LIEČEBNÁ METÓDA KTORÁ FUNGUJE

28.05.2021 19:41

 "Lebo jako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnymi, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravedlivými. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie; ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť, aby,  jako kraľoval hriech v smrti, zrovna tak kraľovala aj milosť skrze spravedlivosť cieľom večného života skrze Ježiša Krista, našeho Pána." Rimanom 5:19-21

-  -  -

Poznal som kvalitných liečiteľov, ktorí sa vyčerpali tak, že ľuďom dávali svoju energiu. Niektorí liečitelia aj zomreli. Možno, ak sa pacient nechce meniť, tak potom odstraňovať príznaky choroby vlastne nie je pomoc, ale skôr ubližovanie...

Čo sa týka vplyvu pacienta na lekára/liečiteľa, jeden z najťažších vplyvov sú podľa mňa psychiatrickí pacienti. Nie je rozumné, aby si liečiteľ vodil do bytu pacientov a zvlášť psychiatrických pacientov! Je podľa mňa dobré, ak má lekár alebo liečiteľ ordináciu oddelenú od svojho domu.

Dnes vám povieme o známych osvedčených metódach, ktoré fungujú, prvé dve sú najskôr práca s "vlastnou" energiou, tretia metóda je skôr iba usmerňovanie. Prosíme vás, skôr než sa rozhodnete praktizovať akúkoľvek metódu, urobte si vlastný výskum. Na bežných klasických liekoch sú popísané možné vedľajšie účinky, pri takýchto metódach sa obvykle neuvádzajú, môžu však byť tiež závažné, zvlášť u niektorých citlivých ľudí alebo psychiatrických pacientov. Pre psych. pacientov neodporúčame praktizovať ani meditáciu ani jogové a konc. cvičenia, a myslím si, že psych. pacient by nemal slúžiť ako priamy sprostredkovateľ - liečiteľ. V prípade metódy č. 3 sa vlastne prepájate, synchronizujú sa aj mozgové vlny. Aké a či vôbec má takéto spojenie riziká nevieme. Ak viete, že v metóde č. 3 (ale aj č.2) ide o určité prepojenie s inou osobou, treba zvážiť s kým sa prepájate.

 

1.) Metóda Bruna Gröninga - človek si vlastne len ľahne a sústredí sa na Božiu liečivú silu. Podstatné je neprekrižovať končatiny, ležať alebo sedieť rovno. Praktizoval som, cvičenie bolo dosť namáhavé, stálo ma energiu. Myslím si, že táto metóda funguje tak, že každý deň po kúštičkoch človek niekam ukladá energiu a jedného dňa (cca po pár mesiacoch) prišiel tzv. hailstorm - obrovský príval sily a energie som pocítil razom, je možné ju poslať aj ďalším, zdá sa, že im to pomohlo, ale skôr by som si ju nechal pre seba a dotyčným povedal, aby si o Brunovi Gröningovi a jeho metóde urobili vlastný výskum. Na Biblik.sk nájdete o Brunovi Gröningovi toho dosť

2.) Metóda osobného magnetizmu - čisté umyté ruky strasieme a dlane trieme o seba. Priložíme na určité miesto a postup opakujeme. Po každom priložení ruky vytrasieme. U niektorých ľudí okamžite pomáha pri bolesti hlavy, očí, urýchľuje regeneráciu. Efekt závisí od vnútornej čistoty a sily a aj od nastavenia pacienta. Niektorým pomôže od bolesti okamžite a z nejakého dôvodu sa tomu divia... Pričom by si častokrát takto mohli pomôcť aj sami.

3.) Metóda Dr. Rauni Kilde - túto metódu nám vo svojich úžasných videách prezradila Dr. Rauni Kilde (na Biblik.sk nájdete mnohé videá a zaujímavé veci od Dr. Rauni Kilde) Táto metóda je veľmi účinná a výhoda je v tom, že človeka nevyčerpáva. Účinky možno závisia od stupňa koncentrácie. Chorá osoba normálne uvoľnene sedí. Ostatné dve osoby priložia ruky do vzdialenosti cca 20cm a sústredia sa, ako cez nich preteká do chorého miesta liečivá sila od Pána Boha. Chorý sa sústredí na liečenie. Úľava od bolestí býva výrazná a pretrváva, zatiaľ vieme, že pretrváva niekoľko dní ako to bude ďalej, zatiaľ nevieme. Starý chorý človek ktorý trpel ťažkými bolesťami vyzerá teraz ako človek, ktorý si konečne oddýchol - vyzerá sviežo, pokojne, radostne, zmena v tvári je výrazná a sám hovorí, že mu je oveľa lepšie! Zrejme takéto liečenie pomôže aj pri hojení rán a popálenín a tzv. "popálenín po ožiarení elektrosmogom" (prudké bolesti hlavy a očí častokrát súvisia s miestami zvýšenej hladiny elektrosmogu, zoznam príznakov nájdete tu a tu) Ak sa hovorí v zdravom tele zdravý duch, zrejme sa tým myslí prostredie, ak je normálne udržiavané zdravé prostredie, potom aj človek by mal byť normálny a zdravý. Bohužiaľ, odklon od Božích zákonov spôsobil, že sa k moci dostali satanské bytosti a vyrábajú so všetkým možným úsilím prostredie nezlučiteľné so životom. Ako sa však rozmohla temnota, rozmáha sa zároveň aj svetlo a preto sa dnes k ľuďom dostávajú takéto vzácne informácie.

Táto metóda výrazne urýchľuje regeneráciu aj keď sa liečenia zúčastní iba pacient+liečiteľ. Ideálne je však pacient+dvaja liečitelia. Ak pacient dosiahne rukami na miesto, môže sa spoluzúčastniť a sústrediť sa, ako Božia sila pomáha a lieči.

 

-    -    -

"Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede." Matúš 18:20

-    -    -

_________________________________________________________________________________________________________

Šírenie dôležitých informácií môžete podporiť na naše č. účtu:

SK8583300000002101425963

Veľmi by nás potešila aspoň Vaša symbolická podpora!

Ďakujeme!

__________________________________________________________________________________________________________