MÔŽE CHODENIE NA BOSO ZVÝŠIŤ DUCHOVNÚ ÚROVEŇ? / WALKING BAREFOOT AS A METHOD FOR IMPROVE YOUR SPIRITUAL LEVEL? (+UPDATED LINKS AND QUOTES) (SK, ENG)

24.05.2021 17:50

"Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!" 1. Pet 1:16

"Because it is written, Be ye holy; for I am holy." 1Peter 1:16

-   -   -

Indiáni kmeňa Kogi vo svojom veľmi dôležitom a krásnom dokumente POSOLSTVO ZO SRDCA SVETA v rozhovoroch uviedli, prečo odmietajú topánky: podľa nich topánky bránia kontaktu so Zemou! Ako sme pochopili, ide o určité, pre nich značne dôležité prepojenie...

Aj pôvodom Ind, pán Hira Ratan Manek vo svojom návode na duchovnú obrodu človeka a sveta SUNGAZING takisto odporúča chodenie na boso, v trvaní aspoň 45 minút každý deň! Ide o chodenie po teplej, vyhriatej, holej zemi bez trávy. Testovali sme a skutočne táto doba nie je náhodná, cca 45 minút až 1 hodina denne chodenia na boso po holej zemi má svoje účinky! (dokonca aj jednorazovo) Pravidelné chodenie na boso po teplej vyhriatej holej zemi je pravdepodobne významnejšie ako samotné cvičenie sungazing, ktoré pre zosilnené žiarenia kozmických telies, hviezd a Slnka je možné podľa nás v dnešných dňoch praktizovať iba veľmi obmedzene, ak vôbec... Možno, že zosilnené žiarenia sa týkajú aj samotnej Zeme, po dlhšej prechádzke na boso ľudia s citlivejším vnímaním môžu nejaké zmeny na sebe pozorovať. Zdôrazňujeme, že by malo ísť o holú Zem, ideálne teplú, bez trávy. Vhodná je však aj horská cesta, ak by bola trochu vlhká (nie studená) a príjemná na dotyk chodidla, môžete vyskúšať.  

Dlhšie prechádzky na boso sme začali opäť praktizovať, tentokrát však kôli uzemneniu.* Podľa našich nových meracích prístrojov sme určili normu pre vyžarovanie 250 mikroWatt/m2, čo je hodnota u nás v horách. Aj táto hodnota postačuje, aby nám bývalo zle. Ak by som to mal vyjadriť po ľudsky, neoddýchnem si ani v horách, silné zdroje žiarenia (mobilné antény) sú príliš blízko a v okolí našich hôr v Trenčíne sú extrémne silné... Hodnota 250 mikroWatt/m2 je pre mňa stále extrémne vysoká. V Trenčíne poznám iba dve miesta, kde sa hodnoty žiarenia pohybujú okolo nuly, čo je vlastne normálna hodnota pre dlhodobý pobyt človeka! (ak nezávisle, nezaujato pozorujem svoju myseľ z hľadiska Pozorovateľa, pri hodnotách okolo nuly  ustáva rušivý vonkajší vplyv elektromagnetického žiarenia, na hrubo povedané, ako keby ste vypli hučiaci magetofón s otravnou hudbou a už po chvíli pobytu v normálnom prostredí vnímate prirodzený pokoj a radosť, ktorá je základom mysli. My považujeme mobilné antény, mobily, Wi-Fi a satelity v prvomrade za nástroje myšlienkovej kontroly, ich vplyv na myslenie a správanie je podľa nás tak značný, že ak by ho ľudia dokázali vnímať, v takomto prostredí by ani nemohli žiť! Minimálne by mali potrebu to aspoň na noc celkovo vypnúť, pretože je to zaťažujúce, možno ako hlasitá hudba, dalo by sa to napr. riešiť, napr. znížením výkonu staníc a vedením žiarenia čo najviac od človeka. Skrátka nie je normálne mať 24 hodín denne pri sebe aktívny zdroj žiarenia, mobily po vreckách, Wi-Fi v notebookoch a po bytoch, bluetooth v autách...  A čo tie extrémne silné antény po mestách na strechách budov? A čo nové smartphony, sú bezpečné? Hodnoty a periodicita vyžarovania dnešných smartphonov sú podľa nás nezlučiteľné so zdravím, hodnoty žiarenia z mobilných zákl. staníc (BTS) v mestách sú extrémne)

Hodnoty žiarenia v našom meste sa bežne na sídliskách pohybujú od okolo 100.000 (u nás až 250.000 - 500.000 mikroWatt/m2). Už krátka prechádzka po vonku v takomto extrémne zažiarenom prostredí môže niektorým ľuďom spôsobiť prudké bolesti hlavy. (viac o škodlivých účinkoch elektromagnetického žiarenia inžinier Eric Dollard tu:

https://www.biblik.sk/news/eric-dollard-cell-phone-radiation/

*Spomínané uzemnenie je vlastne spôsob, ako prechod elektromagnetického žiarenia telom odviesť do zeme. Zdá sa, že chodenie na boso pomáha z hľadiska znižovania citeľného negatívneho vplyvu elektromagnetického žiarenia. Chodenie na boso je vlastne aj určitý spôsob ochrany, dokonca aj chodenie na boso bez ponožiek v byte u citlivých osôb môže pomôcť redukovať negatívne účinky elektromagnetického žiarenia.

Môže chodenie na boso zvýšiť vašu duchovnú úroveň? U citlivých ľudí, schopných vnímať energie je chodenie na boso veľmi zaujímavý pocit. Samozrejme, dôležité sú aj vaše myšlienky počas prechádzky. Chodenie na boso napomáha precíteniu Jednoty, jednoty nielen so Zemou ale s celým vesmírom. Indiáni kmeňa Kogi dobre vedia, prečo chodia bosí. Človek, ktorý cíti jednotu s Bohom, nemôže ubližovať ani sebe ani svojmu okoliu, pretože cíti lásku a harmóniu. Všetko, čo sa od všeobjímajúcej Božej lásky a jednoty odkláňa je disharmónia - hriech. (pôvodný význam slova hriech podľa výkladu Jaroslava DušeKa hriech=mieriť vedľa/triafať mimo cieľ.

Keď sa človek správne zaradí na svoje miesto, celý vesmír mu vychádza v ústrety. Abd-ru-shin to prirovnáva k akordu, súzvuku tónov, ktorý každý kto chce môže spoluvytvárať. Človek dostal od Pána Boha obrovskú Milosť harmonicky spoluvytvárať veľkolepé a dokonalé Božie dielo! A dielo Najvyššieho Boha nemá ani jedinú medzeru, jedinú chybu! Dokonalému svätému Bohu nie je čo vyčítať - všetko je stvorené dokonale, harmonicky, samoudržateľne! Všetko, čo Pán Boh stvoril podporuje život a dáva každému tvorovi, ktorý rešpektuje Boží poriadok všetko, čo k šťastnému a spokojnému životu potrebuje. Jednotlivec aj ľudstvo potrebuje hlavný cieľ a zmysel svojej existencie. Na čo je človek tu, nech sa každý človek namáha sám vypátrať. Pomôcky sú veľmi dobré, Biblia a POSOLSTVO GRÁLU od Abd-ru-shina. Pre nás je len udivujúce, že ani tí, ktorí si hovoria kresťania o veci z POSOLSTVA GRÁLU a ďalších kníh Abd-ru-shina, cez ktoré akoby niekedy hovoril sám Pán Ježiš, nemajú záujem! Osobne, nenechalo by ma spať, ak by niekto povedal: "MOJE A KRISTOVO POSOLSTVO SÚ JEDNO!" Abd-ru-shin. Nech by mi ktokoľvek povedal čokoľvek, vynaložil by som maximálnu snahu, aby som sa ku knihám takého človeka dostal! Sú však iba pre vážne hľadajúcich, pre tých, ktorí nečakajú len primitívny raj po smrti, ale chcú byť aktívnymi spolutvorcami Božieho diela a chcú využiť svoj život na 100%, teda tak, ako to Pán Boh naozaj chce. Na jednej strane je to veľmi jednoduché, stačí si nájsť svoje miesto a prestať pobehovať sem a tam. Aby človek vôbec vydržal sám so sebou, kľúčová vec je:

"UDRŽUJTE KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ." Abd-ru-shin (bližšie vysvetlenie v POSOLSTVE GRÁLU)

"KTO SA NENAMÁHA ABY PÁNOVO SLOVO AJ SPRÁVNE POCHOPIL, TEN SA PREVIŇUJE!" Abd-ru-shin

"Preto sa musí vždy znova volať k všetkým vážne hľadajúcim: "Dbajte na čistotu svojich myšlienok!" Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie, čo tým vytvoríte. Je v tom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem." Abd-ru-shin

Biblia jednou pre mnohých málo pochopiteľnou vetou prikazuje jedinú prirodzenú požiadavku na človeka od svätého Boha:


"Preto opášte si bedrá svojej mysle a súc triezvi dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti, neprispôsobňujúc sa drievnejším v svojej nevedomosti žiadostiam, ale podľa toho Svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí, v každom obcovaní. Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!" 1. List Petrov 1:13-16

- - -ENGLISH:

For detailed informations, recommended time walking barefoot and eligible terrain please translate the above slovak article. Very interesting links not just about walking barefoot you may find here .

Walking barefoot is very important for highly spiritually advanced indian tribes, such as Kogi, interesting explanation not just about the walking barefoot here: From the Heart of the World: The Elder Brothers' Warning - Kogi Message to Humanity: https://www.youtube.com/watch?v=hRgTtrQOiR0

- - -

" WHO MAKES NO EFFORT TO GRASP THE WORD OF THE LORD ARIGHT BURDENS HIMSELF WITH GUILT." Abd-ru-shin, book In the Light of Truth


 

"Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ; As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance: But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation; Because it is written, Be ye holy; for I am holy." 1Peter 1:13-16