PREČO BY KRESŤANIA NEMALI VYHÁŇAŤ DÉMONOV / WHY CHRISTIAN'S SHOULDN'T CAST OUT DEMONS (SK, ENG)

13.03.2023 14:01

PREČO BY KRESŤANIA NEMALI VYHÁŇAŤ DÉMONOV / WHY CHRISTIAN'S SHOULDN'T CAST OUT DEMONS (SK, ENG)

Starší kresťania, ktorí nie sú členmi moderných organizácií alebo samostatní kresťania vždy hovorili jedno:

"Ak si nedostal od Pána Boha poverenie, nie je Tvojou vecou vyháňať démonov!" A podobná vec odznela aj v III. časti rozhovoru v interview s Roger Morneau - tento dlhý rozhovor má v tomto jednom videu tri časti:

https://www.biblik.sk/news/roger-morneau-full-interview-ex-satanist-roger-morneau-excellent-talk-must-see-satans-key-plans/  

Ak sa človek obráti, Svätý duch sa vysporiada s démonmi! Ak však moderní kresťania hneď vyháňajú démonov, nielen že je to nebezpečné pre nich samotných, ale je to nebezpečné aj pre každého kto na takúto modlitu povie Amen! Známy je prípad spoločnej modlitby kresťanov, kedy starší nechcel zahanbiť mladšieho, ktorý na spoločnej modlitbe z dosť vážne chorého človeka vyháňal démonov. Starší namiesto toho, aby modlitbu ihneď prerušil, povedal na túto modlitbu "Amen" a potom, v súkromí mladšiemu vysvetlil, že toto sa nerobí! Starší však dopadol tak, že sa dva týždne dával doporiadku! Hocikto by takúto ťarchu nemusel ustáť,  duchovný svet je úplne reálny , tí, tkorí majú o duchovnom svete hlboké znalosti tvrdia, že je dokonca oveľa reálnejší ako ten fyzický:

https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/

V niektorých prípadoch napríklad psychiatrických pacientov sa jedná o posadnutie démonmi. Prejavy sú napríklad ohromná sila, kedy aj útly pacient niekedy zrazu trhá okovy a reťaze. Niektoré prípady vrážd a obzvlášť závažných trestných činov majú na svedomí temné entity, ktoré v niektorých prípadoch môžu prevziať kontrolu nad správaním človeka. Vzdorovať im nedokáže hocikto, človek musí mať v sebe ešte značnú mieru síl, aby dokázal ustáť boj o kontrolu nad svojim telom a mysľou. Ochranné bariéry pred pôsobením temných entít si ľudia narúšajú braním drog a neresťami (napríklad verejné domy sú podľa niektorých informácií bohaté na temné entity, ktoré čakajú na vhodného hostiteľa). Potom liečba rôznych chronických psychických i fyzických chorôb nebýva ľahká. Pán Ježiš Kristus je nádej, možno nikto z psychiatrických pacientov by nepotreboval lieky* ale od človeka sa vyžaduje úplné sebaodovzdanie a o celkovom stave človeka vlastne rozhoduje miera odporu voči Bohu. (prosím nemýliť si osobný vzťah s Bohom a Pánom Ježišom Kristom s mainstreamovým náboženstvom) 

*ak by bol zároveň profesionálny prístup prvej pomoci - lekári by liečili telo - u psych. pacientov najmä črevá a pečeň a duchovní pracovníci by čistili jemnejšie úrovne človeka)

Potom, keď je človek z Božej Milosti očistený a zbavený vlastne väčšiny problémov, ktoré mal predtým, prichádza množstvo novej práce. A ak ustane alebo sa dokonca zvrhne späť, riziká pre obráteného človeka sú značné:

"Keď vyjde nečistý duch od človeka, chodí po bezvodných miestach a hľadá odpočinok a keď nenajde, hovorí: Navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď prijde, najde zametený a ozdobený. Vtedy ide a pojme so sebou ešte sedem iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc bývajú tam, a posledné veci toho človeka stávajú sa horšími ako prvé." Lukáš 11:24-26

 
 
ENGLISH:
 
- for detailed information you may translate the above slovak article.
 

WHY CHRISTIAN'S SHOULDN'T CAST OUT DEMONS (this long video including three parts, in the 3rd part Roger Morneau speaks why christians shouldn't cast out demons

https://www.biblik.sk/news/roger-morneau-full-interview-ex-satanist-roger-morneau-excellent-talk-must-see-satans-key-plans/ 

 
Note Biblik: A man should receive by Holy Spirit "a voice", like a decree or autorization - "God's will for you is to casting out demons!" But there's no right for a christian without this authorization to cast out demons. When a sick man turns all his heart to God, the Holy Spirit will drive out demons! The mission of evangelists and pastors is to motivate people to give all their life, heart, soul and mind to God and warn people what it means to follow something else instead of the Truth, the Way and the Life.* 
 
"34 But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together.35 And one of them who knew the law, asked him, testing him,36 Teacher, which is the greatest commandment in the law?37 Jesus said to him, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your power, and with all your mind.38 This is the greatest and the first commandment.39 And the second is like to it, Love your neighbor as yourself.40 On these two commandments hang the law and the prophets."  Matthew 22:34-40, Bible Lamsa
 
*"24 When an unclean spirit is gone out of a man, it goes away and travels in places where there is no water, to seek rest; and when it finds it not, it says, I will return to my own house from whence I came out.25 And if it should come and find it warm and well furnished,26 Then it goes away and brings seven other spirits worse than itself; and they enter and dwell there; and the end of that man will become worse than the beginning." Luke 11:24-26 Lamsa

 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Prosíme vás, podporujte našu prácu / Please support our work:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963

Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!