CHRÁŇTE SVOJE ZDRAVIE PRED ŠKODLIVOU ELEKTROMAGNETICKOU RADIÁCIOU

23.06.2020 10:50

WHO - Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila mobilné žiarenie za potenciálny karcinogén:

Prvýkrát v histórii ľudstva sa mozgové nádory stávajú najčastejšou príčinou smrti na rakovinu u detí pod 18 rokov.
Tritisíc nemeckých lekárov vyhlásilo, že používanie bezdrôtových technológií súvisí s dramatickým nárastom porúch srdcového rytmu, infarktov, degeneratívnych ochorení mozgu, porúch učenia, koncentrácie a správania u detí a výskytu rakovinových ochorení, najmä leukémie a mozgových nádorov (napr. psychológovia niekedy deťom v ústavnej starostlivosti zakážu používanie mobilu, pretože u niektorých detí sa výrazne mení správanie, preukázateľne používanie mobilu má u niektorých detí ale aj dospelých vplyv na zrýchlenie reči, impulzívne konanie, pojašenosť, ktorá niekedy prechádza až do hyperaktivity. V niektorých prípadoch mánia a hyperaktivita môžu súvisieť s používaním mobilu, Wi-Fi a bezdrôtového internetu, príp. blízkosťou mobilnej zákl. stanice)
20 vedcov zväčša onkológov z Francúzska, Holandska a USA zverejnilo výzvu, v ktorej vyzývajú na prevenciu a opatrnosť pri používaní mobilných telefónov deťmi do 14-teho roku života. Podľa nich by deti nemali mobilný telefón používať vôbec!
Podľa štúde Americkej a Dánskej univerzity používanie mobilného telefónu v tehotenstve ohrozuje budúce chovanie dieťaťa a oslabuje jeho imunitný systém. Používanie mobilného telefónu by podľa lekárov nemalo presiahnuť viac ako tri minúty denne. (v žiadnom prípade by mobil nemal byť pri hlave: https://www.biblik.sk/news/varovanie-vyrobcu-mobilneho-telefonu-sk-en-the-blackberry-warning/
(na zmenu správania stačí u niektorých osôb už niekoľko sekúnd používania mobilu, Wi-Fi a pod. Sami si môžete všimnúť ako sa niekedy ukážkovo postupne mení tempo reči u telefonujúceho človeka. Vplyv na zmenu EEG je nespochybniteľný, mobilné žiarenie určitým spôsobom vždy mení správanie a myšlienky:
Prečítajte si návod od svojho mobilu)
Dr. E. Huber - Viedenská lekárska komora: keby mal nejaký liek také zlé výsledky testov dopadu na zdravie, aké má mobilný telefón, musel by byť okamžite stiahnutý z trhu.
Chráňte svoje zdravie pred škodlivou elektromagnetickou radiáciou.
ZDROJ: Propagačný leták odrušovača Elephantts. Text v zátvorke a odkazy doplnil Biblik