AUGUSTE PICCARD: VEDEC, KTORÝ SKÚMAL STRATOSFÉRU: "ZEM VYZERÁ AKO PLOCHÝ DISK S VYVÝŠENÝMI OKRAJMI!" / AUGUSTE PICCARD: TOP SCIENTIST RESEARCHING STRATOSPHERE ABOUT EARTH: "IT SEEMED A FLAT DISC WITH UPTURNED EDGE!" (SK, ENG)

13.06.2024 09:19

"NEOZBROJENÁ A NEMILITANTNÁ SPOLOČNOSŤ BUDE ZOTROČENÁ." David Lane / "AN UNARMED OR NON-MILITANT PEOPLE WILL BE ENSLAVED." David Lane

biblik.sk/clanky
Podporu tvorby článkov prosíme vás môžete prejaviť kúpou tovaru ma Biblik.sk alebo priamo dobrovoľným príspevkom na č. účtu:
SK8583300000002101425963
SWIFT: FIOZSKBA
Ďakujeme. Biblik.sk

1+1=2. Sky Color? Blue.
And the Earth is FLAT!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguste Antoine Piccard (*28.1.1884 - 24.3.1962) švajčiarsky vedec, výskumník vyšších vrstiev atmosféry. Navrhol konštrukciu, v ktorej je možné pre človeka zotrvať vo vysokých výškach bez pretlakovej kombinézy. Piccard zároveň vynašiel batyskaf a skúmal oceány. Tento vedec DaVinciho a Teslovho formátu tvrdí, že Zem je plochá! / Swiss scientists, researcher of the upper atmosphere. Inventor of gondola in which a man can reach high altitudes without a pressure suit. Piccard inveted the first bathyscaphe and he was researching ocean depths as well. Auguste Antoine Piccard - scientist class Tesla, DaVinci and Piccard claims the Earth is FLAT!

AUGUSTE PICCARD: VEDEC, KTORÝ SKÚMAL STRATOSFÉRU: "ZEM VYZERÁ AKO PLOCHÝ DISK S VYVÝŠENÝMI OKRAJMI!" / AUGUSTE PICCARD: TOP SCIENTIST RESEARCHING STRATOSPHERE ABOUT EARTH: "IT SEEMED A FLAT DISC WITH UPTURNED EDGE!"

Flat earth: Auguste Piccard
https://www.youtube.com/watch?v=EJB5H9gW0x0
Dr. Auguste Piccard: First man to see the flat Earth? “..flat disk..”
https://www.youtube.com/watch?v=vNJ-jznNTjY

Flat Earth Auguste Piccard Documentary 1966
https://www.youtube.com/watch?v=0Vgb5SVN9h8

Flat Earth: Auguste Antoine Piccard
https://www.youtube.com/watch?v=EvgtGqbxl2s

Related articles / súvisiace články:

SAIL AROUND THE WORLD:
François Gabart Says You Must Always Turn Left

https://www.youtube.com/watch?v=3t5d3JJMw-M
TOP COMMENT:
"If one can suspend their bias and truly absorb what is being said here, they will come to the conclusion that this achievement is not possible to do on a globe. Great find, Taboo!!!"

Za Antarktídou sú ďalšie kontinenty - rozhovor s admirálom Byrdom:
Continents beyond Antarctica - Admiral Richard E. Byrd:
https://www.biblik.sk/news/admiral-richard-e-byrd-za-antarktidou-je-kontinent-velkosti-ameriky-admiral-richard-e-byrd-theres-another-very-large-continent-behind-antarctica/

INTERVIEW S PILOTMI: VIEME, ŽE ZEM JE PLOCHÁ, ALE NEMÁME POVOLENIE O TOM HOVORIŤ / INTERVIEW WITH PILOTS: WE KNOW THE EARTH IS FLAT, BUT WE ARE NOT ALLOWED TO TELL ANYBODY ABOUT THAT (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/interview-s-pilotmi-vieme-ze-zem-je-plocha-ale-nemame-povolenie-o-tom-hovorit-interview-with-pilots-we-know-the-earth-is-flat-by-we-are-not-allowed-to-tell-anybody-about-that/

LETY LIETADIEL NASVEDČUJÚ TVAR POVRCHU ZEME / RESEARCH: FLIGHTS ON FLAT EARTH (SK, ENG)
https://m.mojevideo.sk/3lx5
https://m.mojevideo.sk/3lx4

https://www.mojevideo.sk/u/esox013/

NÚDZOVÉ PRISTÁTIA NASVEDČUJÚ O USPORIADANÍ KONTINENTOV NA PLOCHE V KRUHU / EMERGENCY LANDINGS CAUSE BALL PROBLEMS (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/nudzove-pristatia-nasvedcuju-o-usporiadani-kontinentov-na-ploche-v-kruhu-emergency-landings-cause-ball-problems/
ANOTHER FLAT EARTH RESEARCH / PLOCHÁ ZEM, NASA, LETY LIETADIEL + ĎALŠIE KRÁTKE VIDEÁ (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/another-flat-earth-research-plocha-zem-nasa-lety-lietadiel-dalsie-kratke-videa/

1.) SHINGON BUDDHIST WORLD MAP 9th century

 

2.) UN MAP v.1

 

3.) UN map v.2 final

MAPA OSN / UN MAP (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/mapa-osn-un-map/

 

SKUTOČNÁ FOTOGRAFIA GUĽOZEME Z TZV. "VESMÍRU" AKO JU VIDELI ASTRONOTNAUTI Z NASA / THE REAL PICTURE OF BALL EARTH AS SEEN BY NASA ASTRONOTNAUTS FROM SO-CALLED "SPACE"

The only one real ball earth model Jediný skutočný model guľozeme 

(pretože oblepiť riť vodou a roztočiť ju nadzvukovou rýchlosťou - tomu veríte? / try to make yourself to believe into a big ass, put a thick layer of water into it and rotate supersonic, are you ok with this?? Because it's a modern science! When you think this is stupid, and a ball with water under no circumstances won't hold together nor rotate 1.670 km/h, you are a heretic and a conspiracy theorist, and a hybrid threat!)

Niekto sa veľmi dlho vysmieval Stvoriteľovi i celému ľudstvu a mal vás za gójov, primitívov, spodinu a hlupákov, keď vám ukazoval Zem ako guľu a nenávideli vás, rovnako ako nenávidia Stvoriteľa i všetko, čo stvoril, vrátane každej živej bytosti! Ale ich dni sú zrátané! Urobte si vlastný výskum, čo je Zem? Na úplne šialenej zemeguleckej (kurvaturistickej) teórii - na tom je postavený celý ich Matrix, na tejto jedinej otázke! Preto dnes tak urputne bojujú o udržanie ľudí v ich obraze Zeme a sveta!

WHAT IF... they lied about Earth, about space, vaccination, EM radiation, cancer, in maths, in physics, chemtrails and what if... they lied about all governments and about all wars?

Čo ak... chceli len aby si si vybral stranu? Kým si s nimi, všetko ok, všetko ide ďalej, ale ak si proti nim, majú dôvod ničiť súkromné firmy, rodiny, podniky, celé štáty... celú Zem!
Čo ak v skutočnosti o veciach rozhoduje nejaká svetová vláda, ktorá má presne dohodnutý scénár každej vojny, aj tej ukrajinskej?

Poznámka Biblik / Note Biblik:

Ak pre vás nie je dôležitá otázka "ČO JE ZEM?", "KDE ŽIJEME?" a "JE ZEM DIELO INTELIGENTNEJ BYTOSTI resp. INTELIGENTNÝCH BYTOSTÍ?" potom, čo je pre vás dôležitejšie? Otázka "ČO JE ZEM?" je kľúčová otázka života i duchovného rozvoja! / If the question "WHAT IS EARTH?", "WHERE DO WE LIVE?" and "IS THE EARTH AN UNIQUE CREATION OF AN INTELLIGENT BEING or INTELLIGENT BEINGS?" than you are an ignorant and a consument, a man in a Matrix, who doesn't care whether the Matrix is real or not! The question "WHAT IS EARTH?" is the key question of life and a key question of spiritual development as well!

THERE IS NOT ANY SINGLE REAL PICTURE OF EARTH FROM SO-CALLED SPACE! / NEEXISTUJE ANI JEDNA JEDINÁ SKUTOČNÁ FOTOGRAFIA ZEME Z TZV. VESMÍRU!

1+1=2. Sky Color? Blue.
And the Earth is FLAT!

Zem je plochá!

Biblik.sk is FLATEARTHER!

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-level-with-me-2023-eng-spa-ger-rus/

BRAZÍLSKY GEOFYZIK: OTÁZKU PLOCHEJ ZEME VEĽMI VÁŽNE ŠTUDUJEME. SOM PRVÝ GEOFYZIK, KTORÝ VEREJNE VYHLASUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / BRASILIAN PROFESSOR: I AM THE FIRST GEOPHYSICIST THAT CLAIMS THE EARTH IS FLAT (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/brazilsky-geofyzik-otazku-plochej-zeme-velmi-vazne-studujeme-som-prvy-geofyzik-ktory-verejne-vyhlasuje-ze-zem-je-plocha-brasilian-professor-i-am-the-first-geophysicist-that-claims-the-earth-is-flat/

THEPOTTERSCLAY: KTO TENTO MATRIX RIADI? SOM SI ISTÝ, ŽE SÚ TO PRISLUHOVAČI LUCIFERA / THEPOTTERSCLAY: WHO RUNS THIS MATRIX WE CALL REALITY? I AM PRETTY SURE THEY WORSHIP LUCIFER
https://youtu.be/yXstfcdGWMM

Every major ancient civilization depicts the Earth is flat (static, non-rotating)

Vyspelé staroveké civilizácie a literatúra vždy hovoria o plochej Zemi

(napríklad Tisíc a Jedna noc uvádza, že nebeské sféry sa točia okolo Zeme:

"Sláva Alláhovi, Ktorý nebeské sféry rozkrútil!"

Sun, Moon, stars and planets rotating around Flat Stationary Earth:

Slnko, Mesiac, hviezdy a planéty krúžia okolo Plochej Statickej (nerotujúcej) Zeme:

_________________________________________

David Weiss a.k.a. DITRH model Flat Stationary Earth:
Plochá Statická (nerotujúca) Zem model David Weiss:

Shingon Buddhist World Map 9th Century  
Budhistická mapa Zeme 9. st

"Shingon Buddhist World Map" 9th Century

Viac tu: https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=shingon

Za Antarktídou sú ďalšie kontinenty:

Continents beyond Antarctica:

https://www.biblik.sk/news/admiral-richard-e-byrd-za-antarktidou-je-kontinent-velkosti-ameriky-admiral-richard-e-byrd-theres-another-very-large-continent-behind-antarctica/

prof. JAN RAK: VEDECKÉ EXPERIMENTY POTVRDZUJÚ, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / CZECH NUCLEAR PHYSICIST prof. JAN RAK: SCIENTIFIC EXPERIMENTS PROVING FLAT EARTH
https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-vedecke-experimenty-potvrdzuju-ze-zem-je-plocha/

ILÚZIA HORIZONTU JE ZÁLEŽITOSŤOU TÝCHTO JAVOV / THE ILLUSION OF HORIZONT IS CAUSED BY REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/

REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE / REFRAKCIA, PERSPEKTÍVA, ATMOSFÉRA (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/

INTERVIEW S PILOTMI: VIEME, ŽE ZEM JE PLOCHÁ, ALE NEMÁME POVOLENIE O TOM HOVORIŤ / INTERVIEW WITH PILOTS: WE KNOW THE EARTH IS FLAT, BUT WE ARE NOT ALLOWED TO TELL ANYBODY ABOUT THAT (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/interview-s-pilotmi-vieme-ze-zem-je-plocha-ale-nemame-povolenie-o-tom-hovorit-interview-with-pilots-we-know-the-earth-is-flat-by-we-are-not-allowed-to-tell-anybody-about-that/

Uhol slnečných lúčov jasne naznačuje skutočnú vzdialenosť Slnka:
Sunbeams pass-through angle shows the real distance of the sun:

https://www.biblik.sk/news/zem-je-plocha-hovori-byvaly-pilot-f-16-earth-is-flat-interview-with-retired-f-16-pilot/

KURVATURIZMUS JE ZÁKLADNÝM KAMEŇOM ATEIZMU (+3h INTERVIEW: 28 PILOTOV POTVRDZUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / FALSE THEORIES ABOUT EARTH IS THE BASIS FOR ATHEISM (short video + 3hrs INTERVIEW: 28 PILOTS CONFIRMING FLAT EARTH (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/kurvaturizmus-je-zakladnym-kamenom-ateizmu-false-theories-about-earth-is-the-basis-for-atheism/

ERIC LAITHWAITE A JEHO FASCINUJÚCE EXPERIMENTY NAZNAČUJÚ, ŽE AJ GRAVITÁCIA JE ÚPLNE FALOŠNÉ UČENIE / prof. ERIC LAITHWAITE GYRO EXPERIMENTS PROVING THE GRAVITY THEORY IS A HOAX (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/eric-laithwaite-a-jeho-fascinujuce-experimenty-naznacuju-ze-aj-gravitacia-je-uplne-falosne-ucenie/

ERIC LAITHWAITE A JEHO FASCINUJÚCE EXPERIMENTY NAZNAČUJÚ, ŽE AJ GRAVITÁCIA JE ÚPLNE FALOŠNÉ UČENIE / prof. ERIC LAITHWAITE GYRO EXPERIMENTS PROVING THE GRAVITY THEORY IS A HOAX (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/eric-laithwaite-a-jeho-fascinujuce-experimenty-naznacuju-ze-aj-gravitacia-je-uplne-falosne-ucenie/

TOP YT CHANNELS:

youtube.com/@drjohnd.9508
youtube.com/@ThePottersClay
youtube.com/@ThePottersClay2
youtube.com/@tabooconspiracy
youtube.com/@DITRH
youtube.com/@PaulOnThePlane
youtube.com/@PaulOnThePlaneFE
youtube.com/@p-brane8358
youtube.com/@jtolanmedia1

youtube.com/@scrawny2brawny
youtube.com/@TruthIncSB
youtube.com/@IBDESIGN
youtube.com/@super_ficial
youtube.com/@flatearthclock

TEMPUS VERITATEM PARIT
čas rodí pravdu, alebo čas verifikuje pravdu.
alt. preklad: PRICHÁDZA ČAS PRAVDY!
THE TIME OF TRUTH IS COMING!

Šírenie dôležitých informácií Biblik.sk (biblik.sk/clanky) môžete podporovať zdieľaním i finančne. Každý protifašistický boj si zaslúži vašu podporu, podporujte alternatívne médiá i jednotlivcov bojujúcich za slobodu proti fašizmu a satanizmu! Fašizmus, terorizmus a satanizmus už čoskoro bude definitívne porazený! Zločinné satanské elity prehrávajú na všetkých frontoch! Ustavične sa modlite, buďte disciplinovaní a pracujte na sebe! Od každého jedného z vás, i od každej jednej vašej myšlienky závisí, aký je svet!
Prosíme Vás podporujte nás / Please support us:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963

Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!