ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE SO ŠTÁTOM

23.09.2019 13:06

Sociálna poisťovňa, min. SV, min Zdrav., min. Spravodlivosti, premiér
1.)     schválili ste mi plný inv. Dôchodok vo výške 174, 50 €. Nebyť pomoci rodičov, nemal by som najmenšiu šancu na uzdravenie a vôbec, na prežitie. Ľuďom, ktorí nemajú nikoho, personál nemocnice kupuje oblečenie, hyg. potreby aj toaletný papier – vraj právo na bezpl. Zdravotnú starostlivosť!
2.)       Iba výdavky na stravu sa pohybujú okolo 300 € (bezl. a bezml. diéta) Výdavky na byt, (kde obvykle dnes ľudia splácajú ako bytové družstvo úver na zateplenie) sa pohybujú okolo 200 €. Dohromady minimálne 500 € je suma na hranici prežitia!
3.)     Aj schvaľovaním dôchodkov nižších ako 500 € nútite ľudí k samovraždám, zločinom a kriminalite. Osobne poznám starobných dôchodcov, čo nevládzu pracovať, musia chodiť do roboty a špekulovať s predajom vlastného bytu, pretože nevládzu to s  "bežným" 320 € starobným dôchodkom utiahnuť!
4.)     Čo ste za dobu vášho takzvaného vládnutia riešili? Nejaké európske hodnoty?
5.)     Pre vtedajší zlý zdrav. stav som nebol schopný platiť odv. do SP, moji rodičia však trvali na tom, aby som to aj tak zaplatil, nemal som z čoho, pohľadávku splatili rodičia za mňa. V zápätí po úplnom splatení "dlhu" ste na mňa uvalili exekúciu a teraz vraj chcete úroky z omeškania! Ešte aj na dôchodku 200 € sa priživuje exekútor! Mám právo na spravodlivosť však?
6.)     V podstate ste ma donútili podnikať, pretože s takým dôchodkom, aký ste mi schválili a s exekúciou na krku je problém nielen prežiť, ale sa aj  zamestnať alebo mať účet v banke a vôbec normálne fungovať. Nečudujte sa, že odmietam občiansky preukaz s čipom a nielen to, odmietam byť občanom vášho Kocúrkova, kde garantujete iba právo na niečo! O človeka v štáte nie je normálne postarané, Ústavný súd na ktorý som podával podnet vlastne nefunguje a už vďaka nečinnosti ÚS vo veci riaditeľa Detského domova SEMETEŠ (chrapúňa zo Smeru) došlo aj k stratám na životoch!
Zločiny sú podľa vás úplne legálne a v poriadku, aj oznámenia na chemtrails ste riešili tak, že podľa SHMÚ je všetko v poriadku! Ani mňa odteraz nezaujímajú nejaké povinnosti voči štátu! Ak je niekto zo Smeru, priateľom Izraela alebo presadzuje euroatlantické hodnoty, akékoľvek jeho zločiny v tomto takzvanom štáte podľa vás sú legálne a úplne v poriadku? Uvaľte na mňa aj stotisíc exekúcii a splácajte si to potom z toho úbohého dôchodku, čo ste mi schválili! Načo mi posielate nejaké výzvy? Neotravujte ľudí s príjmom na hranici prežitia, že chcete platiť odvody, dane alebo smeti, proste pochopte, že na takéto veci nie sú peniaze!   
7.)     Je zaujímavé, že vám až doteraz prechádzali tieto zločiny, keď vám to ľudia dovolili, začali ste ničiť štát homopropagandou a umožňujete lietadlám nad Slovenskom rozsýpať chemtrails. Vy nie ste slovenská vláda, nie ste ani predstavitelia Slovenska, ste zapredanci satanských mocností. Čochvíľa budete zdochýňať.
8.)      Ako citlivý človek cítim mierny zápal v pľúcach, bolesť a pálenie v nose po každom vyjdení von. Z nosa a z úst smrkám a pľujem vlákna, ktoré na nás rozsýpajú tie lietadlá, dni na tejto planéte sú pre väčšinu ľudí zrátané, ale čo je na tom dobré,  dni sú zrátané aj pre väčšinu z vás!
9.)     Odo mňa nečakajte, že budem s vami spolupracovať, v prvom rade bráňte štát hoci aj s nasadením vlastného života pred náletmi posýpacích lietadiel chemtrails! (Keď nejaká Čaputová je vraj vrchný veliteľ, tak má počítať s tým, že pôjde ako vojak do prvej línie, kde straty na životoch budú obrovské) Žiadam vás začnite splácať dlh, ktorý ste vyrobili! Pre začiatok splaťte všetky exekúcie a pohľadávky, ktoré ste na mňa neprávom uvalili a doplaťte mi dôchodok za každý mesiac minimálne do 500 €! A žiadam vás o azyl v štáte, kde nesypú chemtrails, kde sa v blízkosti obytných domov a pracoviska nenachádzajú Wi-Fi ani mobilné zákl.stanice a zdroje EM žiarenia. Lebo v takomto štáte už mnohí ľudia prakticky nemôžu fungovať, situácia, ktorú ste pomohli vyrobiť ide byť neznesiteľná a bude neznesiteľná aj pre vás! Kto vám dovolil rozmiestňovať Wi-Fi po stĺpoch, po vlakoch, autobusoch a BTS-ky po strechách obytných domov?
10.)        Je isté, ak nebudete činiť pokánie, že bude splácať dlhy voči slovenskému národu a nový svetovládca vás predhodí ľudu ako spoluzodpovedných aj za to, čo ste neurobili. Ako ste vy rozobrali hospodárstvo a majetok Slovákov a Slovenska na kúsky a spôsobili ste svojou chamtivosťou ľuďom strašné utrpenie, ak nebudete činiť pokánie, môžete byť rýchlo očistení podobnou smrťou ako Kaddáfí – ten sa tiež objímal so Sarkozym – predstaviteľom eurožidoatlantizmu! Tak ako vyvesujete euroatlantické a dúhové vlajky, môžete čoskoro visieť aj vy! Majte na pamäti vždy, keď tieto symboly uvidíte.

Ďakujem.

Miroslav Raninec, Biblik.sk
www.biblik.sk
www.biblik.sk/clanky

 

Prijímatelia: podatelnaZAVINÁČsocpoist.sk   dochodkyZAVINÁČsocpoist.sk    tlacoveZAVINÁČemployment.gov.sk    tlacoveZAVINÁČjustice.sk  uvsrinfoZAVINÁČvlada.gov.sk   premierZAVINÁČvlada.gov.sk   mediaZAVINÁČprezident.gov.sk   

-   -   -

"Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný a liatu obeť Hospodinovi, vášmu Bohu."  Joel 2:12-14

-   -   -

"Ale im je slovo Hospodinovo príkaz na príkaz, príkaz na príkaz; úprava na úpravu, úprava na úpravu; trochu tam a trochu tam, aby ta išli a klesli nazad a boli skrúšení a aby sa zaplietli do slučky a boli lapení. Preto počujte slovo Hospodinovo, posmievační mužovia, ktorí panujete nad týmto ľudom, ktorý je v Jeruzaleme! Pretože hovoríte: Učinili sme smluvu so smrťou a s peklom sme spravili dohovor; i keď pojde bič, ktorý sa bude valiť ako záplava, neprijde po nás, lebo sme položili lož za svoje útočište a skryli sme sa do falše, preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, zakladám na Sione kameň, zkúsený kameň, uholný, drahý, základ, pevne založený; kto verí voň, nebude náhliť. A učiním súd pravidlom a spravedlivosť váhou, a kamenec odprace útočište lži, a skrýš zaplavia vody, a vaša smluva so smrťou bude zrušená, ani váš dohovor s peklom neobstojí, a keď pojde bič, ktorý sa bude valiť ako záplava, ten vás zašliape; kedykoľvek sa povalí, vše vás poberie, lebo sa bude valiť každého rána, vodne i v noci, a bude, že iba sám strach naučí rozumieť počutej zvesti, lebo loža bude prikrátka nato, aby sa mohol človek vystrieť, a prikrývka bude priúzka, než aby sa mohol do nej zakrútiť. Lebo Hospodin povstane jako na vrchu Peracím, bude zúriť ako v údolí v Gibeone, aby učinil svoje dielo, svoje podivné dielo; aby vykonal svoju robotu, svoju čudnú robotu. Preto teraz neposmievajte sa, aby sa nezatiahli na pevno vaše putá, lebo záhuba, a to pevne usúdená, tak som počul, prijde od Pána Hospodina Zástupov na celú zem. Pozorujte ušima a počujte môj hlas; nakloňte ucho a počujte moju reč!"

Izaiáš 28:13-23