ERIC DOLLARD: CELL PHONE RADIATION / ELEKTROTECHNICKÝ INŽINIER ERIK DOLLARD O RADIÁCII Z MOBILNÝCH TELEFÓNOV (SK, ENG)

26.12.2019 00:22

Eric Dollard (nar. 1952) je elektrotechnický inžinier, ktorému sa ako prvému podarilo zreplikovať technológiu Teslovho bezdrôtového prenosu. Nasledujúce video (iba anglicky) poukazuje na nebezpečenstvo nasadenia mobilov, bluetooth a Wi-Fi - stručne povedané, na to, čo robíte so svojimi mobilmi, tabletmi a notebookmi rádio nebolo určené. Bežne sa po expozícii objavujú začervenanie v tvári a reumatické bolesti svalov a kĺbov. Podľa našich skúseností sú to najčastejšie bolesti hlavy a pocit neschopnosti dokončiť myšlienku, alebo myšlienkový trysk, niekedy sa prejavujúci buď rýchlym hovorením alebo zádumčivosťou. Nespavosť je bežná vec, za ktorú tiež vďačíme mobilom, Wi-Fi a mobilným základňovým staniciam (BTS) uprostred sídlisk! Činnosť sa vďaka radiácii z mobilov a Wi-Fi sa stáva automatická a človek je stále akoby vo svojom svete, nevie sa odtrhnúť, ľudia si to málokedy vedia uvedomiť...

ENGLISH:

Eric Dollard (*1952) Electrical Engineer who has replicated Nikola Tesla's wireless transmission technology. Following short video show and inteview about serious dangers of electromagnetic radiation

VIDEO ENGLISH ONLY - INTERESTING:

https://www.youtube.com/watch?v=NMZgaBL1BhU

 

ERIC DOLLARD'S WEBSITES: