DAVID ICKE: PRAVDA O KORONAVÍRUSE / DAVID ICKE: THE TRUTH BEHIND THE CORONAVIRUS PANDEMIC (ENG+SK tit.) + POZNÁMKA BIBLIK/NOTE BIBLIK (SK, ENG)

25.03.2020 11:11

DAVID ICKE - THE TRUTH BEHIND THE CORONAVIRUS PANDEMIC:

COVID-19 LOCKDOWN & THE ECONOMIC CRASH

https://www.youtube.com/watch?v=gMTZu6_TjU8

 

Poznámka Biblik / Note Biblik: do you remember as I do that sickness last 6-12 months ago? I had terrible cough 24 hours per day. I think many people were sick as well.  By some way (probably by chemtrails I suppose) we were infected by something what is now called Coronavirus. Because many people remember that cough, it was something like never in their life! David Icke has got probably the same symptoms of Coronavirus in Dec 2019.

- now 80% people Corona-possitive having only mild symptoms

- There were some trainings simulating a big pandemic, interesting, 9/11 were trainings against terrorist too! As I remember, the U.S. air-force couldn't exactly know what is real and what is training. Last months the elites were simulating something what we have now!

- Coronavirus is artificially projected situation to erradicate small and medium business and give everything into hands of satanic corporations

- They will say: don't touch the money, because it may be infected - that's an ideal situation to apply a digital currency

Pamätáte si tú chorobu pár mesiacov do zadu? Čo si sám spomínam, lebo som ju mal a čo si ľudia spomínajú, bol to prakticky ustavičný kašeľ 24 hodín denne! Predpokladám, že mnohí z vás to mali tiež! Nejakým spôsobom (a mám plné právo predpokladať, že je to rozprašovaním chemtrails) sme boli infikovaní niečim, čomu teraz hovoria Koronavírus. Aj David Icke spomína, že v decembri 2019 mal prakticky identické príznaky ako sú dnes udávané pri Koronavíruse.

- 80% ľudí korona-pozitívnych má iba mierne príznaky (zaujímavé video slováka nakazeného koronav. tu).

- Nedávno prebiehali cvičenia - simulácie pandémie, rovnako ako 9/11 prebiehali vojenské cvičenia na teroristické útoky. V prípade toho takzvaného "pádu dvojičiek" americké letectvo ani presne nevedelo, čo je skutočnosť a čo cvičenie! Ináč by sa podivný incident 9/11 ani nemohol odohrať, nad nebom si nemôžete lietať ako chcete, pokiaľ nie ste americké lietadlo! Ak by ste chvíľu neodpovedali a uniesli lietadlo ako vtedajší údajní teroristi, okamžite by pri vás boli stíhačky! Teraz s koronavírusom tu máme podobný scénar ako 9/11: dopredu zrežírovaná situácia, ktorú satanské elity očakávali a prakticky s úplnou istotou vyvolali a teraz manažujú! Aj vďaka 9/11 nastalo zavedenie protiteroristických zákonov v USA a v Európe, teraz je terorista každý a kľúčové slová na zámerné terorizovanie ľudí budú "zodpovednosť" a bezpečnosť".

- Koronavírus je prakticky so 100% istotou produktom génového inžinierstva, čo potvrdila Dr. Soňa Peková, ktorá vyvinula aj testy na koronavírus, viac tu a tu

- Situácia okolo koronavírusu slúži na zničenie malých a stredných podnikateľov, globálne korporácie naďalej prosperujú a zrejme budú prvé odškodňované, ale kto nám živnostníkom zaplatí straty?

 - Situácia je ideálna na zavedenie digitálnej meny, teraz môžu povedať, že nedotýkajte sa peňazí, lebo môžu byť infikované