KOMUNIKÁCIA SO ŠTÁTNYMI ÚRADMI VO VECI ROZŠIROVANIA Wi-Fi

19.03.2018 14:46

MÔJ E-MAIL zo dňa 5.3.2018:

Dobrý deň, v článku na dsl.sk som sa dočítal, že sa chystáte šíriť bezplatné wi-fi (https://dsl.sk/article.php?article=20845). Som zásadne proti tomu, aby vo vlakoch, autobusoch, školách a verejných priestranstvách boli nainštalované wi-fi žiariče.
Vôbec sa neberie ohľad na deti, tehotné ženy a citlivých ľudí, ktorým bezdrôtové zariadenia spôsobujú obrovké problémy, od bolesti hlavy, silného pálenia v oblasti hlavy a očí, neschopnosti sústrediť sa až po neschopnosť zaspať, to všetko už po krátkom pobyte vo vlaku či autobuse s aktívnou wi-fi!
Ak je norma pre mobilnú základňovú stanicu (BTS) postavená tak, že ju môžete dávať na strechy obytných domov, tieto normy sú zločinné a odôvodnenie, že podľa noriem je všetko v poriadku je nedostačujúce.
Takisto za zločinné považujem normy pre wi-fi:
Napr. šofér autobusu býva vystavený naraz hneď niekoľkým wi-fi žiaričom počas celej smeny! Kde sú štúdie vplyvu wi-fi na bezpečnosť cestnej premávky a zdravie človeka, ktorý je vystavený desiatkam aktívnych wi-fi žiaričov niekoľko hodín denne? (V autobuse je každý mobil pripojený na wi-fi v autobuse aktívnym wi-fi žiaričom) Tisíce oscilácií za sekundu, ktoré vysielajú mobily a wi-fi preukázateľne ovplyvňujú myslenie, správanie a zdravie človeka:
https://www.biblik.sk/news/mobil-je-nebezpecny/
Wi-fi žiariče musíme z verejných miest odstrániť úplne, pretože preukázateľne ubližujú najviac ľuďom, ktorí sú tomuto žiareniu vystavovaní počas pracovnej doby. Šírenie wi-fi do ulíc, škôl a autobusov považujem za zločin. Ľudia potrebujú dnes nie free wi-fi, ale wi-fi free, t.j. zóny bez wi-fi!
Navrhujem zavedenie nových daní pre reštaurácie a obchody s aktívnou wi- fi a takisto pre používateľov mobilných telefónov, GPS a satelitných navigácií pretože každá bezdrôtová sieť kontaminuje životné prostredie a každý používateľ týchto technológií ohrozuje svoje zdravie podobne ako fajčiar. Výrobcovia týchto technológií vydali dôrazné varovanie, ktoré ľudia nerešpektujú:
https://www.biblik.sk/news/varovanie-vyrobcu-mobilneho-telefonu-sk-en-the-blackberry-warning/

Žiadam vás, aby ste na verejných miestach, ako sú napr. školy, ulice, reštaurácie, vlaky a autobusy vždy presadzovali prostredie bez wi-fi.

Ďakujem.

Miroslav Raninec, počítačový technik

 

ODPOVEĎ GENERÁLNEJ RIADITEĽKY SEKCIE RIADENIA INFORMATIZÁCIE 19.3.2018:

Vážený pán Raninec,

veľmi si ceníme Váš záujem o problematiku WiFi sietí. Ako ste správne zachytili, Európska komisia pripravuje projekt, ktorým chce zabezpečiť bezplatný prístup na širokopásmové siete pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obcí, ktoré budú úspešné v projekte s názvom WiFi4EU. V rámci tohto projektu sa budú môcť uchádzať všetky obce Európskej únii, vrátane Slovenska, o poukážku na preplatenie inštalačných nákladov na vybudovanie bezplatných WiFi prístupových bodov.

Motivácia EÚ bola v Nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1953 z 25. októbra 2017 vyjadrená nasledovne: „Miestne bezdrôtové pripojenie, ktoré je bezplatné a bez diskriminačných podmienok, by mohlo prispieť k preklenutiu digitálnej priepasti, predovšetkým v spoločenstvách, ktoré zaostávajú z hľadiska digitálnej gramotnosti, a to aj vo vidieckych oblastiach a na odľahlých miestach. Zlepšenie prístupu k rýchlemu a veľmi rýchlemu širokopásmovému pripojeniu, a tým aj k online službám, najmä vo vidieckych oblastiach a na odľahlých miestach, by mohlo zvýšiť kvalitu života uľahčením prístupu k službám, napríklad k elektronickému zdravotníctvu a elektronickej verejnej správe, a mohlo by podporiť rozvoj miestnych malých a stredných podnikov.“

Určite ani Vy nespochybňujete význam týchto prínosov pre budúcnosť bežných ľudí a ako počítačový technik si isto viete predstaviť, ako veľmi znevýhodnení by zostali tí obyvatelia akejkoľvek krajiny na svete, ktorým by niekto odoprel digitálnu gramotnosť. To sú dôvody, pre ktoré sa Slovenská republika rozhodla znásobiť benefity tejto iniciatívy na Slovensku prostredníctvom vlastného projektu s pracovným názvom WiFi4SK.

Pri príprave aj implementácii uvedeného projektu sa Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) riadi platnou legislatívou pre oblasť žiarenia (konkrétne: Vyhláška MZ SR č. 534 /2007 Z. z., Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, Všeobecné povolenia č. VPR – 07/2014 a č. VPR – 35/2012). To je ale všetko čo náš úrad môže v problematike, ktorú opisujete, spraviť.

ÚPPVII vo svojej oblasti pôsobnosti môže a musí robiť kroky v oblasti rozvoja informatizácie spoločnosti (ktorú projektom WiFi4SK nesporne podporí), ale v oblasti zdravotníctva, ci odhaľovania potenciálnych zdravotných rizík spojených s prevádzkou akýchkoľvek zariadení, nemá žiadne právomoci.

Preto v prípade, ak mate akékoľvek nové poznatky, merania ci dôkazy o dopadoch na zdravie ľudí, alebo akýchkoľvek zdravotných rizikách, ktoré pri tvorbe predmetných legislatívnych noriem neboli ešte známe, odporúčame Vám obrátiť sa na relevantné štátne orgány SR (alebo Európskej únie). ÚPPVII nemá pôsobnosť a ani odborníkov, ktorí by dokázali posúdiť opodstatnenosť a relevantnosť takých dôkazov, a to žiaľ ani v prípade, keby ste takéto dôkazy predložili priamo nám.

Ešte raz Vám ale ďakujeme za Váš záujem.

S pozdravom

Generálna riaditeľka Sekcie riadenia informatizácie


MÔJ E-MAIL PANI RIADITEĽKE 19.3.2018:

Poznáte to príslovie pani riaditeľka, cesta do pekla býva dláždená dobrými úmyslami.
Alebo porekadlo z čias Sovietskeho zväzu, ku ktorému má EU najbližšie:
"CHTĚLI JSME TO UDĚLAT CO NEJLÉPE, ALE DOPADLO TO JAKO VŽDYCKY."
Určite bude treba prístup k e-healtu, pretože dopady na zdravie rozširovaním wi-fi sú:
Psychické choroby (kôli preukázateľnému vplyvu vysokých frekvenckií na EEG) aj telesné choroby, rakovina a smrť - podobne ako sme to videli rozšírením mobilných telefónov.
Vysoké frekvencie vyčerpávajú imunitný systém. Imunitný systém človeka pod vplyvom vysokých frekvencií ťažko môže fungovať správne.
Ale o tom už písali mnohí odborníci, za pozornosť stojí vyhlásenie WHO:
OFICIÁLNE VYHLÁSENIE SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE WHO:
"ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE: KATEGÓRIA 2B, POTENCIÁLNY KARCINOGÉN"

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/mobil-je-nebezpecny/
Ako je potom možné, že EU podporuje rozširovanie Wi-fi?
Potom je to priame ohrozovanie zdravia ľudí! 
Predstavitelia Slovenskej republiky sú predovšetkým povinní chrániť zdravie ľudí.
Aj Vy pani riaditeľka.

Ďakujem.

Miroslav Raninec