METÓDA NA OCHRANU PRED ELEKTROMAGNETICKÝM ŽIARENÍM A ĎALŠÍMY NEGATÍVNYMI VPLYVMI / EM PROTECTION METHOD (SK, ENG) UPDATED / (4xDOPLNENÉ!!)

09.09.2021 09:51

"NA POČIATKU BOLO SLOVO..." úvod Jánovho evanjelia

"IN THE BEGINNING WAS THE WORD..."  1st verse of John's Gospel

-  -  -

V našom článku sme naposledy písali o  zrkadlovom vajíčku  / ENGLISH - please scroll down and find yellow ENGLISH text

 

Už po krátkodobom pobyte v silne zamorenom prostredí, čo je väčšina oblastí v meste, mi niekedy býva poriadne zle. V nedeľu som bol v meste pár hodín a tri dni som poriadne nespal. Niekedy po dlhšom pobyte v zamorených zónach (čo sú vlastne zóny v blízkosti vysielačov, v okruhu Wi-Fi a medzi ľuďmi, ktorí vo vreckách nosia smartphony) môže byť stav človeka dosť závažný, niekedy až na hospitalizáciu. Po silnejšej dávke elektromagnetického žiarenia sa môžu objaviť tieto príznaky u niektorých ľudí, častokrát môžu byť klasifikované ako diagnóza/psych. diagnóza: zvýšená teplota, horúčka, zmätenosť, pocity chladu (niekedy až pocit extrémneho chladu) bolesti na hrudi, poruchy srdcového rytmu, myšlienkový trysk, u niektorých potom zvláštna silná chuť do jedenia, neskôr útlm a vyčerpanie, poruchy spánku, depresia, derealizácia, pocit ako vo sne, zábudlivosť, problém dokončiť myšlienku, automatické konanie, extrémna únava, niekedy aj problémy s dýchaním a ďalšie, pocit na zvracanie od hlavy, niekedy aj zvracanie, potenie, hnačky, bolesti až prudké bolesti hlavy/oka/očí, smäd a všetky príznaky otravy! (subj. akoby sa niekedy telo snažilo EM žiarenie takto vylúčiť) Keď je niekomu takto zle, tak ťažko môže v noci spať! Bežný človek nevníma zmenu na "hladine myšlienok", nevšimne si, že EM žiarenie silno ovplyvňuje rýchlosť myšlienok (zo začiatku EM žiarenie myseľ zrýchľuje, neskôr dlhodobo spomaľuje, čo môže byť zámer, pretože čím "rýchlejšia" myseľ, tým väčší náskok pred ostatnými! Elitári a miliardári - koľkých vidíte s mobilom a prečo miliardári už nemajú doma žiadnu Wi-Fi???) Za mnohé problémy aj nespavosť je zodpovedné tiež elektromagnetické žiarenie! Viac o rizikách EM žiarenia svetový expert a špičkový vedec - elektrotechnický inžinier Eric Dollard:

https://www.biblik.sk/news/eric-dollard-cell-phone-radiation/

Mnohých ľudí po vylúčení iných príznakov môžu poslať na psychiatriu a môže sa to riešiť ako psycho-somatická záležitosť! Teda u ľudí, ktorí nemajú bdelé vnímanie, mali by ste sa snažiť o bdelosť! A takisto by mali byť bdelí aj lekári, tam, kde sa vyskytujú psych. poruchy, nespavosť, zmätenosť, depresia alebo mánia, poruchy "tempa" myšlienok a tempa reči, časté ochorenia zvlásť zápalové ochorenia, zvlášť kĺbov - príčina môže byť elektromagnetické žiarenie! Som si úplne istý, že ochorenia súvisia s pobytom v blízkosti mobilných antén a vysielačov, niekedy s novými zariadeniami (nové smartphony, tablety, nové Wi-Fi routre a bezdrôtové zariadenia) Iba bdelý človek môže ľahko vypozorovať, že tieto príznaky s tým môžu súvisieť a častokrát aj súvisia!

BDEJTE! (Matúš 24:42)

MOŽNOSTI OCHRANY: SLOVO - opakovanie slova, alebo afirmácia, napr. "OKOLO MŇA JE SILNÉ OCHRANNÉ POLE, KTORÉ MA CHRÁNI PRED ELEKTROMAGNETICKÝM ŽIARENÍM A OD VŠETKÉHO ZLÉHO, ALE TO DOBRÉ PREPÚŠTA!" vymyslite si vlastnú "mantru" a opakujte ju, môže fungovať aj okamžite, určite nastavte dĺžku pôsobenia, napr. "OKOLO MŇA JE POLE 24 hodín denne/7 dní v týždni/365 dní v roku, ktoré ma chráni pred elektromagnetickým žiarením a od všetkého zlého, ale dobré prepúšťa!" (100% filtruje zlé, dobré prepúšťa - nastavte sa ako to vy uznáte za vhodné) Vyhýbajte sa nadbytku slov, ale povedzte všetko potrebné. Včera som konečne povedal slovo (osvietilo ma, lebo sa za mňa modlili) a podarilo sa mi zaspať! Ináč nikdy nemávam problémy so spánkom, je tam priamy súvis s dávkou elektromagnetického žiarenia. Po väčšom ožiarení mi vadia potom aj nižšie dávky žiarenia, toto telo spúšťa varovné kontrolky v podobe špecifických bolestí! A bývanie v mestkom byte je vlastne na hranici znesiteľnosti, mnoho nocí som strávil hľadaním lepšieho miesta na spanie a tvorením rôznych metód na zníženie elektrosmogu, vlastne ustavične hľadám spôsob, ako a či je vôbec pre mňa možné ešte v meste bývať! Ak sa to už nedá vydržať, alebo keď mi bolo veľmi zle, chodieval som sa po nociach totálne vyčerpaný prechádzať. Je fajn, že nikdy ma nezastavil žiaden policajt, asi by som vyzeral divne... Situácia je veľmi vážna, ak máte ešte doma Wi-Fi a bezdrôtové zariadenia, nahraďte ich káblom, ale určite ich prosím vás vypínajte aspoň na noc, vypínajte aj Wi-Fi aj mobily!

_ _ _ _ _ _ _

Nové antény, prechod na nové frekvencie (!) súvisí to s chorobnosťou, resp. chrípkovými epidémiami? Viac Dr. Thomas Cowan tu:

https://www.biblik.sk/news/dr-cowan-virusy-nie-su-pricinou-nicoho-nove-ochorenia-suvisia-s-novym-elektromagnetickym-polom-pouzivanie-mobilu-je-nezlucitelne-so-zdravim/

Ak niekedy zažívate stavy na umretie, pocity silného chladu, silné bolesti hlavy, zle až pocity na zvracanie, môže to súvisieť s elekromagnetickým žiarením. Operátori nielenže stavajú nové antény, ale menia frekvencie, v podstate bezohľadne na nás robia experimenty! V mestách, kde je dostupný káblový internet sú tisícky antén po strechách domov a túto vážnu situáciu musíme riešiť! My si myslíme, že je to úmyselné ohrozovanie zdravia zo strany temných mocností - zlým duchom, ktorý má vplyv na rozhodnutia mnohých firiem a priemyslu. Hodnoty vyžarovania antén, ktoré sú po strechách domov bývajú niekedy až extrémne, máloktorí ľudia pri 500.000 mikroWatt/m2 môžu udržať telo zdravé! Bežný aktívny smartphone: 100.000 mikroWatt/m2 - to je bežná hodnota (extrém 220.000 mikroWatt - to je najvyššie nameraný smartphone, metóda merania tu) Ak zariadenia vyžarujúce desiatky až stovky tisíc µW/m2 nosia ľudia po vreckách a niekto to schválil, myslím si, že existuje silný záujem človeka poškodzovať. Neexistuje, aby zdravotný stav telesný a psychický nebol takýmito hodnotami ovplyvnený. A možno je takto možné za pomoci určitých frekvencií a pri určitej sile vyžarovania manažovať aj chorobnosť!

Zariadenie vo vozidle autoškoly: 400.000 mikroWatt/m2 - zločin, nahlásili sme to, odpoveď úradu tu

susedin Wi-Fi router: 18.000 - 20.000 mikroWatt/m2 aj vo vzdialenosti cca 4 metre!

ENGLISH:

 our last article how to protect yourself against EM radiation is THE EGG. But "THE WORD" could be much better! How to protect yourself against EM radiation and bad influences? WORD! Prepare your WORD, your protection "mantra"! Not too much words but say everything necessary. Trust and Repeat! Setup duration (overnight, 24/7, 365 days per year or as you wish) and setup transparency - that means setup good things what you don't want to block. Example: "Around me is permanent shining field which is protecting me against electromagnetic radiation and all bad, but everything what is good will pass through!" (prepare your own, imagine power, color, radius of the field etc. - detailed thinking, maybe after some time of training you'll have perfect imagination. The WORD empowers your thoughts. )

 

"But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." Matthew 12:36-37

"Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu; lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený." Matúš 12:36-37

___________________________________________________________________________________

PLEASE SUPPORT BIBLIK.SK. In five years we wrote over 2.000 articles. You may participate spreading important informations - prayers, sharing, financial support:

Prosíme Vás podporujte Biblik.sk aj finančne, ďakujeme.

Podporou Biblik.sk podporujete šírenie dôležitých a užitočných informácií. Už 5 rokov pracujeme a uverejnili sme viac ako 2000 článkov a mnohé zaujímavé veci. Takto sa aj vy môžete spolupodielať:

č. nášho účtu / our Account No.:

SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

ĎAKUJEME! THANK YOU!