POPREDNÝ VIROLÓG MONTAGNIER VARUJE: OČKOVANIE VYTVÁRA NOVÉ VARIANTY VÍRUSU / TOP VIROLOGIST MONTAGNIER: NEW VARIANTS OF VIRUSES THANKS TO VACCINATION (SK, CZ, ENG, FRENCH)

22.05.2021 17:47

PROSÍME ZDIEĽAJTE!

PLEASE MAKE GOODS SUBTITLES AND SHARE!

THANK YOU!

 

Luc Antoine Montagnier  (*18 August 1932) je francúzsky virológ a spolu s  Françoise Barré-Sinoussi a Harald zur Hausen je držiteľom Nobelovej ceny za medicínu udelenej r. 2008 za objav HIV. Montagnier tvrdí:

"JE TO PRÁVE OČKOVANIE, KTORÉ VYTVÁRA NOVÉ VARIANTY!"

(Video FRENCH+CZ tit, english text below)

https://rumble.com/vhek1p-dritel-nobelovy-ceny-luc-montagnier-okovn-tvo-covid-varianty.html

Poznámka Biblik: čo hovoria vedci o nových Covid vakcínach? Článok tu

ENGLISH:

Luc Antoine Montagnier  born 18 August 1932 is a French virologist and joint recipient, with Françoise Barré-Sinoussi and Harald zur Hausen, of the 2008 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his discovery of the human immunodeficiency virus (HIV) SOURCE: Wikipedia

quick video translate with translate.google.com from slovak transcription, cor. Biblik:

"When we look at WHO charts, from the start of vaccination in January, graphs show us that there has been a large increase in new context with deaths.

-Yes.

- Also with blood clots (probably the blood clots are result of the sickness developed in human's body through vaccine, those satanic bastards are whole decades injecting pathogens into our bodies, who can believe they want to help us, when depopulation is their goal? note Biblik)

What do you think about this new vaccination program? Mass vaccination vs. treatment that is effective and cheap?  Is it a huge mistake?

- Scientific failure as well as medical failure. It is an unacceptable error. Because it is the vaccination what creates new variants! There are antibodies created by vaccine to the Chinese virus. What is such a virus doing? Dies, or find a different solution? New variants are the result of vaccination. You see it in every state, it's the same: The vaccination curve is followed by the death curve (new vaccines=new deaths, that's what vaccines are really about and this; note Biblik)  I can show you that will take up variants that are resistant to the vaccine.

Should anybody take a vaccine during this epidemic?

- it is unthinkable! But they are silent... Many people knows it, epidemiologists know. They are antibodies produced by viruses that allow infection to be increasingly stronger. We call this ADE - Antibody-Dependent-Reinforcement, which means that antibodies prefer some infection. Antibodies are attached to a virus and has receptors from it... Antibodies We have them in macrophages that envelop the virus and not quite randomly, but just because they are associated with antibodies. It is completely clear that new variants are formed by antibodies of mediated selection thanks to vaccination." Luc Montagnier

Note Biblik: SCIENTIST ABOUT THE NEW COVID VACCINE: article here

- - -

PROSÍME ZDIEĽAJTE / PLEASE MAKE GOODS SUBTITLES AND SHARE!

 

- - -

slovak transcription by Biblik / prepis titulkov Biblik:

"Keď sa pozrieme na grafy od WHO, od začiatku očkovania v januári, grafy nám ukazujú, že došlo k veľkému nárastu nových nákaz spolu s úmrtiami.

-Áno.

- aj spolu s krvnými zrazeninami

Ako vnímate program nového očkovania? Hromadné očkovanie v porovnaní s liečbou, ktorá je účinná a lacná?

- Je to obrovská chyba však? Vedecké zlyhanie, rovnako ako medicínske. Je to neakceptovateľná chyba. Pretože je to práve očkovanie, ktoré vytvára nové varianty. Na čínsky vírus existujú protilátky vytvorené vakcínou. Čo taký vírus robí? Umrie, alebo nájde iné riešenie? Nové varianty sú výsledkom očkovania. Vidíte to v každom štáte, je to rovnaké: krivka očkovania je nasledovaná krivkou úmrtí (tak je to vždy, keď sa zavedie nový očkovací program, pozn. red.) Sledujem to veľmi podrobne a experimentujem v inštitúte s pacientami, ktorí ochoreli potom, čo ich zaočkovali. Môžem vám ukázať, že vytvrárajú varianty, ktoré sú odolné voči vakcíne.

Mali by sme sa dať zaočkovať počas tejto epidémie?

-Je to nemysliteľné! Ale oni sú ticho... veľa ľudí to vie, epidemiológovia to vedia. Sú to protilátky produkované vírusom, ktoré umožňujú, aby bola infekcia stále silnejšia. Hovoríme tomu ADE – protilátkové závislé zosilenie, čo znamená, že protilátky uprednostňujú určitú nákazu. Protilátky sa prichytia na vírus a od toho momentu má receptory... protilátky máme ich v makrofágoch, ktoré obaľujú vírus a nie celkom náhodne, ale práve z toho dôvodu, pretože sú spojené s protilátkami. Je úplne jasné, že nové varianty sú vytvárané pomocou protilátok sprostredkovanej selekcie vďaka očkovaniu."

PROSÍME ZDIEĽAJTE!

PLEASE MAKE GOODS SUBTITLES AND SHARE!

THANK YOU!