MOŽNOSŤ AKO ZMENIŤ SVET JE VIESŤ ĽUDÍ KU KRISTOVI

14.05.2021 15:47

"Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života." Ján 8:12

- - -

Kto je najväčším hrdinom na svete? Kto je tým najdokonalejším mužom? Kto priniesol na Zem Svetlo Živého Boha? Je to Pán Ježiš Kristus! Jeho Svetlo niektorých ľudí oslepovalo tak, že to nezniesli a chceli Ho zabiť, čo sa im nakoniec aj podarilo! Vlastne, takto aj temnota prispela k tomu, že Pán Ježiš Kristus je najslávnejším človekom na svete, Ktorý kedy žil! Až dokedy bude svet svetom, o žiadnom hrdinovi sa nikdy tak nehovorilo ako práve o Pánovi Ježišovi. Význam Mena Ježiš pre mňa znamená JA SOM (fr. Je suis=Ja  som) a Slovo Kristus znamená kráľ - JA SOM KRÁĽ. Skutočným kráľom je niekto, Kto je skutočne sám sebou a má nad sebou plnú moc a vládu. Čo sa bohužiaľ nedá povedať o väčšine ľudstva. Najmä mladí sú unášaní prúdom hriešnych žiadostí, ich zmysly a city sú otupované rôznymi prostriedkami, tabakom, alkoholom a drogami. Dnešný spracovaný tabak už nie je tabak a dnešný syntetický aromatizovaný alkohol vyrobený z polotovarov už ani nie je alkohol... A čo je horšie, ak mladí nefajčia odpad a nepijú  syntetické pivo  alebo umelé gebuziny, nalievajú sa lacným vínom, ako keby už teraz boli bezdomovci... Vlastne drogy, tabak a alkohol pomáhajú uvoľniť energiu, ktorá by sa športom, vhodnými aktivitami a tvorivou činnosťou uvoľňovala sama a človek by sa cítil dobre a bol by šťastný. O Nebezpečenstve alkoholu a zvlášť piva V.A. JEFIMOV:

https://www.biblik.sk/news/v-a-jefimov-o-alkohole-rus-cz/

Základné vzdelanie by malo byť, že človek musí mať v živote nejaký cieľ a zmysel. Ak máte na to cit, nemôžete ľudí nechávať len tak! Za najhodnotnejšiu činnosť, ktorú som kedy v živote videl je evanjelizácia, nie nejaká násilná, kôli získaniu člena do zboru. Ale úprimný záujem o človeka. Všímajte si ľudí okolo vás, ak cítite, že je to vhodné, prihovorte sa im ak máte čo povedať! Oni nevedia, že ak budú zle zmýšľať, môže sa to nahromadiť tak, že ich to zadusí! Snáď na Zemi neexistuje tak blblý človek, ktorý by netušil, že ak ponecháte dieťa bez nejakej činnosti, môžete mu veľmi ublížiť a podľa mňa o tom bolo zatváranie škôl, ale pri súčasnom "vzdelávacom" systéme aj na tom možno nájsť niečo dobrého! Ale deti a mladých ľudí nemôžete nechať len tak! Veď aj dôchodca, čo je obvykle človek s bohatšími životnými skúsenosťami máva po nástupe na dôchodok niekedy veľký problém! Potom ako by sme mohli čakať, že deti to nejako zvládnu? Musia mať rovnako zmysluplnú činnosť ako aj voľný čas a oddych, všetko normálne, vyvážené, žiadne prehnané aktivity ale ani im nesmiete ponechať príliš veľa voľného času!

Štát, politici a zvrhlá prezidentka sa ukázali v pravom svetle, serú na nás. Sú to služobníci diabla a ich zámerom je nás likvidovať, resp. umožniť cudzím mocnostiam okupáciu. Ak kolaborujú s fašistami, rýchlo môžu visieť... Každý ďalší deň vládnutia takejto vlády a takejto prezidentky píše obvinenia proti nim. Ich pád bude veľký. Fašistické Nemecko bola tiež svetová mocnosť, ako dnes USrael, ktorému služia naši politici. Videli sme očkovaciu genocídu v Izraeli, a keď Boží súd s týmto svetom začína od Izraela, javí sa to na Veľkú očistu! Je dobré konečne namiesto pobehovania sem a tam a hlúpeho telefonovania začať robiť niečo zmysluplné!

-   -   -

V škole dávajú deťom rôzne "vzdelanie", v štátnej škole je to však iba zbytočné týranie zbytočnými vedomosťami. Účel dnešného školstva je vypestovať tuctového človeka, ktorý sa nebude nič pýtať a bude robiť čo mu povedia - ideálny zamestnanec, ideálny občan, ideálny sluha. Takéto školstvo vlastne podkopávalo základy zdravého človeka. Obvykle čím vyššie "vzdelanie", tým viac zavreté oči a ešte lepšie zapchaté uši. Možno preto si Pán Ježiš vyberal za svojich učeníkov jednoduchých ľudí. Zmenil im život a urobil z nich osobnosti, Pánovi Ježišovi sa podarilo v človeku rozvinúť ducha. On je ten pravý Učiteľ. Lebo k čomu viedla ľudí väčšina učiteľov? Pamätám si, že možno 2-3 učitelia ako ľudia vôbec za niečo stáli... Ostatní si svoju vôľu museli presadzovať násilím, nakoľko prirodzenú autoritu nemali a nevedeli ovládať ani sami seba... Nedokázali vyjsť z väzenia rámcov osnov, to dokázal máloktorý učiteľ - mať pozíciu v systéme a byť zároveň protisystémový! Skutoční majstri! Učiteľ by teda mal na sebe pracovať omnoho viac ako iný človek! Iba ak sám bude ušľachtilý, ak sám bude osobnosťou aj bez nejakých vedomostí a vzdelania, môže svojim žiakom aj niečo cenné odovzdať.

- - -

Následky tejto šaškárne s Covidom zasiahli každého, treba si nájsť rýchlo niečo zmyslupné. Každá myšlienka priťahuje podobnú, depresívne myšlienky rýchlo môžu skončiť ťažkými depresiami alebo samovraždou. Všímajte si ľudí okolo a ak treba, taktne a nežne zasiahnite!

- - -

Viesť ľudí ku Kristovi znamená ísť ku Prameňu, Zdroju Života, k Bohu. Nie je potrebné na to zaraďovať ľudí do náboženských organizácií, ide v prvom rade budovať človeka, nie organizáciu. Nepoznám organizáciu, ktorá by vychovávala osobnosti! Snáď všade sú postranné úmysly. Vaše úmysly musia byť úprimné a čisté! Kto miluje Boha, má prirodzený záujem o druhého človeka.

Vo vlastnom záujme si nájdite niečo, čo má pre vás zmysel. Môžete tancovať, spievať, cvičiť a ak ste zdraví, môžete robiť desaťtisíc iných zmyslupných veci, ale vydávajte energiu správne! Opíjanie sa, húlenie či pošňupávanie kadejakých práškov a branie drog je nástraha diabla na zničenie človeka. Kto nemá Božieho ducha, ľahko naletí podvodu - podvod s testami, podvod s očkovaním a tak ďalej... Ľudia nechápu, že existuje niekto, alebo niečo, čo ich chce zničiť. Ak by vydávali protisilu a premáhali zlé niečim dobrým, ešte aj to zlé slúži ako sila na rozvoj. Aby si niekto nemyslel, že sú tu nejaké dve sily, alebo nejakí dvaja vládcovia, je tu iba jedna sila a jeden Boh! A práve Boha potrebujete na to, aby tie ohromné sily zakódované v každom z vás nezničili Zem aj vás samých! Viesť ľudí ku Kristovi znamená oboznamovať ľudí s Božími zákonmi, Ktoré sú dané na PROSPECH ČLOVEKA! Veď Pán Ježiš tieto Zákony vyučoval! My kresťania pri modlitbe alebo volaní na Boha používame Meno Pána Ježiša Krista. Nejde o modlitbu k osobe Pána Ježiša, ale volanie na Boha, Ktorého Duchu hovoríme Menom. Kto alebo čo je Boh, to už musí každý poznať sám. A nie z teórie ale z vlastnej skúsenosti, vlastného prežitia!

- - -

Pán Ježiš v Biblii učí ceste k Bohu, On je jediný pravý Učiteľ. Za zmyslupnú činnosť si môžete dať aj   štúdium Biblie  , zvlášť Nového zákona. Zaujímavý dokument o Biblii nájdete tu: https://www.biblik.sk/news/biblia-kniha-knih-dokument-o-najcitanejsej-knihe-sveta/

Slová Pána Ježiša sú aktuálne v každej dobe. A ak má človek nejaký problém, nejakú neresť alebo závislosť, malo by mu byť jasné, že keď živíte malého démona, príde ich viac alebo narastú. Musíte sa hýbať vpred, to je tiež zákon, všetko stojaté a nehybné začína hniť a smrdieť! Preto je tak ohromne dôležité vyvíjať snahu o dobro a čistotu myšlienok, stanoviť si ciele a robiť v živote niečo zmyslupné. Aby zlé sklony a vlastnosti zhynuli tak, že im nebudete venovať energiu a pozornosť, lenže na to potrebujete bdelosť a smerovanie svojej energie správnym smerom. Radšej zaveďte poriadok a disciplínu do svojho života dobrovoľne, ináč vám režim môže začať určovať závislosť alebo choroba a to sú zlí páni! Hrozí, že tie sily, ktoré sú v každom z vás môžu aj každého rozdrviť! Sú ako zvieratá, divoký kôň je dobrý, ak na ňom viete jazdiť a ovládate ho. Ináč fŕka a kope. Podobne je to s každou neresťou a každou závislosťou, nesmiete tolerovať žiadnu, hrozí, že sa vymkne spod kontroly, prerastie vám cez hlavu alebo privedie so sebou ďalšie "divoké zvieratá"! Môže vás to roztrhať na kusy ako sa to stalo už mnohým ľuďom pred vami! Je veľmi dôležité, aké myšlienky, resp. akého  vlka  živíte! Každý obrázok a každé video vplýva na vašu myseľ, a samozrejme aj strava a všetko, čo do seba ale aj zo seba dávate. Takže dajte ruky preč od povaľačstva, alkoholu drog a cigariet, vypnite tupé a povrchné videá, sociálne siete a stránky a robte niečo užitočné pre seba. A nekľajte, je zvlášť ohavné, ak dievčatá škaredo rozprávajú! Každý svojim myslením a konaním ovplyvňuje svet. Stačí, ak sa najprv postaráte o seba, rýchlo nájdite svoj zmysel a cieľ! Snáď pomôže aj toto:

"Keď si už teda prijal Pána Ježiša, tak čo najrýchlejšie nájdi zmysel svojho života, teda to, čo Ťa Pán povolal robiť, aby sme neboli iba prežívajúci kresťania." John Ramirez, bývalý satanista

https://www.youtube.com/watch?v=mr1ufz0TgwA

- Veľmi zaujímavé video nájdete aj tu

"Môj ľud bude vyhladený preto, že nieto známosti."

"My people are destroyed for lack of knowledge." "Môj ľud hynie, pretože nemajú poznanie!" voľný preklad Hozeáš 4:6