činnosť) V prostredí bez silného EM žiarenia by sme mali oveľa menej psychiatrických pacientov, o tom som presvedčený!

Nespavosť a chronická únava je bežná vec, za ktorú tiež vďačíme mobilom (resp. s najväčšou pravdepodobnosťou aj prechodu z 3G na 4G LTE a 5G - zvlášť chronická únava a problémy so spánkom, to je podľa nás výsledok neregulovaného zavedenia novej technológie, v podstate je to experiment na ľuďoch)

Kvalitu spánku a myslenia tiež ovplyňuje Wi-Fi a mobilé základňové stanice (BTS) uprostred sídlisk! Z nášho pohľadu, človek žijúci v takomto prostredí (smartphonista s Wi-Fi na sídlisku obklopený BTS) to je človek do určitej miery hypnotizovaný, jeho myšlienky resp. jeho správanie je pozmeňované následkom EM žiarenia. Činnosť vďaka radiácii z mobilov a Wi-Fi sa stáva automatická a človek je stále akoby vo svojom svete, nevie sa odtrhnúť, ľudia si to málokedy vedia uvedomiť...

ENGLISH:

Eric Dollard (*1952) Electrical Engineer who has replicated Nikola Tesla's wireless transmission technology. Following short video show and inteview about serious dangers of electromagnetic radiation

VIDEO ENGLISH ONLY - INTERESTING:

https://www.youtube.com/watch?v=NMZgaBL1BhU

Poznámka Biblik:

"Fyzik, ktorého sme sa na účinky žiarenia z mobilov opýtali uviedol, že žiarenie z mobilov jednoducho môže človeku aj fyzicky poškodiť bunky:
"Na ionizovanie materiálu potrebuješ nejakú frekvenciu žiarenia, čo vysoké frekvencie spĺňajú, ale nízke frekvencie ich spĺňajú s určitou pravdepodobnosťou pomocou tunelového javu (potrebnú energiu si môžu prepožičať). Žiarivý výkon je rôzny v rôznych smeroch a v rôznych vzdialenostiach (dôležité sú násobky vlnovej dĺžky) a ešte sú tu rôzne odrazy a konštruktívne interferencie. Okrem toho chemické reakcie prebiehajú pri rôznych teplotách rôzne a žiarenie ovplyvňuje pravdepodobnosti, či sa daná reakcia uskutoční alebo nie (natočenie molekúl, vzdialenosti, energetický stav (vibrácie, rezonancie)). Takže napísať, že EM žiarenie vôbec neovplyvňuje človeka zlým smerom je zavádzajúce."
(rôzni vedci v internetových diskusiách aj na rôznych prednáškach ľuďom tvrdia, že žiarenie z mobilov je bezpečné, čo mnohí odborníci - takisto uznávaní vedci a fyzici považujú za zavádzajúce)"
ZDROJ: https://www.biblik.sk/news/nebezpecenstva-elektromagnetickeho-ziarenia-a-radiova-technologia-ako-mozny-sposob-manazovania-koronavirusu/
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mobil-v-blizkosti-dietata-pouzivajte-so-zvysenou-opatrnostou/

ERIC DOLLARD'S WEBSITES:

ERIC DOLLARD: VERSOR ALGEBRA (+SCIENTIFIC BOOKS TIPS BY prof. JAN RAK) (+ČLÁNKY ERIC DOLLARD ABOUT EM RADIATION / ERIC DOLLARD O EM ŽIARENÍ

Súvisiace články / related articles:

ELITNÝ BRITSKÝ VEDEC A JEHO VAROVANIE: AK DÁ NIEKTO Wi-Fi DO ŠKOLY, MAL BY BYŤ ZAVRETÝ NA DOŽIVOTIE (krátke video) / ROYAL NAVY EXPERT WARNING: ANYONE WHO PUTS Wi-Fi INTO A SCHOOL SHOULD BE LOCKED UP FOR THE REST OF HIS LIFE (short video) (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/elitny-britsky-vedec-a-jeho-varovanie-ak-da-niekto-wi-fi-do-skoly-mal-by-byt-zavrety-na-dozivotie-royal-navy-expert-warning-anyone-who-puts-wi-fi-into-a-school-should-be-locked-for-rest-of-his-life/

Book Dr. Martin Blank Overpowered / kniha Dr. Martin Blank sk tu:
https://www.biblik.sk/products/doba-jedova-7-elektrosmog/

VEĽKÝ POSKYTOVATEĽ INTERNETU DNES OZNÁMIL, ŽE NASKLADNIL Z DÔVODU POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKOV ROUTRE BEZ Wi-Fi / SLOVAK ISP ANNOUNCED ROUTERS WITHOUT Wi-Fi (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/velky-poskytovatel-internetu-dnes-oznamil-ze-naskladnil-z-dovodu-poziadaviek-zakaznikov-routre-bez-wi-fi/

Dr. BARRIE TROWER: MICROWAVES, IONIZING RADIATION, Wi-Fi EFFECTS / ÚČINKY MIKROVLNIEK a Wi-Fi - Dr. Barrie Trower (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/dr-barrie-trower-microwaves-ionizing-radiation-wi-fi-effects/

Dr. BARRIE TROWER: AGENT MI5 O RIZIKÁCH MOBILOV A POKUSOCH NA ĽUĎOCH. RIZIKÁ MOBILOV U DETÍ. O VÍRUSOCH A BAKTÉRIÁCH. VEDCI A LEKÁRI BOLI OBESENÍ ZA TO, ČO MNOHÍ ROBIA DNES. / MI5 AGENT ABOUT MIND CONTROL (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/dr-barrie-trower-agent-mi5-o-rizikach-mobilov-a-pokusoch-na-ludoch-rizika-mobilov-u-deti-o-virusoch-a-bakteriach-vedci-a-lekari-boli-obeseni-za-to-co-mnoho-robia-dnes/

Dr Henry Lai: Can cell phones damage DNA and cause cancer?
https://www.youtube.com/watch?v=fJUg8afb0BA

Effects of Wireless Radiation and Non-ionizing EMFs on Wildlife by Dr. Henry Lai
https://www.youtube.com/watch?v=V8uUVnW5rDs

LED lighting could have major impact on wildlife / ZAUJÍMAVÉ O SVIETIDLÁCH LED (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/led-lighting-could-have-major-impact-on-wildlife/

LIST MOBILNÝM OPERÁTOROM (+Poznámka Biblik: AK EŠTE POUŽÍVATE MOBIL ALEBO Wi-Fi, VHODNÉ VYPÍNAŤ ASPOŇ NA NOC

Mobilní operátori SWAN, T-COM, ORANGE

v záujme ľudí žijúcich na Slovensku ale i vo vašom vlastnom záujme vás žiadam, aby ste začali situáciu narušenia životného prostredia vašimi anténami riešiť. Z našej oblasti úplne zmizli vtáci a vonku pri hodnotách 500.000µW/m2 niektorých ľudí neznesiteľne bolí hlava (merané v pásme iba do 8GHz, skutočné hodnoty sú možno násobky...). 
 
V našom meste (Trenčín) niektorí ľudia už vôbec nemôžu bývať, ani normálne chodiť po vonku. Objavujú sa prudké bolesti hlavy, vážne problémy s dýchaním a kŕče srdca v okruhu cca 300 metrov od vašich mobilných vysielačov. Prudké bolesti hlavy sú pre mnohých nič netušiacich ľudí už bežný štandard, ustanú v určitej vzdialenosti od mobilných vysielačov (príp. po vypnutí domácej Wi-Fi, bluetooth a pod.), ale následky vplyvu súčasných bezdrôtových technológií sú dlhodobejšie: nepokoj, nespavosť, zmena tempa reči a zmena myšlienok, u niektorých agresivita, myšlienkový trysk či naopak, vyčerpanosť a extrémna únava.
Spoločnosť Biblik.sk už niekoľko rokov poskytuje službu MERANIE ELEKTROSMOGU. Problémy niektorých ľudí ustanú častokrát veľmi jednoduchým riešením, ak je však v blízkosti bytu alebo priamo nad podlažím mobilná stanica, ľudia by ju mali buď zlikvidovať alebo sa presťahovať, ide im o život. Nebezpečná je i krátkodobá expozícia, ak nejaká norma určuje, že sa tam môže bývať, takéto normy tvoria zločinci!
Obyčajní ľudia sa sťažujú najmä na bolesti hlavy a bolesti srdca, niektorí šoféri napríklad oblasť TN v okolí OC Laugaricio sa sťažujú na náhlu dezorientáciu, podľa ich vlastných slov "akoby nie je možné dokončiť myšlienku" a jednoduchá činnosť ako normálne viesť auto si v niektorých oblastiach v blízkosti niektorých mobilných vysielačov vyžaduje extrémnu námahu. Niektoré vysielače v blízkosti ciest priamo ohrozujú ľudské životy i bezpečnosť cestnej premávky. Na Slovensku je takýchto vysielačov mnoho, ktoré by mali buď odstrániť ľudia alebo začnite prosím urgentne riešiť výkon a natočenie antén v TN oblasti OC Laugaricio a vysielač v blízkosti žel. priecestia v smere Soblahov. Našich klientov vyzývame, aby sa týmto oblastiam vyhýbali úplne a volili iné trasy, i krátkodobá expozícia môže mať veľmi vážne následky! 
Situácia je veľmi vážna i v okolí TN Soblahovská 19, 21 a 23, pre mnohých ľudí už takmer úplne neznesiteľná, mobilné antény tohto typu sú príliš blízko chodcov, i keď sú umiestnené na vysokých budovách. Viete s tým prosím vás niečo robiť? Pretože v tomto meste sa nedá už ani normálne chodiť po vonku!
Po vypočutí klientov súbor ich príznakov spĺňa následky expozície vysokofrekvenčným EM poľom, stručne, situácia je spôsobená vašimi vysielačmi v blízkosti domov, nákupných centier a ciest. Je úplne jedno, že zariadenia sú v rámci nejakej normy, keď ľudia v blízkosti vašich vysielačov nemôžu žiť! Preto vás prosím, aby ste sa sami snažili s touto situáciou niečo robiť a minimalizovať počet antén i vyžarovaný výkon. Akiste chápete, že iná možnosť než odsťahovať sa alebo zlikvidovať vysielač bežne pre ľudí nie je! 
Niektorí vás môžu uznať zodpovednými za vážne problémy, pretože ak postavíte stanicu alebo pridáte novú anténu, začínajú sa problémy, ktoré ohrozujú život ľudí. Medzi našimi klientami sú aj lekári, ktorí presne popisujú v súvislosti s expozíciou problémy s dýchaním a narušenie normálnej činnosti srdca. U niektorých ľudí ide o život ohrozujúci stav, značnú časť ľudí týmito zariadeniami zabijete! Beda vám, ak vás niekto uzná zodpovednými, mnohí ľudia si všímajú, že bolesti hlavy a ukrutné problémy začínajú miznúť po vypnutí domácej Wi-Fi alebo odtienení kritických miest. 
 
Ľudské telo nie je stavané na život vedľa radaru, dnes môžeme smelo nazvať aj domácu Wi-Fi malým radarom, ktorý spôsobuje väčšie poškodenie zdravia a straty na životoch než by si obyčajný človek dokázal predstaviť. 
Ak dáte napríklad vy do paneláku Wi-Fi router, ak si niekto váš signál v susednom byte nepraje, postaráte sa o dokonalé odtienenie alebo prefinancujte nové bývanie? Je najvyšší čas, aby ste vy sami začali robiť osvetu a aby ste minimalizovali expozíciu, pretože ak ľudia zistia skutočné dopady VF EM žiarenia z vašich zariadení, najmä mobilných antén a nových Wi-Fi, niekto vás môže učiniť zodpovednými za poškodenie zdravia alebo smrť príbuzného či dieťaťa. VF EM žiarenie je pre ľudské telo nebezpečná radiácia, ktorá spôsobuje poškodenie na úrovni DNA, viac krátke prednášky vedcov, lekárov a autorít IT priemyslu:
prof. HENRY LAI: MÔŽE MOBIL POŠKODIŤ DNA A SPÔSOBIŤ RAKOVINU? / prof. HENRY LAI: CAN CELL PHONES DAMAGE DNA AND CAUSE CANCER? (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/prof-henry-lai-moze-mobil-poskodit-dna-a-sposobit-rakovinu-prof-henry-lai-can-cell-phones-damage-dna-and-cause-cancer/
priamy odkaz prof. Henry Lai: youtu.be/JrBjQJhHfzk
 
FORMER MICROSOFT CANADA PRESIDENT FRANK CLEGG ON 5G WIRELESS TECH AND SAFETY / BÝVALÝ RIADITEĽ KANADSKÉHO MICROSOFTU FRANK CLEGG: SOM PRESVEDČENÝ, ŽE SÚČASNÁ BEZDRÔTOVÁ TECHNOLÓGIA NIE JE BEZPEČNÁ (SK, ENG, LATVIAN)
https://www.biblik.sk/news/former-microsoft-canada-president-frank-clegg-on-5g-wireless-tech-and-safety/
priamy odkaz Frank Clegg: youtu.be/0iFiCNwYa-g
 
Dr. MARTIN BLANK: Početné štúdie dokazujú, že v dôsledku expozície EM poľu dochádza k poškodzovaniu a mutáciám v DNA - teda v genetickom materiáli,  ktorým sme vymedzení ako jednotlivci i ako druh. Usudzuje sa, že mutácie v DNA predstavujú počiatočné štádium rozvoja rôznych typov rakoviny:
https://www.biblik.sk/products/doba-jedova-7-elektrosmog/
 
Dr. COWAN: VÍRUSY NIE SÚ PRÍČINOU NIČOHO. NOVÉ OCHORENIA SÚVISIA S NOVÝM ELEKTROMAGNETICKÝM POĽOM. POUŽÍVANIE MOBILU JE NEZLUČITEĽNÉ SO ZDRAVÍM / Dr. COWAN ABOUT 5G, CELL PHONES AND CORONAHOAX (SK, ENG)
https://otevrisvoumysl.cz/dr-cowan-historie-se-opakuje-5g-koronavirus-viry-nejsou-pricinou-nemoci/
 
ERIC DOLLARD: CELL PHONE RADIATION / ELEKTROTECHNICKÝ INŽINIER ERIK DOLLARD O RADIÁCII Z MOBILNÝCH TELEFÓNOV (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/eric-dollard-cell-phone-radiation/
priamy link na video: youtu.be/NMZgaBL1BhU
Operátori SWAN, T-COM a ORANGE, snáď si uvedomujete, k čomu môže dôjsť (!) Keď značná časť obyvateľstva po navýšení frekvencií a pribudnutí zopár nových antén nebude môcť dýchať alebo sa náhle objavia infarkty či iné choroby, možno sa zase oficiálne vyhlási nový vírus, ale možno vás niektorí ľudia učinia zodpovednými a vašich manažérov budú lynčovať na ulici a likvidovať vaše pobočky a konať súd na mieste ako tých masových vrahov z II. svetovej vojny a ich prisluhovačov, ktorých vyťahovali z domov a bili uprosted ulíc! Vy sami sa postarajte o to, aby ste predišli masovým úmrtiam! Firma Pfizer je po nasadení svojej najnovšej technológie oficiálne zločinecká organizácia, snáď medzi nimi nechce byť SWAN, T-COM a ORANGE? Určite existujú možnosti na minimalizovanie expozície, každá kvapka dobra má obrovský význam, prosím, snažte sa!
Ďakujem.
Arkan Levov, Biblik.sk
 
Poznámka Biblik: ak ešte používate mobil alebo Wi-Fi, vhodné vypínať aspoň na noc, i takáto malá snaha je v rámci napríklad paneláku obrovský krok, ktorý z dlhodobého hľadiska môže predísť mnohým závažným problémom! Samozrejme, mobil by sa mal používať iba na nevyhnutné veci, mobilné dáta by nemali byť bežne aktívne, a Wi-Fi by v domácnosti určite nemala byť! (v panelákoch, reštauráciách, obchodoch, internátoch, lietadlách, autobusoch, vlakoch, MHD, v školách a na verejných priestranstvách by podľa najnovších vedeckých poznatkov nemala byť žiadna Wi-Fi ani žiadne zdroje elektrosmogu! Takisto je dôležité vypínať mobily počas jazdy autom a na prednáškach či v blízkosti ľudí (nakupovanie, vyučovanie, pracovisko, v parku, pri športovaní a oddychové zóny, aby telo i myseľ mali priestor na oddych a regeneráciu)
Následky ovplyvnenia psychického zdravia i rozvoja závažných telesných chorôb ako rakovina a mnohé poškodenia vnútorných orgánov a zápalové ochorenia sú nepochybne s výrazným prispením Wi-Fi a mobilnej technológie. Ľudia, ktorí pochopilii vplyv bezdrôtových zariadení na život, normálne myslenie a životné prostredie túto technológiu už nepoužívajú vôbec - medzi nimi dnes už mnohí vedci, experti z IT priemyslu, lekári a ďalší dnes už vôbec nemajú ani mobily ani Wi-Fi. Biblia nás vyzýva, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu (Rim 12:1-2
Plnohodnotný život lekára, vedca i obyčajného človeka je možný i bez mobilnej technológie! Prístup na internet s vypnutou Wi-Fi a vypnutým bluetooth z mobilov, tabletov či PC je možné riešiť USB-C/LAN redukciou. Vhodné používať na mobiloch a tabletoch letový režim a vypnutie všetkých bezdrôtových sietí. A prístup na internet pokým nie je k dispozícii bezpečná technológia, vždy ak je to možné, riešiť USB-C/LAN redukciou. 
Takisto ako sa nepoužíva azbest, ortuť a DDT a ďalšie veci, prečo by mali ľudia naďalej používať súčasnú mobilnú technológiu? Vedecké závery jasne svedčia o závažných dopadoch na ľudské zdravie. Každý môže učiniť rozhodnutie minimalizovať expozíciu (čo najviac obmedziť vystavenie tela EM žiareniu - vypínať mobil, odstránenie Wi-Fi, požadovať okamžité odstránenie všetkých bezdrôtových meračov, smartmetrov a smartspotrebičov z domácnosti a takisto ODSTRÁNENIE MOBILNÝCH ANTÉN A ZDROJOV VF EM ŽIARENIA Z BLÍZKOSTI VÁŠHO BYTU, DOMU ALEBO PRACOVISKA. Samozrejme, existuje možnosť aj že tieto zariadenia odstránite sami ako mnohí ľudia v Anglicku, Francúzsku, Švajčiarsku a ďalších krajinách:
 
VO FRANCÚZSKU ĽUDIA ODPOJILI 5G ANTÉNU, V RUSKU STRHLI STOŽIAR TRAKTOROM, ANGLIČANIA A ŠVAJČIARI TIETO VEŽE ZAPAĽUJÚ:
https://www.biblik.sk/news/vo-francuzsku-ludia-odpojili-5g-antenu-v-rusku-strhli-stoziar-traktorom-anglicania-a-svajciari-tieto-veze-zapaluju/
 
ANGLIČANIA ZAPAĽUJÚ MOBILNÉ VYSIELAČE / IN THE UK CELL TOWERS ARE BEING SET ON FIRE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/anglicania-zapaluju-mobilne-vysielace/
 
RIZIKÁ BEZDRÔTOVÝCH MERAČOV: ŽIVOT A ZDRAVIE OHROZUJÚCE ZARIADENIA / RISKS OF SMARTMETERS: THREAT TO HEALTH AND LIFE (SK, ENG) (+Poznámka Biblik: DOKONCA AJ KAŽDÝ KTO MÁ V PANELÁKU Wi-Fi JE VRAH! (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/rizika-bezdrotovych-meracov-zivot-a-zdravie-ohrozujuce-zariadenia-risks-of-smartmeters-threat-to-health-and-life/
 
REGULÁTOR VO FRANCÚZSKU ANFR POŽADUJE STIAHNUŤ iPHONE 12 Z TRHU, KÔLI VYSOKÝM HODNOTÁM EM ŽIARENIA, NEBEZPEČNÉ SÚ VŠAK AJ HODNOTY 1000x NIŽŠIE / FRENCH REGULATOR ANFR REQUIRES WITHDRAWAL iPHONE12 FROM THE MARKET DUE TO HIGH LEVELS OF EM RADIATION (SK, ENG
https://www.biblik.sk/news/regulator-vo-francuzsku-anfr-pozaduje-stiahnut-iphone-12-z-trhu-koli-vysokym-hodnotam-em-ziarenia-nebezpecne-by-vsak-boli-hodnoty-aj-1000x-nizsie-french-regulator-anfr-requires-withdrawal-iphone-12-from-the-market-due-to-high-levels-of-em-radiation/

MOBIL JE NEBEZPEČNÝ
 

biblik.sk/clanky

Biblik.sk

Prosíme vás o Vašu podporu, napríklad i kúpou kníh a tovaru na Biblik.sk alebo priamo príspevkami na účet:
SK8583300000002101425963
ĎAKUJEME. Biblik.sk

Please support the fight for freedom, please support antisatanic and antinazi fight:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!

  
  

 

Krásna hudba je aj v tomto článku / more beautiful classic here:
ZOMRELA JEDNA Z NAJLEPŠÍCH SPEVÁČIEK NA SVETE PATRÍCIA JANEČKOVÁ / PATRICIA JANECKOVA ONE OF THE BEST OPERA SINGER PASSES (SK, ENG) (+LIEČBA RAKOVINY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE /+CANCER TREATMENT IMPORTANT INFO (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/zomrela-jedna-z-najlepsich-spevaciek-na-svete-patricia-janeckova-patricia-janeckova-one-of-the-best-opera-singer-passes/


Viac tu: https://www.biblik.sk/products/a432-hz-klasika/