Nádejný budúci pápež: Pre toto sa bojím o celý západný svet / CARDINAL ROBERT SARAH: I'M AFRAID THE WEST WILL DIE (SK, ENG)

08.01.2019 15:41

www.hlavnespravy.sk

Kardinál Robert Sarah: "Viete, najväčšou obavou je skutočnosť, že Európa už nechce alebo stratila povedomie o svojom pôvode. Stratila svoje korene. A predsa strom bez koreňa vymiera. Bojím sa, že Západ umrie. Nasvedčuje tomu veľa vecí, ako vidíte. Žiadna pôrodnosť, prebiehajúca invázia iných kultúr, iných národov, ktoré vás svojím počtom ohromne prevýšia a úplne zmenia* vašu kultúru, vaše zvyklosti, vašu morálku." Viac tu: https://www.hlavnespravy.sk/nadejny-buduci-papez-pre-toto-sa-bojim-o-cely-zapadny-svet/1630998

ĎAKUJEME / THANKS TO:

www.hlavnespravy.sk

 

*Poznámka Biblik: Nie zmenia, ale zničia. Tam kde sa drevo štiepa, lietajú triesky. Možno preto pápež František migrantov tak miluje a možno preto presviedča ľudí, že Európa pácha samovraždu, ak nebude prijímať migrantov. (zdroj tu tu a tu) Čí služobník je tento pápež? Nevolá sa náhodou diabol a satan, ten, kto všetko obracia na ruby?

1.) https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/

2.)  https://www.biblik.sk/news/papez-vyhlasil-osobny-vztah-s-panom-jezisom-za-nebezpecny/

3.)  https://www.biblik.sk/news/papez-vyzyva-staty-aby-prijimali-migrantov/

 
 

ENGLISH:

Cardinal Robert Sarah: "You know, the biggest alarm is reality, that Europe has lost or she doesn't want any knowledge about her origin. Europe has lost her roots. And it's clear - the tree without roots is dying. I'm afraid the West will die. And as you can see, current situation confirms this reality. No natality, upcoming invasion of other cultures and other nations. They will terribly outnumber you and they will completely destroy your culture, your traditions and morale."