PREČO ĽUDIA MAJÚ STRACH?

22.09.2021 09:39

"Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova, a známosť Najsvätejšieho je rozumnosťou." Príslovia 9:10

 - - -

(V horeuvedenom verši sa nejedná o strach tak, ako ho bežne poznáme, ide skôr o určitý typ úcty a múdrosti, teda takto "báť sa Boha" hocikto nemôže)

 - - -

Všímate si, aké sú v poslednej dobe vyhrotené charakterové sklony a ako silno sa prejavujú tendencie osobnosti a rodu? (viac ak. Marcinišin tu) Nedá sa to zastaviť, valí sa to na niektorých ľudí a nevedia čo majú robiť! Návaly strachu, smútku, hnevu... Áno, hrajú v tom úlohu aj chemtrails a elektromagnetické polia, ale v celku sú to Božie súdy, kde každý sám sebe sudcom jest! Ako sa v týchto situáciách zachováte, určuje vaše ďalšie smerovanie. Čo robiť, to hovorí Boris Ratnikov v prednáške  "Cesta k ženskému šťastiu" tu. Celkovo, v takej situácii môže pomôcť sústrediť sa na niečo iné a zapnúť si Ratnikova môže pomôcť veľmi... (na biblik.sk ako napíšete do hľadania ratnikov, nájdete super veci) Boris Ratnikov dáva nesmierne cenné informácie...

Nám sa veľmi páči aj pouličný kazateľ Pavel, jeho kázne sú z ducha, áno, ten človek skutočne najskôr naozaj žije úprimným, čistým a cnostným životom, keď mu Boh dáva také slovo! Niektorí si možno robili posmech z tohto pouličného kazateľa Pavla, keď pred Božími súdmi ľudí včas varoval.

 - - -

V DSS alebo v hospicoch sa stáva, že človek umiera takou smrťou, ktorej sa najviac bojí. Všíma si to aj personál, akoby strach z určitého typu smrti zvyšoval pravdepodobnosť, že človek umrie zrovna takou smrťou, ktorej sa najviac bojí. Alebo sa človeku častokrát stane presne to, čoho sa najviac obáva, "Čeho jsem se nejvíc obával, to na mně přišlo!" Matěj Nový (link na bezplatné stiahnutie veľmi pozoruhodného životného príbehu kresťana, podnikateľa, rodového obchodníka a multimilionára Matěja Nového nájdete tu

 - - -

Strach je niečo ako príťaž, prekáža bdelosti, niekedy môže až paralyzovať alebo dokonca spôsobiť smrť. Možno si ľudská duša podvedome vyberá také situácie a robí také kroky, aby mala možnosť postaviť sa pred svoj strach. (Videl som niektoré dosť zvláštne konania ináč psychicky zdravých ľudí, ktorí urobili dosť nelogickú, akoby automatickú vec, pri ktorej im napr. začala tiecť krv, ako dotyk holým prstom točiateho sa kotúča alebo niekde vyliezli, odkiaľ mali problém zliezť a pod.) Myslím si, že podobne je to aj s očkovaním: keď sa pýtam ináč normálnych ľudí, či uvážili nejaké riziká očkovania, počul som odpovede, že vraj ľudí je veľa a niekto sa musí obetovať... Pravdepodobne takýto hazard so životom pôsobí ich vlastný strach a možno sa cítia ako hrdinovia alebo trochu ako záchrancovia podľa nich preľudneného sveta, keď si nechajú pichnúť experimentálnu vakcínu... (zrejme určitý program vakcína=win-win, či prežiješ, či zgegneš to je jedno, diabol ich volá poď na injekciu) Každá nie nevyhnutná injekcia je riziková a každá vakcína je hazard so životom. Teda prečo sa nechávajú niektorí očkovať a testovať, aj keď vedia, že im to môže poškodiť zdravie, spôsobiť chorobu alebo smrť? Je za tým pokus prekonať nejaký vnútorný blok alebo strach? Vyššie sme písali, že ľudia častokrát môžu umierať presne takou smrťou, ktorej sa najviac boja. Alebo ak sa boja chudoby, najskôr zvyšujú pravdepodobnosť, že ich stretne, kto sa bojí, že príde o prácu, asi o ňu príde... A kto sa obáva choroby, obvykle ochorie. Kto má strach z "vírusu", obvykle ho stretne "vírus". Kroky ako očkovanie mu vlastne pomôžu urýchliť stretnutie so svojim strachom!

"Ten, kto utečie pred strachom, padne do jamy, a ten, kto vylezie z jamy, bude lapený do smečky. Lebo uvediem na neho, na Moába, rok ich navštívenia, hovorí Hospodin." Jeremiáš 48:44 

 - - -

Spoločným menovateľom takéhoto život ohrozujúceho konania ale aj adrenalínových športov môže byť pokus prekonať svoj strach a vnútorné bloky a závislosti - určité pripútanosti. S.N. Lazarev vo svojich knihách častokrát hovorí o pripútanosti k životu. A tvrdí, že čokoľvek človek postaví nad Boha, ženu, prácu, život, koníček, atď., o všetko musí prísť! (je to logické pretože iba Boh JE!) U veriacich je tento proces rýchlejší a zjavnejší, avšak v súčasnej situácii na Zemi je zjavný každému, kto chce vidieť a počúvať. Veď častokrát ak ste bdelí, vidíte to aj sami na sebe alebo okolo seba! V podstate porušenie Božieho prikázania je nejakým spôsobom smrť, všímajte si to a prosíme vás uvažujte nad týmto:

"Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi." Rimanom 6:23

 

 - - -

Podporujte nás na náš účet:
SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
THANK YOU / ĎAKUJEME

Prosíme vás podporujte nás aj na náš účet / please support Biblik.sk at our account:
SK8583300000002101425963
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
THANK YOU / ĎAKUJEME

________________________________________________________Viac tu: https://www.biblik.sk/news/v-nemecku-zastrelil-muz-pumpara-po-vyzve-aby-si-nasadil-rusko/