JAN RAK: JE OBROVSKY DÔLEŽITÉ DRŽAŤ POD KONTROLOU ČO SI MYSLÍTE A AKÝM SPÔSOBOM SÚSTREĎUJETE SVOJU POZORNOSŤ

22.12.2019 14:38

Poznámka Biblik: vysokí duchovní učitelia (napr. Dr. Eduard Tomáš) hovoria, že s myšlienkami nemáme bojovať, nežiadúcim myšlienkam proste nemáme vednovať pozornosť..

•   •  

"JE OBROVSKY DÔLEŽITÉ DRŽAŤ POD KONTROLOU ČO SI MYSLÍTE A AKÝM SPÔSOBOM SÚSTREĎUJETE SVOJU POZORNOSŤ." pro. Jan Rak

Fyzik Jan Rak a ďalšia jeho vynikajúca prednáška:

https://www.youtube.com/watch?v=1bJCsGJUqg0

-    -    -

ĎAKUJEME / THANKS TO: GoschaTV1

www.goscha.cz

Kanál GoschaTV1 na youtube tu

prof. Jan Rak záverom prednášky cituje z horeuvedenej knihy: "Rozjímanie o svätom Koráne 2:2.55 "Existuje iba jeden Najvyšší Zdroj, Jedna Nevyčerpateľná Sila, Hlboko Žijúca Jednota, Život mimo čas, Ktorý nikdy nezaniká. Jediná Realita nikdy nespí a Jej všeobjímajúce Vedomie ani na okamih neodpočíva. Tejto Jednote náleží vyžarovanie planetárnej existencie a sedem vyšších úrovní Bytia. Rovnako ako paprsky slnečného svetla patria jedinému Slnku. Nikto sa nemôže obrátiť na Všadeprítomný Zdroj v modlitbe či rozjímaní inak, než pomocou Sily Lásky prúdiacej zo samotného Zdroja. Najvyšší Zdroj JE mimo čas a preto neustále dokonale vníma, čo predchádza udalostiam a aké sú ich následky." (Jan Rak to okomentoval takto: "Tento citát mi pripadá úplne presne to, k čomu sme v tom CERNe dospeli!" citát začína v čase videa 2:37:47)

 

Súvisiace články / related articles:

NETRÁPTE SA, VAŠE MYŠLIENKY NIE SÚ VAŠE! / NO WORRIES, YOUR THOUGHTS ARE NOT YOURS! (SK, ENG) (+Poznámka Biblik:: AKO VZNIKÁ MYSEĽ ALEBO ČO TO JE? (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/netrapte-sa-vase-myslienky-nie-su-vase-no-worries-your-thoughts-are-not-yours/

VAŠE MYŠLIENKY NIE SÚ VAŠE / YOUR THOUGHTS ARE NOT YOURS (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/vase-myslineky-nie-su-vase-your-thoughts-are-not-yours/

prof. JAN RAK: VEDECKÉ EXPERIMENTY POTVRDZUJÚ, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / CZECH NUCLEAR PHYSICIST prof. JAN RAK: SCIENTIFIC EXPERIMENTS PROVING FLAT EARTH (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-vedecke-experimenty-potvrdzuju-ze-zem-je-plocha/

prof. JAN RAK: AKO PREKONAŤ SAMOTU A ILÚZIU ODDELENOSTI
https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-ako-prekonat-samotu-a-iluziu-oddelenosti/

GOSCHA TV: MUDr. SOŇA PEKOVÁ ČO ZNAMENÁ BYŤ ČLOVEKOM?

https://www.youtube.com/watch?v=1kZPD-njKPo

IGOR CHAUN GOSCHA TV: DÔLEŽITÁ SPRÁVA O PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI
https://www.biblik.sk/news/igor-chaun-goscha-tv-dolezita-sprava-o-panovi-jezisovi-kristovi/

GOSCHA TV: O LIEČENÍ A DUCHOVNOM UČENÍ Bruno Gröninga (1906-1959) / SPIRITUAL HEALING AND TEACHING OF BRUNO GRONING (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/goscha-tv-o-lieceni-a-duchovnom-uceni-bruno-groninga-1906-1959/

TIP NA FILM: POSOLSTVO ZO SRDCA SVETA / MOVIES WE LIKE: THE WORLD ACCORDING TO TIPPI + PROPHECY KOGI + OUT OF SHADDOWS (FR, ENG)
https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-posolstvo-zo-srdca-sveta/

IGOR CHAUN ROZHOVOR MUDr. JAN HNÍZDIL: AJ KEBY TÁTO CIVILIZÁCIA SKONČILA AKO TITANIC, CHCEM BYŤ TEN, KTO UROBIL VŠETKO, ČO BOLO V JEHO SILÁCH
https://www.biblik.sk/news/igor-chaun-rozhovor-mudr-jan-hnizdil-aj-keby-tato-civilizacia-skoncila-ako-titanic-chcem-byt-ten-kto-urobil-vsetko-co-bolo-v-jeho-silach/

GOSCHA.CZ: OKOM BOHA HÓRUSA (UNIKÁTNY CYKLUS DOKUMENTOV O STAROVEKOM EGYPTE)
https://www.biblik.sk/news/goscha-cz-okom-boha-horusa-unikatny-cyklus-dokumentov-o-starovekom-egypte/

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 35 (OKOM BOHA HORUSA - ŠKOLA MYSTÉRIÍ / EL OJO DE HORUS - LA ESCUELA DE MISTERIOS (SK, CZ, SPA)
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-35/

IGOR CHAUN & GOSCHA TV: SKUTEČNÝ SVĚT?
https://www.biblik.sk/news/igor-chaun-goscha-tv-skutecny-svet/