JAN RAK: JE OBROVSKY DÔLEŽITÉ DRŽAŤ POD KONTROLOU ČO SI MYSLÍTE A AKÝM SPÔSOBOM SÚSTREĎUJETE SVOJU POZORNOSŤ

22.12.2019 14:38

"JE OBROVSKY DÔLEŽITÉ DRŽAŤ POD KONTROLOU ČO SI MYSLÍTE A AKÝM SPÔSOBOM SÚSTREĎUJETE SVOJU POZORNOSŤ."

Fyzik Jan Rak a ďalšia jeho vynikajúca prednáška:

https://www.youtube.com/watch?v=1bJCsGJUqg0

-    -    -

ĎAKUJEME / THANKS TO: GoschaTV1

www.goscha.cz

Kanál GoschaTV1 na youtube tu

prof. Jan Rak záverom prednášky cituje z horeuvedenej knihy: "Rozjímanie o svätom Koráne 2:2.55 "Existuje iba jeden Najvyšší Zdroj, Jedna Nevyčerpateľná Sila, Hlboko Žijúca Jednota, Život mimo čas, Ktorý nikdy nezaniká. Jediná Realita nikdy nespí a Jej všeobjímajúce Vedomie ani na okamih neodpočíva. Tejto Jednote náleží vyžarovanie planetárnej existencie a sedem vyšších úrovní Bytia. Rovnako ako paprsky slnečného svetla patria jedinému Slnku. Nikto sa nemôže obrátiť na Všadeprítomný Zdroj v modlitbe či rozjímaní inak, než pomocou Sily Lásky prúdiacej zo samotného Zdroja. Najvyšší Zdroj JE mimo čas a preto neustále dokonale vníma, čo predchádza udalostiam a aké sú ich následky." (Jan Rak to okomentoval takto: "Tento citát mi pripadá úplne presne to, k čomu sme v tom CERNe dospeli!" citát začína v čase videa 2:37:47)