MÚDRA DOMÁCNOSŤ A VPLYV ELEKTROSMOGU (+Poznámka Biblik)

25.05.2021 11:16

VZDELÁVANIE

FRODOVA CESTA Kapitola XXXIX

Múdra domácnosť

Milí mladí priatelia, skôr ako sa začítate do niektorých rád pre múdru domácnosť, musíme si najprv ujasniť, čo je to vlastne múdrosť, čím je daná a ako sa navonok prejavuje. Žijeme v krajine, v ktorej všetci ľudia v rannom veku svojho života chodia do školy. Pýtam sa teda: „Stávame sa chodením do školy múdrymi?“ Predpokladám, že vás táto moja otázka rozdelila na dve veľké skupiny detí, z ktorých jedna si myslí, že áno a druhá rezolútne tvrdí, že nie. Skúsim teda otázku múdrosti analyzovať ďalej. Tisíce kilometrov od nás v divočine amazónskeho pralesa žijú malé skupinky Indiánov, často na úrovni doby kamennej, z ktorých žiaden člen tejto komunity nechodil do školy. A predsa, v prostredí, kde by sme prežili možno niekoľko hodín či dní, dokážu vyrábať nástroje, lovecké pomôcky, poznajú jedovaté a liečivé byliny a plody, živočíchov, vedia stopovať zver... A nemusíme chodiť ani tak ďaleko. Možno aj poznáte staršieho človeka, ktorý nemal možnosť vychodiť žiadnu školu, a pritom mu stačí pohľad na mraky, mravcov, dym... a dokáže predpovedať počasie, pozná stovky druhov rastlín, ktoré vie použiť v domácnosti, opraví množstvo prístrojov bez akéhokoľvek vyššieho vzdelania zameraného na elektrotechniku, mechaniku... A dokonca poznáme „čistých trojkárov“, ktorí sa dokázali v praktickom živote uplatniť oveľa lepšie ako ich spolužiaci s čistými jednotkami. A aby som nezabudol, poznáte aj mnoho dospelákov (možno ich máte aj doma), ktorí si nedokážu obhájiť svoje práva pred úradmi, nedokážu napísať oficiálny list, nedokážu a nechcú stmeliť miestnu komunitu v prospech nejakej potrebnej aktivity, neseparujú odpad a to všetko aj napriek tomu, že absolvovali hodiny občianskej výchovy, etiky, ekológie a biológie...Čo je teda múdrosť, ak to nie je plná hlava vzorcov, poučiek, definícií, pravidiel...? Nebudem vás už ďalej napínať a prezradím vám to. Múdrosť je schopnosť nadobudnuté poznatky a zručností používať a obnovovať, a to v meniacom sa svete. Múdrosť nie je schopnosť „recitovať“ naučené, ale schopnosť porozumieť podstate problému, schopnosť vidieť v probléme všetky medzipredmetové vzťahy, schopnosť problém „uchopiť“ a aktívne ho riešiť. Preto šaman, radový príslušník domorodého kmeňa, bača spod Choča... sú mnohokrát múdrejší ako ľudia, ktorí prešli dlhou cestou školského systému. Múdrymi sa stanete vtedy, keď veci a udalosti nebudete iba pasívne prijímať, ale budete sa nad nimi aj zamýšľať, analyzovať ich a stanete sa ich súčasťou. Budete veci robiť, a pritom aj chyby a učiť sa z nich, a budete sa tešiť z toho, ako na základe poučenia z predchádzajúcich chýb ste dosiahli malé víťazstvá. A učenie budete brať ako celoživotnú cestu k múdrosti. Možno k tej, ktorá je zhrnutá v krátkom verši: „Dožič mi, Bože, VYROVNANOSŤ, aby som prijímal(a) to, čo nemôžem zmeniť, ODVAHU, aby som menil(a) to, čo môžem zmeniť, a MÚDROSŤ, aby som to vždy rozoznal(a). Vaše listy, kresby, fotografie... očakávam na adrese: Slovenská agentúra životného prostredia, ENVIRO-MAGAZÍN, ,,Frodova cesta”, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Obálku označte: „Prísne tajné! Len pre Froda”. Najšikovnejších Frodových pomocníkov čakajú knižné odmeny. Váš Frodo

Elektrosmog:

V domácnosti aj v kancelárii sme dennodenne obklopení elektrickými a elektronickými prístrojmi, ktoré nám majú uľahčovať prácu, ale zároveň okolo seba vytvárajú umelé kumulované elektromagnetické polia. Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia a vlny, ktoré vznikajú v dôsledku technickej činnosti človeka, nazývame elektrosmogom. Vyskytujú sa všade tam, kde dochádza k prenosu elektrickej energie, k používaniu elektrických zariadení alebo elektromagnetických vĺn, ktoré slúžia k prenosu informácií (rádiové vlny). Tieto polia a vlny delíme na nízkofrekvenčné: 0 – 30 kHz (napr. pole v okolí vodičov striedavého prúdu alebo v okolí domácich spotrebičov) a vysokofrekvenčné (žiarenie): 30 kHz – 300 GHz (napr. rádiové vlny, mobilné siete, mikrovlny). Zatiaľčo elektrické pole môže byť tienené stenou alebo múrom, v prípade elektromagnetického poľa to neplatí. Elektromagnetické pole chladničky, ktorá stojí pri stene spálne, zasahuje aj do spálne. Elektromagnetické polia nájdeme vo voľnej prírode, v našich domovoch aj kanceláriách. Je nesporné, že elektromagnetické polia a vlny majú účinok aj na človeka tak, ako na každé vodivé teleso. Táto skutočnosť vychádza z fyzikálnych zákonov. Účinok elektromagnetických polí a žiarení na ľudský organizmus závisí od typu zariadenia, jeho frekvencie, intenzity (tá klesá so vzdialenosťou od zdroja), doby pôsobenia, ale aj od vnímavosti konkrétneho jedinca. Vo všeobecnosti sú voči týmto veličinám vnímavejšie deti, staršie a choré osoby, no existujú aj tzv. elektrosenzibilní jedinci so zvýšenou citlivosťou na elektromagnetické polia. Vplyv elektrosmogu na ľudský organizmus sa môže prejaviť rušivými účinkami na nervový a hormonálny systém, pričom závisí od:druhu elektrosmogu (elektrické pole, magnetické pole, elektromagnetické žiarenie), sily vĺn a vzdialenosti zdroja vĺn od tela človeka,doby pôsobenia elektrosmogu na telo človeka. ••• *Lekári už dnes zaznamenávajú sťažnosti pacientov ako sú nervozita, nevoľnosť, bolesti hlavy a očí (oko nevie regulovať teplo napr. z mobilného telefónu, čo môže viesť až k tvorbe šedého zákalu), depresie, hormonálne zmeny, ale aj vznik leukémie u detí, ktoré boli vystavené účinkom silného elektromagnetického poľa. Kumulácia a rôznorodosť negatívnych vplyvov v našom okolí nielen znižuje odolnosť nášho organizmu, ale sťažuje aj zistenie príčiny našich zdravotných problémov. Preto je nutné v našom okolí obmedziť vplyv rizikových faktorov, ktoré by mohli mať svojím dlhodobým pôsobením neblahé účinky na naše zdravie. Jedným z rizikových faktorov je aj spomínaný elektrosmog. Ako na to?

Tipy pre vás: Hlavne z miestnosti, kde oddychujeme a spíme, by sme mali odstrániť všetky elektronické prístroje, ktoré nevyhnutne nepotrebujeme. (aj mobily a notebooky vypnúť a dať zo spálne najlepšie úplne preč, pozn. Biblik) Málokto vie, že aj obyčajná nočná lampa vytvára elektromagnetické pole až do vzdialenosti pol metra, podobne aj elektrické vedenie a elektrické zásuvky, ktoré je z tohto dôvodu nevhodné umiestňovať v blízkosti hlavy. Od prístrojov ako sú hi-fi veže, halogénové lampy a rádiobudíky by sme mali udržiavať aspoň 30 cm odstup. Vypínajme zo siete prístroje, ktoré práve nepotrebujeme. Aj tzv. stand-by režim odčerpáva energiu a vytvára nežiaduce elektromagnetické pole.

ZDROJ: ENVIROMAGAZÍN ročník 13/2008 č.6:  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxk9T0yeTwAhXbg_0HHZIuCdsQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F

 www.enviromagazin.sk 

Poznámka Biblik: Celkovo veľmi zaujímavé čítanie, veľmi nás zaujala tá kapitola "Múdra domácnosť a "Elektrosmog"! ďalej nasleduje kapitola o plesniach (str. 37-38) za zdroj plesňových alergénov sa považujú niektoré nápoje sladené enzymatickým sirupom ( glukózový sirup  a vlastne takmer úplne každá potravina, ktorá má v zložení napísané "sirup")

* enviromagazin.sk je oficiálny štátom podporovaný časopis, je zaujímavé, že píšu o škodlivosti elektrosmogu a pritom ustavične navyšujú frekvencie aj silu žiarenia: hodnoty žiarenia v mestách (u nás v Trenčíne bežne 100.000 - 500.000 mikrowatt/m2) sú vlastne pre človeka úplne neprijateľné, a pre niektorých kôli bolestiam hlavy až úplne neznesiteľné, takéto dávky žiarenia negatívne ovplyvňujú takmer každého človeka! Štát je tu na to, aby vyrobil bezpečné normy, bohužiaľ štát ovládajú korporácie a normy sa tvoria tak, ako výrobca navrhne produkt. Platí to aj pre zdroje elektromagnetického žiarenia aj pre obsah hliníka a škodlivých látok vo vakcínach (bežne až 33x viac ako pôvodné normy, viac tu a tu)