STANISLAV GROF: ČO POTREBUJEME JE SPIRITUALITA, NIE VIAC NÁBOŽENSTVA. ORGANIZOVANÉ NÁBOŽENSTVO MÔŽE BYŤ AKTÍVNOU PREKÁŽKOU PRE SPIRITUALITU

06.06.2021 16:38

STANISLAV GROF: POTREBUJEME VIAC SPIRITUALITY, NIE NÁBOŽENSTVA. ORGANIZOVANÉ NÁBOŽENSTVO MÔŽE BYŤ AKTÍVNOU PREKÁŽKOU PRE SPIRITUALITU: https://www.mojevideo.sk/video/2f093/potrebujeme_viac_spirituality_nie_nabozenstva_stanislav_grof.html

Poznámka Biblik: Potreba poznať Božie zákony je hlavná zásadná vec vôbec pre udržateľný život na Zemi! Zďaleka už nestačí "Boh povedal" nakoľko Meno Kristovo sa bohužiaľ častokrát zneužíva a vyslovuje ľahkovážne a pod akože "Bohom" sa páchali ukrutné zverstvá! Ľudia majú aj preto častokrát negatívny postoj k Bohu, lebo cirkev z Neho vyrobila to, čo vyrobila. "Boh povedal", "Boh to chce takto" a pod. bolo a bohužiaľ dodnes ešte niekedy aj je cirkvou a daľšími surovo zneužívané na presadzovanie vlastných záujmov a nadvládu nad ľuďmi. Aby v človeku viac neklíčila agresia voči Bohu, aby sa odstránili prekážky, pre ktoré ľudia nemilujú Boha, musia Ho poznať takého, aký je! Preto človek musí poznať podrobne zmysel Prikázaní, ktoré vynikajúco a zrozumiteľne vysvetľuje Boží posol Abd-ru-shin:

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

V človeku nie je ani prášok božského, Duch-Život je Boh Sám. Ľudia by si nemali namýšľať, že sú božskí, aj keď základ duše je v Bohu. Jednou z najdôležitejších vecí podľa mňa je kontakt so svojou vlastnou dušou, v kresťanstve VZŤAH S PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM:

https://www.biblik.sk/news/hlavnym-zakladom-v-zivote-cloveka-je-vztah-s-panom-jezisom-kristom/

Myslím si, že tento kontakt, ktorý si bežne každý vážne hľadajúci z Božej Milosti vytvorí sám, býva hrubo narušený až vymazávaný náboženskými dogmami a povrchnými výkladmi Biblie. Biblia sa aj v minulosti aj dnes zneužívala na presadzovanie vlastných cieľov, pravdepodobne aj preto majú niektorí ľudia zakorenený negatívny postoj k Biblii. (možno mnohí vidíte kňaza upaľujúc bylinkára s Bibliou v ruke...) Niekedy sú možno úmysly kazateľov aj dobré, ale skúsený poslucháč Biblie by vedel na základe vlastného výkladu biblických veršov manipulovať davy. Preto je dôležité, aby sa každý namáhal sám študovať dôležité veci a snažiť sa ich vlastným prežitím, ožitím v sebe aj pochopiť!

"KTO SA NENAMÁHA, ABY PÁNOVO SLOVO AJ SPRÁVNE POCHOPIL, TEN SA PREVIŇUJE!" Abd-ru-shin