NAČO VZNIKLA EURÓPSKA ÚNIA

18.04.2018 16:01

"A riekol mi: Nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spravedlivý nech činí spravedlivosť ešte, a svätý nech sa posvätí ešte. A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok." Zjavenie 22:10-12

-  -  -

Európska únia, v súčasnosti ak nerátame Anglicko, je spolkom 27 štátov. Tak ako v minulosti bolo nazývané Uhorsko-Žalár národov, EU je niečo podobné. Za čias Uhorska moja prababka dostala trstennicou, pretože sa pomýlila a pozdravila svojho učiteľa namiesto obvyklého maďarského pozdravu po slovensky: "Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!"

Dnes sa každý politik bojí, že dostane trstennicou, ak sa prihlási ku kresťanstvu, alebo pripomenie morálku v prípade gejov a lesieb. Ak morálka nevyhovuje oficiálnej propagande, je zrazu ohybná ako plastelína. A kto sa nezohne pred novým diktátom, tomu beda!

Keď si diabli z Bruselu začali ohýbať morálku, ktorá je stála, pevná a nemenná, musia sa (podľa nich) predsa aj chrbty všetkých kvázipredstaviteľov európskych štátov ohnúť smerom k Bruselu! Stavba Babylonskej veže si nakoniec vyžiadala Boží zásah, je zaujímavé, že budova europarlamentu pripomína Babylonskú vežu. (pozri obrázok v článku tu)

Od roku 1989 nemáme vládu, ktorá by sa opovážila odporovať globálnym trendom. Naposledy skúsil robiť trochu aj vlastnú politiku Vladimír Mečiar, no videli sme ako dopadol - bol prakticky vyhlásený za diktátora, mediálne znemožňovaný a medzinárodne izolovaný. Iba človek pevne stojaci v Pravde - v Pánu Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi, môže získať silu potrebnú na premenenie seba samého a potom aj na pozdvihnutie ostatných, hoci aj celého štátu.

Je iba otázkou času, kedy sa EU rozpadne. Rozpad začal zavedením eura, najmä zavedením eura v štátoch ako napr. Grécko a Slovenko. Zavedenie eura bolo už otvoreným pokusom o likvidáciu prakticku každého štátu, pretože ak štát nemá kontrolu nad vlastnou menou, prestáva byť štátom. A pokiaľ je odporná tmavomodrá handra stavaná na roveň štátnej vlajke, ako bohužiaľ vidíme aj na slovenských úradoch, je to už jasná okupácia. Počul som, že Hitler si dovolil vyvesiť ríšsku vlajku len v Bratislave. Každého Slováka musí urážať tá drzosť, kam až si EU dovolí zájsť. Určite sa to prejaví na rešpekte voči slovenským úradom, vy zapredaná banda! Nájde konečne niekto z vás okrem Kotlebu odvahu tú okupačnú vlajku dať dole? Komu vy hovoríte fašista? Nech žije Marián Kotleba, volil som ho dvakrát a ak Boh dá, budem ho voliť aj tretí krát! Skutoční fašisti sú tí, ktorí prejavujú úctu k vlajke EU, čiže počnúc Ficom, a končiac všetkými euromodlármi vo VÚC, vrátane protitrenčianskeho primátora Rybníčka, ktorý miluje viacej golf ako Trenčín. (zaujímavý článok o praktikách Richarda Rybníčka nájdete tu)

Slovenko nemá vlastnú menu, vlajku cudzích mocností by sme mali považovať za svoju a slovenskí politici s pokrčenými ramenami prijímajú život ohrozujúce nariadenia EU ako nevyhnutné (napr. článok tu). Sú to tí istí, ktorých otcovia sa klaňali Stalinovmu obrazu, dnes sa klaňajú smerom k Bruselu. Odporní modlári, ktorí sú už odsúdení. Trest ich stihne zákonite podľa Vesmírnych zákonov popísaných v Biblii, vôbec nezáleží na tom, či týmto zákonom veria. Týkajú sa ich rovnako ako každej bytosti vo Vesmíre. Sami seba považujú už za víťazov, čoskoro pochopia, ako chutí Pyrrhovo víťazstvo.

 

No a načo vznikla EU som sa dočítal v jednej internetovej diskusii:

"Lebo EU bola založená američanmi, aby zlikvidovala konkurenciu. Jeden superštát sa ovláda ľahšie ako viac samostatných štátov, to je zmysel EU! Zavedenie Eura bola jasná likvidácia, je už iba otázkou času kedy to slabší nevydržia, spoločenstvo je tak silné ako jeho najslabšie články. Tak sa vyvoláva kríza, len tentoraz už bude globálna, už nie Euro bude potrebné, ale svetová mena, už nie Europarlament bude potrebný, ale svetová vláda. Povedia ľuďom: "Pozrite, všetko sa bez svetovej vlády úplne vymyká kontrole, chcete ďalšiu krízu, ďalšiu katastrofu alebo svetovú vládu, ktorá konečne urobí poriadok?" (to ich známe heslo poriadok z chaosu) Tu bude čochvíľa chaos riadny-morálny už je, príde ešte ekonomický a ekologický (chemtrails), všetko sa rúca, pretože z morálky spravili niečo, čo si každý dnes môže prispôsobiť ako mu vyhovuje."

 

 -    -    -