ERIC DOLLARD: CELL PHONE RADIATION / ELEKTROTECHNICKÝ INŽINIER ERIK DOLLARD O RADIÁCII Z MOBILNÝCH TELEFÓNOV (SK, ENG)

26.12.2019 00:22

Eric Dollard (nar. 1952) je elektrotechnický inžinier, ktorému sa ako prvému podarilo zreplikovať technológiu Teslovho bezdrôtového prenosu. Nasledujúce video (iba anglicky) poukazuje na nebezpečenstvo nasadenia mobilov, bluetooth a Wi-Fi - stručne povedané, na to, čo robíte so svojimi mobilmi, tabletmi a notebookmi - na toto rádio nebolo určené! Bežne sa po expozícii objavujú začervenanie v tvári a reumatické bolesti svalov a kĺbov. Podľa našich skúseností sú to najčastejšie bolesti hlavy (niekedy aj bolesti očí, epifýza) a pocit neschopnosti dokončiť myšlienku, alebo myšlienkový trysk, niekedy sa prejavujúci buď rýchlym hovorením alebo naopak zádumčivosťou (v príp. silného EM žiarenia, čo je vlastne väčšina domov a  bytov v mestách, človek v takomto prostredí následkom vysokých dávok EM žiarenia môže trpieť depresiou a neschopnosťou normálne vykonávať bežnú činnosť) V prostredí bez silného EM žiarenia by sme mali oveľa menej psychiatrických pacientov, o tom som presvedčený!

Nespavosť a chronická únava je bežná vec, za ktorú tiež vďačíme mobilom (resp. s najväčšou pravdepodobnosťou aj prechodu z 3G na 4G LTE a 5G - zvlášť chronická únava a problémy so spánkom, to je podľa nás výsledok neregulovaného zavedenia novej technológie, v podstate je to experiment na ľuďoch)

Kvalitu spánku a myslenia tiež ovplyňuje Wi-Fi a mobilé základňové stanice (BTS) uprostred sídlisk! Z nášho pohľadu, človek žijúci v takomto prostredí (smartphonista s Wi-Fi na sídlisku obklopený BTS) to je človek do určitej miery hypnotizovaný, jeho myšlienky resp. jeho správanie je pozmeňované následkom EM žiarenia. Činnosť vďaka radiácii z mobilov a Wi-Fi sa stáva automatická a človek je stále akoby vo svojom svete, nevie sa odtrhnúť, ľudia si to málokedy vedia uvedomiť...

ENGLISH:

Eric Dollard (*1952) Electrical Engineer who has replicated Nikola Tesla's wireless transmission technology. Following short video show and inteview about serious dangers of electromagnetic radiation

VIDEO ENGLISH ONLY - INTERESTING:

https://www.youtube.com/watch?v=NMZgaBL1BhU

Poznámka Biblik:

"Fyzik, ktorého sme sa na účinky žiarenia z mobilov opýtali uviedol, že žiarenie z mobilov jednoducho môže človeku aj fyzicky poškodiť bunky:
"Na ionizovanie materiálu potrebuješ nejakú frekvenciu žiarenia, čo vysoké frekvencie spĺňajú, ale nízke frekvencie ich spĺňajú s určitou pravdepodobnosťou pomocou tunelového javu (potrebnú energiu si môžu prepožičať). Žiarivý výkon je rôzny v rôznych smeroch a v rôznych vzdialenostiach (dôležité sú násobky vlnovej dĺžky) a ešte sú tu rôzne odrazy a konštruktívne interferencie. Okrem toho chemické reakcie prebiehajú pri rôznych teplotách rôzne a žiarenie ovplyvňuje pravdepodobnosti, či sa daná reakcia uskutoční alebo nie (natočenie molekúl, vzdialenosti, energetický stav (vibrácie, rezonancie)). Takže napísať, že EM žiarenie vôbec neovplyvňuje človeka zlým smerom je zavádzajúce."
(rôzni vedci v internetových diskusiách aj na rôznych prednáškach ľuďom tvrdia, že žiarenie z mobilov je bezpečné, čo mnohí odborníci - takisto uznávaní vedci a fyzici považujú za zavádzajúce)"
ZDROJ: https://www.biblik.sk/news/nebezpecenstva-elektromagnetickeho-ziarenia-a-radiova-technologia-ako-mozny-sposob-manazovania-koronavirusu/
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mobil-v-blizkosti-dietata-pouzivajte-so-zvysenou-opatrnostou/

ERIC DOLLARD'S WEBSITES: