ANOTHER WEIRD THINGS IN VATICAN / ĎALŠIE DIVNÉ VECI VO VATIKÁNE (SK, ENG) AKTUALIZÁCIA 1x

31.07.2020 22:02

ENGLISH:

In our previous article there was some very interesting  video . Now we found some very interesting photo of "all pope's plaque" and we tried to find some information about it. With google it was hard to find detailed pictures. But finally, here's some very interesting link with good pictures, worth for us to see. But those pictures have very bad vibrations, decide if it's worth for you to take the risk and please be careful:

https://www.thelightinthedarkplace.com/2019/05/what-in-hell-is-this-beneath-vatican-of.html

Slovensky: Horeuvedený link je v angličtine. Takéto obrázky majú veľmi silné negatívne vibrácie, teda ak sa vôbec rozhodnete si ich pozrieť, buďte opatrní. Jedná sa o dosku, na ktorej sú napísané mená pápežov. Dolu rovno na okoloidúcich číha démonská hlava. Vatikán je toho plný, podľa nášho názoru je Vatikán infiltrovaný satanistami. Nemá to nič spoločné s úprimnými kresťanmi a mnohými fajn farármi z radov katolíckej cirkvi.

O niektorých dosť divných veciach vo Vatikáne sme priniesli tieto články:

1.) https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/

2.) https://www.biblik.sk/news/weird-things-in-vatican/

3.) https://www.biblik.sk/news/papez-vyhlasil-osobny-vztah-s-panom-jezisom-za-nebezpecny/

AKTUALIZÁCIA 1: veľmi zaujímavé je aj toto video z horeuvedenej anglickej stránky, ide o trón v Bazilike sv. Petra, ktorý na prvý pohľad pripomína hlavu ovce, je to však ženská vagína a anjeli sú ochlpením okolo - ide im o to čo najviac zosmiešniť Boha a Božie veci, predhodiť verejnosti a vyhlasovať za sväté úplné zvrhlosti a učiť ľudí čo najhlúpejšie teórie aj vo vede, v medicíne a vo fyzike. Oni majú ľudí za úplný odpad, za totálnych debilov a zrejme sa bavia, ak ich hnusným modlám preukazujú nejakú úctu a ak veciam, ktoré ničia človeka veria (napr. očkovanie). Veľmi zaujímavé vysvetlenie začína v čase videa 15:45

Vlastne tieto dôvody ma viedli k vystúpeniu z katolíckej cirkvi:

https://www.biblik.sk/news/vystupenie-z-katolickej-cirkvi/

V našej rodine sa nijak zvlášť náboženstvo nepraktizovalo, ale krst, prijímanie a birmovka boli brané akože to tak má byť! Dnes by som rozhodne nedal svoje dieťa krstiť a s rituálmi katolíckej cirkvi nechcem mať radšej nič spoločné. Na ich najsvätejšie oplatkové sviatosti som nikdy neveril, spoveď sa mi zdala vždy trápna ale kto tomu verí, to je jeho vec.

Podstatou Učenia Pána Ježiša Krista je:

1.) Jeden Boh, žiadne uctievanie svätých, ani Márie ani anjelov. (Mat. 22:34-40; Ján 2:4; Marek 3:21; Marek 3:31-35; "Bohu sa klaňaj!" Zj 19:10)

- teda iba Bohu sa máme klaňať, iba Boha uctievať a chváliť a iba k Bohu sa modliť, volať a prosiť o pomoc a hovoriť iba Bohu intímne tajomstvá.

2.) Ďalej Pán Ježiš Kristus káže:

"Ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete!" (Luk 13:1-9)

"A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej!" (Sk 3:19) Pokánie=zmena, snaha o sebazdokonaľovanie, aby sa hriech "vystrel" teda aby sa už nikdy viac hriech neopakoval! (Rim 6:23 - vždy niečo hriechom zabíjate, a nakoniec hriech aj tak vždy vedie k smrti človeka) Pretože dodnes je to u mnohých brané tak, že stačí sa vyspovedať a vraj tým pádom je to vybavené, ale bohužiaľ následky za hriech ponesie každý, preto je tak dôležité dodržiavať Božie Prikázania: Matúš 22:34-40 , Exodus 20 , Deuteronomium 5

3.) ZNOVUZRODENIE, trvalý stav bez ega, ego musí ísť preč, prerod z človeka tela na človeka Ducha (Ján 3. kapitola)