NEOSPIRITUALITA

25.01.2020 17:37

"To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. To vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom." Ján 15:12-17

-   -   -

Prišla ale na nás doba! Všetci sú učiteľmi! Ľudia, čo nemajú ani tridsať rokov, zrazu od niekiaľ povstali, hovoria si indigoví, modrí, tmavoružoví, akoby im nejaký prívlastok dával patent na pravdu. Bez toho, že by mali požadované aspoň základné historické vedomosti, skúsenosti z duchovnej praxe a požadovanú kvalifikáciu, šíria názory ako nové pravdy, hovoria druhým, čo majú robiť - v podstate šuplikanti s nabubralým egom sa stali dnes dokonca duchovnými lídrami - to je neospiritualita! Následky sú horšie ako neofašizmus, ale ponesú ich v iných svetoch za zvedenie ostatných v prvomrade tí takzvaní lídri! Až sa desím toho, že by som mal byť učiteľom a mať okolo seba hlúčik ľudí, ktorých by som viedol. Jakživ by som nechcel mať takú zodpovednosť a napadajú ma tieto slová: "Om mani padme hum! - Budiš' česť a sláva svätým guruom a prísaha vernosti zložená pri ich nohách!" Kto je skutočne hodný nasledovania, kto je tak svetsky aj duchovne vzdelaný, kto má skutočne takú duchovnú úroveň, že podobne ako Kristus dokáže vytvoriť v súčasnom svete Cestu, ktorá JE večná? Je to Lazarev, je to Páleš, alebo nejaký iný duchovný majster, farár alebo vedec? Dodnes som nevidel ani jedného človeka v stave bez ega, ktorý by bol nedotknutý nejakou doktrínou - to je a bol a navždy ostane podľa mňa jedine iba Boh a Pán Ježiš Kristus! Hodný nasledovania a už vonkoncom nie byť uctievaný ako Boh ináč podľa mňa nie je žiadny majster! Napr. Prabhupáda so svojimi primitívnymi výkladmi Bhagavad-Gíty si dá prívlastok vo svoje slepote "svätý" a necháva sa kľudne uctievať ako Boh! Milióny ľudí sú vďaka takému "majstrovi" vlastne úplne mimo a svoj život smerujú na cestu, ktorú raz budú musieť opustiť. Tí najväčší, čo sa nikdy ako majstri netvárili, napr. Dr. Eduard Tomáš ani nikdy nechceli byť nazývaní guruuami ani učiteľmi, oni nehovorili, že majú žiakov, nazývali nás priateľmi. (mimochodom, ani S.N. Lazarev nemá žiakov)

Čo by ste svojho priateľa, prípadne svoje dieťa chceli naučiť, keby ste boli Boh? No určite najprv milovať seba, aby človek mohol mať normálne vzťahy, zdravý vzťah s Bohom, dobrý vzťah a potrebný kontakt aj s ostatnými ľuďmi. Láska je tá prvotná energia, bez ktorej sa nedá komunikovať s Bohom ani mať normálne vzťahy, ani priateľa/priateľku, ani pohromade rodinu, ani štát nemôže bez vnútornej sily lásky vedúceho politika prosperovať, preto pozorujeme rozpad štátu aj rodiny, preto toľko singles:

"A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých;"

 Matúš 24:12

Lásku musíme mať, veriť, že Ju máme a hľadať Ju najprv v sebe! Ako môže milovať Boha ten, kto nemiluje seba? Milovať seba sa musíme ako prvé naučiť. Čo by sme sa naučili ako druhé? Podľa mňa rozlíšiť pravdu od klamstva! Lebo vedci sa vyškierajú a zosmiešňujú napr. mamičky, ktoré si našli na internete články o škodlivosti očkovania, ďalej sa v mainstreamových médiách TV a weboch vysmievajú z konšpirácií, varujú pred mýtmi a vlastne sami sú v slepej uličke, lebo o podstate pravdy nemôžu vyučovať a ľudstvu žiadny smer nemôžu dať! Veda sa stala tak poplatná a tak je zvrhnutá ako predávanie odpustkov a upaľovanie kacírskych vedcov mainstreamovou cirkvou. Ešte neznamená, že keď má niekto výsledky, štúdie a čísla, že jeho metóda je aplikovateľná pre všetkých! Aj farári si mysleli, že keď ich organizácia v základe pochádza od Boha, že sú neomylní a preto vraj môžu brzdiť nové poznanie a zabíjať pokrok! Dokázal snáď niekto lepšie svoju omylnosť ako mainstreamová cirkev, pre ktorú je napriek tomu pápež dodnes neomylný? Svoju jedinú správnu metódu chceli aplikovať na celý svet a vnucovali svoje presvedčenie ako jediné správne celému svetu! Ako to dopadlo vieme, ľudia stratili dôveru v cirkev, obrátili sa na vedcov, ktorí zlyhali tak isto.
Výsledky pozorovania závisia aj od pozorovateľa, aj to je dôvod, prečo mnohí vedci s novými vynálezmi neuspeli pred komisiou neveriacich vedcov, alebo prečo jeden bretharián niekedy neuspeje pred kolégiom lekárov. Ale ak vedec tvrdí, že brethariáni neexistujú, alebo že studená fúzia nefunguje, môže to byť zásadný omyl!

Existuje aj duchovný rozmer, keď napr. vedci povedia, že elektromagnetické žiarenie neškodí, ale ľudí bolí hlava, bolia ich oči,  zvracajú a nemôžu spať v blízkosti mobilných základňových staníc alebo silných Wi-Fi, musí sa to predsa vziať do úvahy! Ak je vo vlaku 50 mobilov a vlak ide 120 kilometrovou rýchlosťou, mobily sa ustavične prepínajú na aktuálne základňové stanice - počítali s tým tvorcovia noriem, aké obrovské dávky žiarenia takto schytá sprievodca alebo dieťa v brušku tehotnej ženy? Lebo tu sa všetci tvária, akoby ľudia, čo vďaka "pokroku" v tomto svete už nemôžu existovať boli nejakí blázni. (zaujímavé bolo, keď raz jeden inžinier dostal bezdrôtové slúchatká, keď prvýkrát pocítil následky elektromagnetického žiarenia - dovtedy neveril!!! Ak by bol vedec, mohol by až do onoho dňa tvoriť normy, čo ohrozujú celý svet. A máloktorý vedec by bol ochotný sa priznať, že všetko čo robil sa zakladalo na omyle! To by musel byť človek naozaj vznešený, alebo pravý v Boha veriaci šľachtic, pán alebo Lord) Ešte popri vede a číslach existuje niečo, čo nevieme. Smutné skôr je, že nevieme že nevieme :-) A tvárime sa, akoby sme vedeli:

"Ale ak niekto myslí, že niečo vie, ešte nepoznal ničoho, jako treba poznať." 1.Kor 8:2

Existuje niečo, čo je, a nedokážeme to zmerať! Teda závery sa nemôžu robiť len z objektívnych pozorovaní, nejakých štatistík alebo čísel a nestačí na to ani jedno pozorovanie a vždy treba vlastné pozorovania aj opakovane, najlepšie nezaujate a bez očakávania akéhokoľvek výsledku.

Ale ako potom určiť, či dlhodobo uznávané tvrdenia sú pravdivé? Máme tu napr. cirkevné aj vedecké učenia. Cirkev tvrdí, že existuje Boh, že existuje nebo, peklo, očistec. Na Východe tvrdia, že existuje karma, reinkarnácia a že okrem Boha-Stvoriteľa existuje ešte aj mnoho iných bohov! Určite žiaden z nich sa nemôže Bohu-Stvoriteľovi rovnať! Na základe Biblie by sme preto iných bohov nemali uctievať, niet žiadneho iného Boha, Ktorý by sa mohol Bohu-Stvoriteľovi a Jeho Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi rovnať! V podstate ani Kristus nechcel byť ako Boh uctievaný, On je Ten, cez Ktorého sa tvorí most k Bohu. Ak človek oslovuje v modlitbe Pána Ježiša Krista s vedomím, že On nie je Boh, On je Most, cez Ktorý modlitba aj napriek nášmu porušeniu a nečistote dosiahne k Bohu. (neprejde ťava uchom ihly, ale u Boha je možné všetko; pozr. Mar. 10:25) Ide o nadviazanie spojenia s Najvyšším Bohom, kde Bohom povereným sprostredkovateľom a zároveň najvyšším kňazom je Pán Ježiš Kristus. Ale On ako osoba nie je Boh, ani podľa mňa nechcel byť ako Boh uctievaný:

"A Ježiš mu povedal: Prečo ma zovieš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Bôh."  Marek 10:18 
- - -

Učenie, ktoré preveril čas, je podľa mňa v základe pravdivé, napr. aj Matka Božia nepochybne existuje, ale nie je to nejaká žena, ktorá by bola podobná ľudskej bytosti. Jej uctievanie však už nie je monoteizmus a na jednej strane je v rozpore s učením Biblie, veriaci by sa podľa môjho chápania Biblie mal modliť a nadejať vždy iba na jediného Boha! Podľa mňa je ako prostredník schválený iba Pán Ježiš Kristus a nikto iný, ale veľmi rád by som si vypočul ako rozumejú Biblii ďalší Jej dlhoroční poslucháči. A je strašná ľahostajnosť, že toľkí veriaci sa odmietajú do Biblie čo i len pozrieť! Je to hazard s vlastnou dušou!

A čo učenie o karme a reinkarnácii? Podľa mňa je rovnako v zásade pravdivé, pretože dnes už miliardy ľudí učeniu o karme a reinkarnácii pevne veria. A po tisícročia je na tomto učení založené fungovanie celých národov. Ako poznať či je učenie v jadre pravdivé?

"A čo do teraz, hovorím vám, odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich, lebo ak je tá rada z ľudí alebo to dielo, rozpadne sa; no ak je z Boha, nebudete ho môcť zničiť, aby ste snáď neboli najdení ešte i jako takí, ktorí sa boria s Bohom!" Skutky 5:38-39