VEĽKÁ NOC - TO SÚ SVIATKY VZKRIESENIA NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ALE KATOLÍCI AJ DNES MIESTO JEDINÉHO BOHA VELEBIA MÁRIU

03.04.2021 09:21

______________________________________________________

 

Ráno som zapol rádio Lumen - začalo to Máriou a asi 10 minút to bolo len o Márii. Akési čítanie z evanjelia, kde akýsi Nikodém požiadal telo Pánovo - snáď nezaznelo ani raz Meno Pána Ježiša Krista! Veď je Veľká noc, však? Ako v mainstreamových médiách ťažko niekedy otvorene počujete pravdu, tak v katolíckom náboženstve ťažko počujete voľačo o Pánovi Ježišovi!

Bol som vychovávaný v katolíckom náboženstve, bohužiaľ celé takého náboženstvo, pokiaľ nemáte osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, nie je vám nič platné, skôr sa budete ešte na Boha hnevať, možno to je účel... Pretože budete hladní a nikto vám nedá jesť, okrem nejakých oplatok, ale Vy potrebujte ten Pravý, duchovný chlieb, o Ktorom Pán Ježiš hovorí: 

"JA SOM chlieb života." (Ján 6:48)

-  -  -

Vystúpil som z katolíckej cirkvi, jednak túto organizáciu považujem za infiltrovanú, čl. o satanizme tu. V priebehu celej náboženskej výchovy a chodenia po kostoloch mi vlastne o Biblii nikto nič nepovedal! Ani o tom, ako môžete nadviazať osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom bežne v cirkvi nikto nič nehovorí! (ak by Vás zaujímalo ako nadviazať osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, kontaktujte nás, ide o jednu z najdôležitejších vecí v živote, ktorá JE jediným pevným bodom vo Vesmíre. Cez Krista k Bohu, začína to Kristom, pozvaním Pána Ježiša Krista do svojho života, túžbou po skutočnom, naplnenom Živote s Bohom, kto hľadá, nachádza, pozr. Matúš 7:7-12) 

V jednej z desiatok katolíckych knižiek, čo sme namiesto Biblie dostávali od našich kňazov a katechétov je snáď iba jediná zmienka, že akási Biblia vôbec existuje! A že ako skutok pokánia by sme si mohli tú Bibliu raz za týždeň otvoriť! (pokánie je v katolíckej cirkvi neznáme slovo, nikto nám to bližšie nevysvetľoval, z katolíckych Biblií je slovo pokánie vyškrtnuté. Slovo "pokánie" je zachované z dostupných slovenských prekladov Biblie bežne iba v Roháčkovom preklade Matúš 9:12-13, Marek 2:17, Lukáš 5:31-32)

Nechcem byť členom žiadnej organizácie, ktorá sa tvári, že uctieva Boha, pričom obvykle sa jedná o posluhovanie cieľom organizácie a ako zámienka na zotročenie človeka sa používa Boh. Toto pokrytectvo je neznesiteľné. (Vláda zase ako zámienku na zotročenie zneužíva slovo "bezpečnosť", kde vraj kôli bezpečnosti ostatných máte nosiť rúška a respirátory čo vás dusia, sedieť doma a ničiť si obchod dodržiavaním lockdownu. Možno by Kristus tie cedule s opatreniami začal rozbíjať a tých, ktorí ich dodržiavajú, vyhnal by ich z kostola a možno aj z obchodu ako pokrytcov, čo kupčili v chráme. Mat21, Mar11, Ján 2) Lenže to by aj Slováci museli svoj štát považovať za štát svojich otcov ako Kristus má chrám za dom svojho Otca! Jednoducho, On nedovolil vo svojom dome robiť hocikomu čo chce, takisto ani Slováci by nemali dovoliť politikom deštruktívne opatrenia, lockdowny a teror kôli akejsi bezpečnosti!

Fuj, hanbite sa Slováci, ktorí vynucujete dodržiavanie zločinných opatrení!

- - -

Každá sekta či cirkev tvrdí, že je tá pravá a že jedine cez nich sa dostanete k Bohu - kto na to skočí, popri zotročení nekonečnými rituálmi, modlitbami alebo "službou" má obvykle iba málo radosti zo života. Môžete sa modliť 24 hodín denne, pojedať "najsvätejšie sviatosti", dokonca aj kostolík mať ako svoj druhý domov ale Pána Boha a Pána Ježiša Krista vôbec nemusíte poznať! K Bohu má obvykle bližšie chudobný, vzdelaním a cirkevnými náukami nezaťažený jednoduchý priamy človek, ktorý Boha hľadá a nachádza vlastným uvedomovaním a rozvinutým citom (ktorý býva niekedy na úkor rozumu a schopností, možno preto blahoslavení chudobní duchom, Kázeň na Vrchu, Matúš 5. 6. 7.) Pretože Boha nemôžete poznať z knižiek ani naučiť sa Ho ako básničku naspamäť. Na pravé Poznanie Pána Boha potrebujete osobné napojenie. Cirkvi a sekty tvrdia ako internetoví poskytovatelia, že Vám zriadia prípojku... Ale iba ten, kto má, tomu bude dané!

Cieľom väčšiny cirkví a siekt je odvrátiť človeka od Boha, alebo pod zámienkou uctievania Boha použiť človeka na vlastné ciele. Oni nechcú, aby ste boli samostatní alebo aby ste mali pravé poznanie. To by ste ich nepotrebovali a mohli by ste realizovať svoj plný potenciál. Viac by vás nemohli ovládať a nepotrebovali by ste nikoho. Robili by ste si len tú svoju úlohu a postupne, ak by nás bolo viac, táto Zem by mohla byť raj, pretože viac by nebolo možné nikoho zotročiť, klamať, vykorisťovať ani ovládať.