MARIÁN KUFFA ZRUŠIL ÚČASŤ NA UTORKOVOM PODUJATÍ + POZNÁMKA BIBLIK O KRSTE (AKTUALIZÁCIA 1x, 11.2.2020)

07.02.2020 18:49

"A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní." Matúš 6:5-7

-   -   -

Ako informoval server hlavnespravy.sk katolícky farár Marián Kuffa zrušil svoju účasť na modlitebnom podujatí, ktoré bolo ohlásené na utorok 11.2.2020 o 12:00 pred Prezidentským palácom. "na základe informácií polície o možnej radikalizácii situácie na podujatí 11. februára sa rozhodli pre jeho presun na Námestie slobody, kde má ísť o apolitické stretnutie občanov a zároveň uviedli, že nesúhlasia s radikalizáciou politiky v posledných týždňoch." https://www.hlavnespravy.sk/kuffa-zrusil-svoju-ucast-modlitbovom-podujati-za-odmietnutie-istanbulskeho-dohovoru-svoj-podiel-situacii-maju-politicke-strany-vratane-psspolu-ide-vsak-hlavne-zle-rozhodnutie-cirkvi/2045716

AKTUALIZÁCIA 1x: "Kuffovi účasť zakázal jeho diecézny biskup Sečka."

Poznámka Biblik: Podľa nás Mariánovi Kuffovi môžeme vďačiť za to, že poslanci odmietli Istanbulský dohovor. Ostávalo už len, aby dohovor odmietla aj prezidentka Čaputová, ktorá nakoľko podľa nás skôr inklinuje k neoliberálnym kruhom, robí obštrukcie. Teda, prezidentka je prezidentkou lobistických skupín, ktoré ju do funkcie dosadili a  úrad prezidenta je opäť úplne nesvojprávny.

Bohužiaľ, tá neúčasť Mariána Kuffu podľa nás vznikla skôr kôli tomu, že cirkev je ako armáda. A cirkvi ako organizácii nerobí dobré meno angažovanie sa jedného z jej pešiakov na akciách, ktoré zrejme nerobia (nemusia urobiť) dobré meno organizácii. Je to politika. Marián Kuffa ako farár nech sa modlí v kostole, a nie na rohoch ulíc ľuďom na očiach. Jedna vec je, že v prezidentskom paláci vládne diabol, je naozaj potreba sa modliť. Ale keď niekto vo vysokej štátnej funkcii robí všetko proti národu, treba sa doma ticho pomodliť, ale otvorene proti takému štátnikovi protestovať! Pozrite si film Gándhí - tak sa organizuje protest! https://ulozto.sk/file/JuREsGHZwqRK/gandhi-1982-cz-titulky-mkv

Niekedy, ak sa napríklad predstaviteľ štátu chová ako sviňa, je namieste niekedy radšej kričať SVIŇA, SVIŇA, ako spínať ruky naprostred ulice tak, aby to ľudia videli. Modlitby na uliciach považujeme za odporné pokrytectvo, modliť sa môžete v kostole, doma alebo sa modlite stále, ale tak, aby to nikto okrem vedomých účastníkov nevidel. Modlitba je dosť intímna vec. Stáť na námestí a modliť sa tri hodiny dokola všetkým ľuďom na očiach je podľa nás trápne. Napriek tomu sme boli rozhodnutí akciu podporiť, nie modlitbami, ale tichým pokojným protestom, ale neoliberáli by tam boli nastrčení, mohlo by dôjsť ku konfliktom. A to by mohlo vrhnúť zlé svetlo na cirkev. Počítal som aj s tým, že tam vybuchne nejaká bomba, alebo že tam nejaký slniečkár hodí granát, napriek tomu som bol rozhodnutý tam ísť! Pre istotu som ešte navštívil pár priateľov, ak by som sa odtiaľ nevrátil. Ale mám skrátka potrebu nejakým spôsobom slobodne vyjadriť svoj názor, že Čaputová nie je mojou prezidentkou a Slovensku a Slovákom škodí už tým, ako do svojej funkcie bola dosadená. Je to podľa mňa svojvôľa démonov, nie Božia vôľa! Takže ani ako kresťan Čaputovú ako prezidentku nemôžem prijať! Hlinkovo "Za Boha a za národ" a  teda v prvomrade za seba, je bojovať za odstránenie skorumpovaného politika tak, aby nikomu nebolo ublížené na zdraví a na živote. Lebo predsa, je zločinom nenávidieť Čaputovú ako ženu! Je to aj matka a pravdepodobne naozaj miluje svoje deti. Agresivita voči prezidentke je neprípustná, hnevať sa môžem na jej zlé rozhodnutia, na ktoré podľa mňa bola diablami dotlačená, ale nikdy nie na ňu ako osobu! Ako človek mi ona nič nespravila a podobne ako s opitým Havlom s ňou mávajú ako sa im zachce, teda za svoje rozhodnutia a vyhlásenia nenesie celkom plnú zodpovednosť. Je možné, že môže byť podobne ako Merkelová vydierateľná a radšej urobí čokoľvek hoci aj proti vlastnému štátu. Ale Prezidentský palác smrdí silno skupinami, ktoré ovplyvňujú slobodné rozhodovanie prezidenta, protestovať teraz bolo aj je na mieste. A aj to takzvané volebné víťazstvo by mala vyšetrovať aj Polícia.  

Marián Kuffa ma nezradil, zradila opäť katolícka cirkev, ktorej náboženstvo mi vlastne nebolo takmer nič platné, pretože o Biblii počas celej výuky náboženstva sa zaryto mlčalo a katolicizmus na rozdiel od kresťanstva nie je monoteizmus. Katolicizmus vytvára závislosť na farároch a katolíckej cirkvi, o pravom poznaní Boha katolícka cirkev informuje podobne ako mainstreamové média o skutočnej pravde - pomiešané lži s pravdou sú nebezpečnejšie ako vyslovená lož.

Panenka Mária je na jednej strane obyčajná mŕtva dedinská žena, ktorá podľa môjho chápania Biblie ničomu nerozumela, skôr sa snažila Pána Ježiša Krista zastaviť v Jeho kázňach. Pán Ježiš bol podľa mňa jeden z najmladších bratov, nemali Ho v úcte jeho príbuzní ani ako staršieho brata. (Marek 3:20-35)

Modlitba k inému ako jedinému Bohu skrze Jeho Syna Pána Ježiša Krista je rozdelená, ľudia nevedia, či sa majú viac utiekať k Bohu alebo k Márii, teda v katolicizme nejde o vzťah s JA SOM - jediným Bohom a Jeho Synom Pánom Ježišom Kristom, t.j. svojím vlastným srdcom, svojou vlastnou dušou, ktorá je zrodená z Boha a teda, aj keď to znie ako rúhanie, aj moja duša je tiež Božím Synom, pretože má základ v Bohu. Ale do prerodu, kedy Božie prenikne na povrch, tzv. znovuzrodenia (Ján 3. Kap) je vlastne väčšina ľudí bohužiaľ diablovými synmi! (Jn 8:44 nasl.)

Človek si má vytvoriť vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom Kristom, čo je vlastne vzťah sám so sebou, život v harmónii s Bohom. Človek sa musí snažiť neustále zlepšovať svoj charakter tak, aby sa hriech (t.j. dosl. "mieriť vedľa") nikdy viac neopakoval, lebo človeka to potom bolí, keď trpí alebo keď tuší svoj koniec a nevie, ani kto je, odkiaľ je, ani kam ide. Je to strašne úbohý život, ak to človek nevie a je jedno, koľko má peňazí a aký úrad zastáva.

Zbaviť sa nerestí, rozvíjať ctnosti. Nepomôže spovedať sa, ani jesť najsvätejšie sviatosti a čakať, že to niekto urobí za vás! Ide o aktívnu prácu na sebe, hľadanie toho, čo je naozaj dobré, čo naozaj prospieva a ťažko vás o tom niekto okrem Samotného Boha alebo zopár svätých ľudí môže poučiť! Na to ste zrejme tu - aby ste poznali dobré aj zlé... Ale po tom, načo ste tu pátrajte sami.

Svoje túžby nemôžete potláčať, ale ani ich bezohľadne uspokojovať! Sú potreby tela, sú potreby duše. Ak žijeme na Zemi, ani telo a jeho prirodzené potreby sa nesmú zanedbávať. Ale duša je prvotná, teda najprv duša, potom všetko ostatné, neznamená to však, že ostatné vôbec! Jeden extrém je žiť čisto svetsky, druhý čisto duchovne, málokto je tak šťastný. Syn z kráľovského rodu sa modlí: " chudoby ani bohatstva mi nedaj... " (Príslovia 30:7-9) Ale čo s takými, čo chcú byť bohatí? Obvykle moc múdri nebývajú, ale takmer všetci chceme také krásne veci a toľko peňazí, čo majú oni. Ak to veľmi chceme, čo potom? Keď nezarábam obrovské peniaze každý deň, ako som bol zvyknutý, tiež sa necítim dobre. Niekto bude hovoriť, že aj tak si to do hrobu nezoberiem a podobné drísty. Veď ide o to, mať prácu, ktorá aj slúži ľuďom, aj ma baví aj naozaj dobre vynáša. Bola chyba, že som takú prácu pustil len tak, ale už viackrát som takú sprostosť urobil, opovrhol som peniazmi! Nikdy viac by som neopúšťal svoj zdroj príjmov, je to chyba. Kto nie je spokojný so sebou, resp. so svojim platom, ťažko môže milovať Boha! Som presvedčený, že je preto vyslovene potrebný aj všeobecný blahobyt. (kiež by to bolo programové vyhlásenie vlády - maximálna snaha o blahobyt všetkých Slovákov)

Osamostatniť sa, postarať sa o svoje šťastie a spolu s tým sa snažiť rásť aj po duchovnej stránke, ale prvé nech je spokojná duša človeka - ak viac milujem svet, vybral by som si svet, nedal by som sa ovplyvňovať názormi niekoho iného, bohužiaľ už krst je silným ovplyvnením slobodnej vôle človeka! Ak je krstený človek materialista, potom ho to vždy ťahá inde, ako by chcel. Niekomu sú prirodzene bližšie majetky, domy, ženy a autá ako nejaký raj po smrti. U mňa krst zrejme robil naozaj silný farár, lebo odjakživa som vedel, že Boh je, ustavične ma to ťahalo k Nemu, aj keď som chcel niečo iné... Preto si myslím, že krst nemluvňaťa je zločinom na človeku. Ani Biblia krstiť nemluvňatá neprikazuje!

Katolícke dogmy sú bohužiaľ ohavný náboženský blud. Jakživ by som nedal svoje dieťa krstiť. O pojedaní oplatok (tzv. hostii), nakoľko ju vyrába organizácia, ktorej išlo o moc a získanie kontroly nad ľudmi, preto aj o hostii mám tiež pochybnosti, len tak ľahko by som ju nezjedol. Ale vyskúšal som to, môže to aj prospievať, ak sa človek alebo viac ľudí v blízkosti jedla alebo vody úprimne modlí, sila modlitieb prejde do toho jedla alebo do tej vody. Preto je dôležité pomodliť sa, poďakovať Bohu pred jedlom, alebo je normálne poďakovať aspoň tomu, kto vám varí. Ďakovať Bohu je úplne prirodzené, lepšie ako by každý mal ísť ďakovať kuchárovi. Okrem toho, vzrast tomu čo máte na tanieri dáva Boh, ďakovať Bohu je namieste.

V kostole sa cítim veľmi dobre, škoda, že kostoly bývajú zamknuté a len málokedy môžete využiť chvíľu, kedy tam je úplne ticho. (väčšinou je ticho len keď sa upratuje.) Preto nechodím do kostola, pretože je mi veľmi protivné, ako na katolíckej omši znovuzabíjajú Krista! Bohužiaľ mi to pripomína skôr nejaký starý pohanský rituál. Na nejaké premieňanie oplatky na telo a krv vôbec neverím, toto Kristus podľa môjho chápania Biblie nikdy neučil. A keď sa také niečo v kostole robí a verejne vyučuje, veľmi ma to rozčuľuje - miesto života a radosti sa propaguje len úbohá potupná smrť, ktorú máte zožrať - hrôza! Skoro všade visí niekedy naozaj akoby naschvál veľmi trápne stvárnená mŕtvolka na kríži a všade naokolo len zbedačený a doráňaný človek, prakticky vôbec nikde nie je vidieť Kristus ako krásny zmŕtvychvstalý víťaz! Iba porazený, poviazaný, zotročený a umučený človek - ak vôbec ešte človek, nejaká atrapa človeka, vidíte to? Si robia z ľudí srandu, považujú ich za úplných idiotov? Keď som také niečo videl v kostole v Trenčíne na Juhu, je to hnus, to nie je umenie, ale výsmech! 

(moderné cirkvi charizmatického typu zase propagujú len peniaze, blahobyt, život a radosť, to je tiež akoby naschvál mimo)

Podľa môjho chápania Biblie išlo o to, aby bola ustavičná pamiatka na to, čo Boh pre nás urobil a On aj stále človeku dobre robí, je dobré si to pripomenúť pred každým jedlom, alebo ak pijete víno, aj pred pitím vína. Ale to je moje chápanie Biblie, vy môžete mať iné presvedčenie a podľa mňa je povinnosťou veriaceho Bibliu dôkladne študovať. (Mat 26:26-29)

Zlo a zlé je svojvôľa démonov, neviem, či by nejaký rodič len tak zabil svoje dieťa - vraha, asi by sa ho tiež snažil zachrániť aj keby ničil vesmír. Ináč ja nazoaj neviem, prečo Boh nespraví poriadok, neviem prečo toľko svinstva ani dokedy, vôbec sa nečudujem ateistom a odvráteným kresťanom! Niekedy je to na človeka príliš, také drísty, že Boh na nikoho nenaložil príliš - tým som si tiež neni istý, keď vidím tie muky ľudí v ústavoch, pre mňa je príliš sa len na to pozerať! Je samovražda alebo eutanázia takto trpiaceho človeka hriech? To tiež neviem, ale nikdy by som nechcel byť ten, čo by podal takému človeku smrtiacu injekciu, to je tiež niečo divné, neprirodzené podľa mňa. Vedel by som si predstaviť počítačový systém, že by nevládny človek napr. sám na hlasový povel odštartoval smrtiacu infúziu. Ale vždy by to malo byť vedomé rozhodnutie človeka a mal by "stlačiť tlačítko" červené tlačítko on sám. Ale nech sa to spraví už poriadne, nie že po ústavoch skáču z okien, prejedia sa liekmi a poškodia sa alebo ešte sa zmrzačia viac! Miesto výskumov a propagácie jednorázových sprostostí by mali vedci aj farári rozmýšľať, ako ľuďom zabezpečiť taký život, aby ho ešte chceli žiť! Snáď by spoločnými silami dokázali urobiť aj zázraky! Lebo keď zázraky ľudia potrebovali pred dvetisíc rokmi, dnes ich potrebujú ešte oveľa viac. A taký prístroj, čo dokáže slepému vrátiť zrak alebo nevládnemu obnoviť chôdzu je tiež zázrak, podobne, ako keď farár alebo evanjelista dá nevládnemu a trpiacemu ešte nádej a zmysel žiť.

Katolíci vidia Krista len ako strápeného, myslia si, že život je len kajanie sa, ustavičné modlenie a utrpenie. A mužovi žiť bez ženy? To je život na hranici bláznovstva, život proti telu, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale farárovi zvlášť mladému mužovi byť single podľa mňa skôr ubližuje, je to zločin na mužoch, následky neprirodzeného potláčania tela je vidieť, podobný extrém je, ak sa to preháňa.

Kristus je predovšetkým zmŕtvychvstatý živý Boží Syn, teda ide o to, aby človek tiež vstal z mŕtvych a našiel svoj stred medzi svetskými radovánkami a tým, čo osoží duši. Aby bolo spokojné aj telo aj duša, aby bol človek celkovo taký pokojný a spokojný! Človek podľa mňa nemôže žiť ani podľa Biblie, ani podľa niekoho doktrín, musí najskôr sám seba spoznávať, aby presne vedel, čo potrebuje, lebo takzvaný život podľa Biblie ako učia rôzne napr. aj evanjelické organizácie je život podľa ich chápania Biblie, smutné, ale tiež to má ďaleko od mystického poznania a plného pochopenia biblických veršov. Mysľou nie je možné plne biblické verše pochopiť, ani náuku o Bohu nemôžete vyštudovať ako vysokú školu! A zase, väčšina vecí nie je a ani nemôže byť pre nezasvätených, na úlohu farára, vedca alebo duchovného učiteľa by sa mali ľudia veľmi starostlivo vyberať, nemal by to byť človek z hocijakej rodiny, skrátka bolo by dobré zabrániť, aby pozíciu, kedy je možné až neúmerne ovplyvniť úsudok alebo smerovanie celej spoločnosti nemohol zastávať každý.

Na katolícku cirkev by som sa nespoliehal. Je mnoho dobrých farárov, ale musia poslúchať príkazy, ktoré sú vyslovene politické. Okrem toho, v záujme cirkvi ako takej nie je a nikdy nebolo, aby sa ľudia prebudili, pretože by sa stala nepotrebnou, ak by bol každý človek Chrámom Ducha, alebo k Tomu aspoň vedome smeroval. Ak by človek mal známosť Boha a Pána Ježiša Krista a poznal by dobre sám seba, nepotreboval by ani kostol ani farára, a dokonca ani Bibliu, čítal by všetko čo treba v sebe. Biblia je vynikajúca pomôcka, ale slúži na ponorenie sa do seba, na hlbokú meditáciu nad biblickými veršami, ktoré treba uviesť do každodennej praxe. Aplikovaná každodenná zmena a nové dobré návyky osožia viac ako dookola čítať sväté knihy! Je dobré Bibliu čítať každý deň, ale chce to aj nejakú duchovnú prax, lebo načo je človeku čítať Bibliu, ak je celý život nešťastný a za celé roky to vlastne nikam neviedlo? Potom ho nikto nenaučil čítať tak, aby pochopil, ak keď to nevie, prečo by mal vydržať Bibliu čítať? Nevydržia to ani pár rokov, obvykle, bežní ľudia! Biblia je dobrá pomôcka, ale nemôžete čakať, že Boh bude veci robiť za vás, podľa mňa On nie je povinný sa starať o vaše šťastie, lebo niektorí si myslia, že Boh je nám niečo povinný dať - to je ohavné! Boh väčšine z vás dal toľko, aby sme sa o svoje šťastie mohli postarať sami. Ak niekto túži po svete, je dobré žiť tak, aby to bolo v harmónii s Bohom, aby nevytváral neúmerný karmický dlh ako väčšina boháčov, ktorí keď na Boha kôli zaneprázdnenosti nemajú čas vôbec, sú vlastne chudáci. Ak bol človek túžiaci po svete krstený, celý život ho to bude brzdiť v jeho plánoch, k čomu je také náboženstvo dobré? Boha bude aj ako veriaci nenávidieť, alebo sa Ho najskôr zriekne! Krst by mal byť vždy slobodné rozhodnutie človeka, keď cíti a chce žiť od toho momentu tak, že Božie je pre neho dôležitejšie ako ľudské. Ale na to za jeden život nedozrie každý! A kto to tak necíti, nech žije v harmónii s Bohom a nech si plní svoje plány a svoje túžby! Aby to nebolo tak, že celý život budete hľadať Boží plán pre svoj život a nakoniec zistíte, že vám ho nikto neoznámi, lebo to čo ste chceli a cítili ako prvé, to je najskôr ten Boží plán. Ľudia sú tak naivní, že čakajú, že im niekto donesie  tabuľky , kde im Boh napíše, čo majú robiť, čakajú a čakajú, lebo sú leniví a nechcú robiť nič a nakoniec, nechce sa im ani žiť, keď sa neplnia ich očakávania, predstavy a túžby. Tie tabuľky už sú  tu , ak si ich napíšete na srdce, potom si zrejme môžete robiť čo chcete podľa vlastnej vôle a plniť si svoje priania, stačí ak viete milovať! (Mat 22:34-40, Micheáš 6:8) Podľa mňa je lepšie byť ateista ako polovičný alebo rozorvaný veriaci, ktorý túži po svete. Zle je, ak už niekto tieto veci poznal, ak nenájde harmóniu a zase len tupo pustí všetok nazvime to "duchovný kapitál". Boh je a odplatí každému podľa jeho skutkov. Zločin na sebe je tiež zločin. Ako prvoradé sa človek musí naučiť milovať seba, ináč ťažko bude milovať Boha. A zase, človek musí nejako (obvykle dosť ťažko) pochopiť a trvale si uvedomovať KTO/ČO JA SOM? To je úloha farárov a vedcov zároveň, ale predovšetkým vedecký výskum a duchovné pátranie každého človeka.