ŠPINAVÉ PRAKTIKY V DETSKOM DOMOVE SEMETEŠ POKRAČUJÚ ! (AKTUALIZÁCIA 1x)

07.09.2018 19:03

↓  PROSÍME ZDIEĽAJTE / PLEASE SHARE  ↓

ĎAKUJEME VÁM!

-   -   -

V našom článku zo dňa 19.7.2018 sme vás informovali o špinavých praktikách v Detskom domove SEMETEŠ. Neustále vyvolávanie strachu a násilná izolácia detí v Detskom domove SEMETEŠ, ktorý riadi odborár miesto odborníka - JUDr. V.M., stále pokračujú.

Ani do dnešného dňa neboli schopní účinne zasiahnuť ani Polícia, ani Prokuratúra, ani Detský ombudsman, ani UNICEF, ani zriaďovateľ - Ústredie práce soc. vecí a rodiny, ani Úrad komisára pre deti, ani žiadna z mnohých ďalších oslovených inštitúcií a ľudsko-právnych organizácií. 

Dňa 2.8.2018 sme podali trestné oznámenie vo veci podozrenia z týrania dieťaťa na riaditeľa Detského domova SEMETEŠ, bývalého odborárskeho predáka JUDr. V.M. Tento raditeľ JUDr. V.M. nás opakovane do telefónu presviedčal, že pravidlá vynucujúce absolútnu izoláciu dieťaťa a zákaz čo i len telefonického kontaktu detí s rodičmi a blízkymi osobami vydalo Ústredie práce, soc. vecí a rodiny:

Absolútny zákaz kontaktu a izolácia detí sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, a rovnako aj v rozpore s Medzinárodným dohovorom o právach dieťaťa. Je hanbou pre všetkých právnikov, že na čele inštitúcie, ktorá porušuje platné zákony Slovenska a pošliapáva práva detí, a ktorej zriaďovateľom je štát, niekto dosadí pána JUDr. V.M.!

Na stránke Detského domova SEMETEŠ sa po našom trestnom oznámení zrazu objavili nové pravidlá, kde totálna izolácia už netrvá 6 týždňov, ale iba prvé dva a nasledujúce 4 týždne! Toto vedia naspämäť všetky deti v detskom domove SEMETEŠ:

"Nemôžeme telefonovať vôbec s nikým - ale iba prvé dva a nasledujúce štyri týždne!"

Kto za týmito svinstvami vlastne stojí? Matka dieťaťa z toho takmer zošalela, otec sa snažil, aby sa s jeho dieťaťom skontaktoval aspoň niekto...

Z okruhu štátnej inštitúcie, kde som sedel aj vďaka týmto veciam ako obvinený, ma upozornili, že je mojou povinnosťou podať trestné oznámenie...

 

V čase, kedy som podával trestné oznámenie, nové pravidlá Detského domova SEMETEŠ neboli vydané, no ale pozrite sa prosím vás dobre na tie nové "pravidlá":

Na nových pravidlách Detského domova SEMETEŠ sa objavujú na každej stránke satanské symboly:

 
VAROVANIE: POHĽAD NA TIETO SYMBOLY MÔŽE VYVOLÁVAŤ BOLESŤ, STRACH, ÚZKOSŤ, BEZNÁDEJ, HNEV, NESPAVOSŤ A DEPRESIU
 
 

Hlava kozla a prečiarknutý trojuholník - ústredná časť Sigilu Lucifera. Nápadne podobné symboly môžeme nájsť na úplne každej z 39 strán novo vydaného programu Detského domova SEMETEŠ! (https://ddsemetes.sk/dokumenty.php#menu  Pozrite si ich, najmä nový "Program DeD poruchy správania")

Koho by prekvapilo, že bývalý KOZol si vycapí na nové pravidlá svoju hlavu! Na naše otázky, prečo používajú vo svojich dokumentoch satanskú symboliku, Detský domov SEMETEŠ dňa 22.8.2018 odpovedá:

 
"Detský domov Semeteš používa program Microsoft Office ako kancelársky
balík pre osobné počítače PC.
Je to multiplatformový balík s množinou dokumentov s povolenými typmi na
úpravu dokumentov.
Detský domov Semeteš pri úprave Programu využil jeden z povolených typov
pre úpravu dokumentu."

-   -   -

Dokonca aj po šiestich týždňoch násilnej izolácie sa deti v Detskom domove SEMETEŠ obávajú, že keď im zavolá kamarát či kamarátka, už nebudú môcť telefonovať s rodičmi! Deti hovoria, že po 6 týždňoch izolácie majú dovolený len jeden telefonát denne!

Deťom dali po 6 týždňoch úplnej izolácie na výber: zvoliť si tri blízke osoby, s ktorými chcú telefonovať, aby v prípade, že zavolá mama, dieťa muselo vysvetľovať, že dnes s ním chcel predsa telefonovať otec! Takto tých 5 minút času, údajne vyhradeného na telefonovanie, vlastne častokrát vyprší zbytočnými otázkami a trápnym vysvetľovaním. Hlavnou zásadou je, aby deťom nikdy nikto nevolal v sobotu. (Sobota je podľa Biblie požehnaný deň Hospodinov)

Násilná izolácia, satanská symbolika, totálne odopieranie telefonátov na 6 týždňov, ďalšie odopieranie telefonátov opäť aj po 6 týždňoch, a k tomu odopieranie telefonátov zásadne v sobotu! Takto Detský domov SEMETEŠ porušuje nielen medzinárodné právo a Ústavu Slovenskej republiky, ale ešte aj svoj vlastný program! V novom programe Detského domova SEMETEŠ je napísané:

 

Denný režim    Pondelok – piatok  (str. 15)

19:35 – 21:00  Osobné voľno

  • Pozeranie televízie – večerné správy
  • Spoločenské hry
  • Korešpondencia, telefonáty v súlade s aktuálnou etapou programu
 

Režim Sobota, nedeľa, štátne sviatky  (str.16)

19:30 – 21:00  Osobné voľno

  • Pozeranie televízie– večerné správy
  • Spoločenské hry
  • Korešpondencia, telefonáty v súlade s aktuálnou etapou programu
 

Prečo potom odopieranie telefonátov a prečo zvlášť najmä v sobotu? Prečo ustavičná zmena pravidiel? Chaos - to je v Detskom domove SEMETEŠ úplne bežná prax! Takmer každý deň sme zaznamenali v Detskom domove SEMETEŠ nejakú zmenu pravidiel. A pritom pravidlá by mali byť stanovené jasne a stručne, tak aby sa v nich mohlo orientovať aj dieťa. Ustavičnými zmenami a nejasnosťou pravidiel v Detskom domove SEMETEŠ opäť a zas dochádza k porušovaniu práv dieťaťa - keď dieťa jasne nevie, na čo má právo, je nútené podriaďovať sa chaosu. Zamestnanci Detského domova SEMETEŠ na naše otázky, prečo tieto zmeny nie sú jasne stanovené v nových pravidlách, ktoré boli vydáne len nedávno, odpovedali: "Čoskoro sa zmeny objavia."

V to veríme aj my, takéto ohavné pravidlá sa v najlepšom záujme detí aj ich príbuzných a blízkych bezpodmienečne musia zmeniť! Nesú totižto so sebou obrovské riziká rovnako pre deti, ako aj ich príbuzných a blízkych, no nepochybne ohrozujú aj bezpečnosť zamestnancov Detského domova SEMETEŠ. Totižto ak dieťaťu, rodičovi či blízkemu je násilne a bezdôvodne upieraná možnosť vzájomného kontaktu, môže sa stať, že do takéhoto Detského domova raz niekto príde na návštevu so zbraňou v ruke. Riziká sú o to vyššie, že v detských domovoch bývajú umiestené deti zo zanedbaného sociálneho prostredia, a čoskoro sa môže nájsť rodič, ktorý totálnu izoláciu svojho dieťaťa proste za žiadnu cenu nebude akceptovať. Je preto nevyhnutné takémuto riziku predcházať urýchlenou zmenou takýchto ohavných pravidiel, skôr než by mohli vyvolať tragédiu.

-   -   -

AKTUALIZÁCIA 1:

Dňa 27.11.2018 prišiel nasledujúci email od verejného ochrancu "právd":

3218-2018-vop-001.jpg

3218-2018-vop-002.jpg

3218-2018-vop-003.jpg

3218-2018-vop-004.jpg

STIAHNUŤ VŠETKY DOKUMENTY V JEDNOM ARCHÍVE: TU
 

↑ PROSÍME ZDIEĽAJTE / PLEASE SHARE ↑

ĎAKUJEME VÁM!