PREČO VÄČŠINA NÁRODOV MUSÍ BYŤ ZOTROČENÁ?

18.04.2020 13:31

Ľudia nemajú energiu na to, aby mali vlastný normálny štát. Je to ako u alkoholických rodín alebo u bezdomovcov: alkoholici obvykle bývajú v úplne zničených zatuchnutých plesnivých bytoch, sú to špinaví starinári (častokrát takto vďaka alkoholu žijú aj inžinieri, lekári a vzdelaní ľudia). Od tohto vyšší stupeň metamorfózy človeka na hovädo je bezdomovec: ten už nemá energiu na to, aby mal vôbec nejaký dom alebo byt! Alkoholici a bezdomovci sa nestarajú o nič. Prvá ich starosť alebo myseľ je dostať sa k svojej dávke alkoholu alebo heroínu či inej drogy. Navonok si plnia svoje povinnosti, ale všetko je to o tom, kedy si dajú víno alebo svoju drogu. Alkoholickí rodičia sa starajú cez deň o svoje deti, ale myslia na to, ako si po dokončení dajú víno, ako si zahúlia alebo zapália cigaretu, keď už budú mať konečne čas a celá ich práca a starostlivosť je o ničom! Žijú mimo realitu, nikdy nie v prítomnosti! Sú to rodičia akoby ani neboli! Teda na alkohol alebo na iného démona sústredia svoju hlavnú energiu. Na ostatné už veľa energie neostáva, ak vôbec nejaká...

Problém Slovákov je požieranie vyslovene nekvalitnej mŕtvej spracovanej a chemikáliami sýtenej supermarketovej stravy!

A problém Slovákov je najmä alkohol!

Maximálne čo dokážu ľudia, ktorí denne do seba dostávajú dávky mozog ovplyvňujúcich látok z tej chemikáliami sýtenej stravy je ísť voliť, ale to nestačí! To dokážu aj cigáni, bezdomovci a iní zúbožení ľudia. Jedlo tvorí krv a krv je podľa Biblie duša. (Dalo by sa povedať, že keď človek zomrie, krv prestane existovať) Chemikáliami sýtené jedlo ovplyvňuje vašu dušu a tým pádom aj vaše myslenie. Ak jete bežné jedlo, viac nemáte celkom vlastné myslenie. V absolútnej väčšine prípadov neozbrojení požierači supermarketovej stravy budú konať vždy ako dobytok a plniť rozkazy bez ohľadu na náboženstvo! Ešte si budú myslieť, že sa podriaďujú Bohu a že tento satanizmus, ktorý sa práve snaží uchopiť moc je Božia vôľa!

Ak jete ich jedlo, ste ich otroci! (Jedlo so symbolmi reťazcov a korporácií. Aj každé jedlo s  čiarovým kódom a následne ožarované laserom  je určitým spôsobom programované. Skutočne potrebujeme mať na každom obale satanský symbol? Dá sa jesť satanovu stravu každý deň a pritom slúžiť Bohu? Pôst aspoň raz za čas alebo taká normálna prirodzená strava aspoň zopár krát do mesiaca môže pomôcť nadobudnúť normálne myslenie, význam môže mať aj jedenie celého zrna)

Ak pijete ich alkohol-ktorý ide priamo do krvi-ste ich otroci! Človek bol stvorený k niečomu vyššiemu-k budovaniu Nebeského kráľovstva tu na Zemi. Ak by sme to povedali normálne, zušľachtiť, presvetliť seba a svoje okolie. Nájsť si svoje miesto, zaradiť sa a žiť v harmónii s Bohom, so Zemou, s prírodou, so sebou s ľuďmi... Väčšina živočíchov v prírode robí dobré a užitočné veci. Aj keď musíme pripustiť, že aj príroda je démonizovaná. (určite nebola Božia vôľa aby existovali pijaci a podobní infekční paraziti-podobné zákerné veci patria skôr k bežnej súčasti života obyvateľov sveta ríše démonov než k životu ľudí vo svetoch, na ktorých žijú prevažne presvetlené bytosti) Ak by človek mal vyriešené základné veci, postupne by normálnym spôsobom premieňal a podroboval si aj prírodu. Ale na to musí dodržiavať Božie zákony aby mohol byť takto slobodný. Ináč sú zásahy človeka do prírody (napr. GMO, pesticídy, chemtrails) na jeho deštrukciu a ešte viac podporujú démonizáciu. Planétu chrániť nepotrebujeme, potrebujeme chrániť seba a pochopiť, že ak nejaký hajzel začne sypať chemtrails, prostredie na Zemi bude pre človeka neznesiteľné. Ľudia by si mali Zem chrániť ako svoj vlastný byt. Nič tu nie je našim vlastníctvom, aj Zem máme len v prenájme a keď príde vlastník opýtať sa, ako sme si to, čo nám bolo zverené bránili a čo sme vôbec urobili pre Zem, zvieratá a ľudí tu? Lebo za poškodenie Zeme alebo ak by sme žili v prenajatom byte a nechali ho poškodiť, niesli by sme za to zodpovednosť. Dlh za poškodzovanie Zeme (príp. dlh za poškodzovanie ľudí napr. dôchodkami z ktorých sa nedá normálne žiť, dlh za nehľadanie príčin a nápravy bezdomovectva, alkoholizmu v rodinách a pod.) budeme musieť splácať každý - tu sa každý tvári, keď má svoj mobil, TV a žrádlo - svoju dávku, ako keby sa ho tu vôbec nič netýkalo! Prináša väčšina ľudí Bohu t.j. životu na Zemi a vo Vesmíre ako takému nejaký osoh? Podporujeme nejako život, zdravie, presvetľovanie, skutočné vzdelávanie, prispievame pravidelne každý aspoň malou troškou k tomu, aby sme tu niečo ako ľudstvo vybudovali? Nie je to snáď to, čo má skutočne zmysel, nejako stavať, zušľachťovať, pozdvihovať planétu, seba, okolie, ľudí a tým pádom aj Vesmír? Zvláštne, že takmer všetky "vyspelé" štáty s výnimkou nejakých indiánov majú dlh, však?

Hlupáci si myslia, že sa tu nemusia o nič starať a pôjdu do neba! Tak ich vedie cirkev, štát aj kresťanské zbory a rôzne kluby a spolky. Akoby pasivitou a oddanosťou k svojmu klubu alebo organizácii plnili Božiu vôľu-taká je výchova! Každý má akoby svoj záujem a žiadny záujem, čo by spájal všetkých. Náboženstvá, politika (ľavica, pravica a pod.) ľudí skôr len rozdeľujú, miesto toho, čo by ich mali spájať. Akoby keď sa k moci dostane hajzel, máme čakať, dokedy mu neskončí obdobie-a to si mnohí politici myslia a nakoľko nemáme palebnú silu, môžu sa nám smiať do xichtu. Ešte však existujú aj iné zbrane. Verím, že ak by sa určitý počet ľudí modlil za konkrétnu vec, dosiahli by ju. Nie je odveci sa modliť hoci aj odstránenie Matoviča alebo iného špinavého politika a tak ako sa verejne organizujú protesty, môžu sa verejne organizovať aj modlitby/meditácie - koncentrované nesebecké používanie duchovných síl ukrytých v človeku. V žiadnom prípade nemyslím vysielanie energie, ktorá by mala priamo človeka zabiť - zákon zachovania energie hovorí, že to by sa nám vrátilo! Je to za určitých okolností možné použiť, ale vyslovene na obranu. Každá násilná myšlienka, nadávka, prianie zlého a každé prianie smrti je meč a kto mečom bojuje, mečom hynie. Ak máme bojovať, tak za niečo, čo pretrvá a  z Krista a Gándhího si treba brať príklad (napr. film Gándhi a dokumenty o ňom na ulozto) Ale je lepšie sa modliť a mať aj fyzickú palebnú silu-pre istotu. Lenže vy nemáte žiadnu silu, vypila vám ju televízia a alkohol. Ste plní strachu a pobehujete s handrami na xichte len preto, aby ste nedostali pokutu! Za to budete platiť ešte oveľa viac: "Beda porazeným! Najtvrdšie zo všetkých slov... Víťaz potlačí svoju veľkorysosť, a ich ponížené chrbty bude dupať sťa ohavný hmyz. A to je správne, práve to je dobré!" Anton Wildgans, Vae Victis

Prečo je to správne? Pretože ste sami so sebou začali zachádzať ako so psami! Ste schopní uposlúchnuť akýkoľvek hoci aj nezmyselný rozkaz, ak vám pohrozia postihom alebo pokutou. Aké iné zaobchádzanie môžete čakať? Takto ste mali každý stáť pred svojim obchodom a brániť si svoje živobytie aj pred Políciou:

"Vzhľadom na ich palebnú silu ich polícia radšej nekonfrontovala."

https://www.hlavnespravy.sk/postrach-nadnarodnej-oligarchie-biely-krestansky-heterosexual-plnej-vyzbroji-obklucil-kapitol-michigane-protestoval-proti-obmedzovaniu-pohybu-opatreniam-ktore-likviduju-male-podniky/2127990