VOLANIE: BLÍŽI SA ŽATVA?

03.06.2020 22:51

Byť človekom je čoraz ťažšie, povedal v jednom rozhovore sympatický doktor Thomas Cowan. V našom prostredí je veľmi ťažké mať v sebe dlhodobo určitý skutočný duchovný jas, skutočné svetlo s určitou intenzitou, ktoré osvecuje ľudí. Tým Svetlom JE Kristus a Jeho Slová z Evanjelií, nájdete ich aj v Biblii. Najmä preto je Biblia jedna z mála skutočne hodnotných kníh. Vlastne Biblia je zväzok 66 starých zvitkov. Niektorí kresťania považuju za hriech čo i len myšlienku, že by mohol človek do Biblie niečo dopisovať alebo cenzurovať! Pri nových moderných prekladoch Biblie sa vie, že sú scenzurované a poprepisované, aby vyhovovali momentálnej politike predstaviteľov cirkvi. A zrejme sa tomu nevyhli ani staršie preklady Biblie. Ale ako celok najmä Roháčkova Biblia stále stojí za to. Sú v nej uvedené odkazy, kde sa v celej Biblii daný verš ešte nachádza, čo pozornému študentovi pomáha k pochopeniu, celkový obraz je možné získať aj z fragmentov, každá časť nesie zároveň informáciu o celku. Technológie na dekódovanie má každý človek v sebe. Ak by ste Roháčkovu Bibliu spolu s tými odkazmi podrobne študovali, zo všetkých kníh vás môže obohatiť najviac. Roháčkova Biblia je niekedy náročné čítanie, ale stojí za to. Zvlášť Roháčkova Biblia je obrovský poklad, preto na Biblik.sk nájdete zo slovenských prekladov Biblie len Roháčka. Roháčkov preklad Biblie je výnimočne kvalitný, originálu verný preklad, snaha prof. Roháčka bola čo najvernejšie zachovať pôvodný význam slov starovekých textov. Ak by sa k vám to Svetlo, Ktoré nepochybne sála z Kristových Slov a niektorých prorokov v Biblii dostalo a rozžiarilo sa, rozhodne nič nestojí za to, aby ste Ho za niečo vymenili - na to si prosím dávajte pozor, a buďte vytrvalí! U mnohých sú to len záblesky, mnohí bývajú odstredivou silou svojho ega vyhadzovaní z pravej Cesty. Je preto dobré mať aspoň jedného človeka na spoločnú modlitbu.

Tí, čo sa tu cítia ako cudzinci, podľa niektorých majstrov nemajú k Stvoreniu ako takému správny postoj. Mnohí ľudia si myslia, že Boh si nevie urobiť poriadok vo vlastnom dome. Či je Zem Boží dom a komu skutočne patrí, to neviem. Ak by tu vládol Boh, vyzeralo by to tu ináč, ale dosiahnuť a udržať ten stav, kedy človek proti Bohu ani podvedome neprotestuje, na to by bola podľa mňa potrebná komunita skutočne osvietených ľudí (Zj 3:15-16), aby mali spoločné ciele a mali jeden druhého. V človeku sa musí udržiavať oheň, láska k Bohu. Možno na to stačí aj priateľstvo muža a ženy, ktorí spoločne celým srdcom hľadajú Boha. Teda dobrá žena (ak je vôbec takú možné ešte nájsť) je pre muža viac prínosom a zrejme preto sa takmer každý starozákonný kňaz a prorok oženil a miloval sa so ženou! Ani vo vysokej náboženskej funkcii normálny pravidelný styk muža a ženy nepredstavoval problém, nikto od človeka nevyžadoval dlhodobú zržanlivosť ani život single, je to úplne proti prirodzenosti. Celibát a rôzne praktiky dlhodobej zdržanlivosti sú skôr výmyslom diablov, úplná zdržanlivosť je však potrebná pri niektorých typoch jogy. Obvykle však človek nútenou zdržanlivosťou dosiahne pravý opak ako nejaký pokrok, nevydrží to, nasleduje pokles a vyradenie z cesty! A tak sa človek krúti v kolese a plytvá energiu na boj proti prirodzenosti!

Sily temna majú oveľa lepšiu organizáciu a bohužiaľ, z dlhodobého hľadiska aj lepšie výsledky. Zem je po tisícročia udržiavaná v moci démonov a ani Kristus tomu celkom nedokázal zabrániť, nakoľko Ho predčasne zavraždili, tak ako mnohých iných pred Ním aj po Ňom! Kresťania nie sú silnou opozíciou, keď určité veci prekročia normálnu hranicu, zatiaľ neexistuje dobre organizovaná komunita, hnutie ani politická strana schopná vyvolať tlak a povedať zreteľne nahlas "DOSŤ!" Homosexualizmus, výbory pre rodovú rovnosť, satanská obmudsmanka, dúhové pochody - akoby aj kresťania mali voľné hranice morálky a nevedeli jasne určiť, kedy už povedia zreteľne nahlas "DOSŤ!" Zďaleka to však nie je len prípad kresťanov, rúškovacie opatrenia a likvidácia štátu pod falošnou zámienkou až do tohoto času neexistujúcej pandémie ukázali, že ľudia väčšinou už nemajú žiadne hranice. Obávam sa, že toto bolo len prvé dejstvo, predohra, úvodná hudba k nadchádzajúcemu hororu. Psychopati si nacvičovali, čo si môžu dovoliť, taký tréning pred totalitou, po ktorej tak túžia. Na svetlo to vychádza teraz, mnohí žili v tom, že chemtrails sú konšpirácie, že žiarenie z mobilov neškodí, že strava z obchodov je v poriadku, verili bludu že očkovanie vraj neohrozuje zdravie a život, že žiadni diabli určite neexistujú a že určite tu nikto nechce ľudí zotročiť a pozabíjať, a preto musí podľa mňa prísť takéto prebudenie. Je to kruté, ale človek si musí uvedomiť svoju závislosť na Bohu a ešte aj podľa toho vydržať žiť, ba čo viac, byť pritom šťastný! A človek by aj by prirodzene človek šťastný bol, ak by žil v duchovnom svetle a nie v šere.

Ešte aj v prvom dejstve scénara korona (nástupu vlády satana) bolo cítiť Božiu Milosť, trochu sa obmedzil konzum a to čo sa zdalo úplne neohrozené, pevné a tvrdé, sa ukázalo ako slabý základ. Jasnú predpoveď pre každú cestu človeka nájdete BIBLIA - KÁZEŇ NA VRCHU - DOM NA SKALE DOM NA PIESKU, Matúš kapitoly 5, 6 a zvlášť 7, kde v závere Kázne na Vrchu nájdete podobenstvo "Dom na Skale, dom na piesku". Aspoň Kázeň na Vrchu a Jánovo Evanjelium by mali ľudia poznať v rámci všeobecného vzdelávania.

Ako sa technológie zdokonaľovali a charakter človeka sa v zásade príliš nemenil, ak by nad nami nebdeli, neostalo by tu jediného slobodného človeka, ak vôbec živého človeka. Možno to čoskoro zistíme, čo ma však veľmi mrzí, že slobodu si ľudia nevážia a nie sú skoro ani ochotní za slobodu pohnúť prstom, nebránia sa už niektorí ani skutkom ani slovom, sú tak strašne zotročení, že bránia skôr otrokársky sytém, ktorý ich postupne zabíja. Čo si vlády štátov dovolili pod zámienkou pandémie sa podobá na Stalina, cítiť za tým chlad, démonizmus a túžbu po neobmedzenej moci. V každom prípade, Augiášov chliev sa musí vymiesť, alebo musí dôjsť k deleniu zrna od pliev. Príde nejaký Herkules a porazí Hydru? Ten boj musí viesť najprv každý sám! Zlu a obrovskému démonovi, hadovi, ktorý čoraz viac silou svojho násilníckeho zovretia dusí Zem a ohrozuje a zabíja všetok život dali oporu a silu ľudia. Ako sa kto rozhodne, a času na rozhodovanie bolo dosť, od rozhodnutia každého človeka závisí, či ho Duchovné mocnosti presadia do čistej zeme alebo bude použitý do kompostu. Od chcenia človeka, ktorý dostal takú slobodu, že ak chce, môže sa kľudne aj zotročiť. Toľkí už ani nevedia, že sú zotročení, oni ani radšej nechcú vedieť, lebo nielen že by sa museli zobudiť, ale okamžite vstať a začať k Svetlu šprintovať. Také obrátenie k Bohu by bola jedna z vecí, kedy človek môže v živote skutočne niečo dokázať, aspoň sa pokúsiť zachrániť sa, bez lásky k Bohu je to nemožné, pretože človek chce skutočne zachrániť len to dokonalé Božie, nie zachraňovať telo ale ochraňovať a zachrániť a milovať život sám, život ako taký. Aké by boli jednoduché, dobré a spravodlivé aj svetské zákony, ak by mali oporu a inšpiráciu v Božom zákone.

Boh na rozdiel od diablov sa o kontrolu myšlienok a ovplyvňovanie slobodnej vôle nesnaží, pretože sloboda rozhodovania je svätá u Boha, iba násilnícke svetské zákony skúšajú človeka chrániť aj proti jeho vôli, videli sme to nedávno, ako sa povinne pod hrozbou pokuty musel chrániť každý, len preto aby vraj ochránil druhého! To je niečo ako nariadiť povinne všetkým modlitbu, alebo donútiť niekoho nasilu vyznávať náboženstvo! Veď predsa ateisti a zvlášť satanisti ohrozujú každého a istým spôsobom napomáhajú šíriť deštrukciu a smrť, idú proti životu ako takému, pravidlá trvale udržateľného života ich nezaujímajú. Ak Krista neprijmú, mohla by ich Polícia pozatvárať za to, že určitým spôsobom buď nevedome ale niekedy aj vedome dávajú oporu temným silám? Mnohé videá na youtube propagujúce satanizmus a lákajúce ľudí na LGBTI, čo je súčasť satanskej propagandy, by mali byť trestné! Tu na Zemi naopak ako rakovina bujnejú úrady, ktoré chcú zvrhlosti chrániť zákonom - ochranca práv, výbor pre rodovú rovnosť - chápe nejaký ateista, že sú to satanské úrady deštrukcie?

Varovania prorokov ľudia mohli, ale nemuseli počúvať, oni nielenže nepočúvali, ale prorokov i samotného Krista označovali ako démonov a Bohorúhačov a vraždili ich! Mysleli si tí múdri vodcovia a ich voliči, že vidia, a kričali "my vidíme" a nakoniec zaviedli do jamy celé národy! Kristus aj proroci ich predtým prišli najprv varovať, svätí vedeli, ako to dopadne ak sa ľudia hneď neobrátia k Bohu, ale verím, že by to urobili iba kôli Tebe! Boh strhne na Seba hoci aj hnev celého zblázneného sveta, nechá sa aj ukrižovať ak by tým zachránil čo i len jedinú dušu. Tá duša, ktorá sa nechá Pánom Ježišom Kristom-Spasiteľom, t.j. Záchrancom zachrániť je normálna, väčšina duší je už úplne porušených, alebo temnotou silno omámených, a čím dlhšie by tu takto ešte v takomto pokročilom čase pohromade tie duše žili, tým do horšieho by smeroval svet. Zlý tam kde má možnosti žiť celkom dobre aj popri páchaní zlého nič neodpyká. Ak by dusil dobro natoľko účinne a dokázal zvádzať mnohých na zlé tak, že by sa mu tu mohlo bez väčšej protiváhy ľahko dýchať, príroda mu môže pomôcť napríklad skrátením dlžky takého života, obávam sa, že priemerný vek, resp. priemerná dĺžka života, kedy je človek zdravý je stále taká istá alebo už výrazne kratšia ako u predch. o niečo menej porušenej generácie. Rozum umožnil predĺžiť dočasne iba chorý stav, aj to iba po určitú hranicu. Lebo ak ochorie ľudstvo, ochorie Zem a jedného dňa ani najpokročilejšie technológie viac neumožnia normálny život a bez Boha bude rozklad vždy postupne pokračovať. Technológie ho môžu zmierniť, ale nikdy nie úplne zastaviť. Možno sa takýmto zvláštnym spôsobom robí u ľudí prirodzená selekcia. V prírode selekciu najsilnejších a najživotaschopnejších jedincov zabezpečujú nastavené podmienky, ktoré všetky zvieratá rešpektujú, a ešte sú v prírode aj predátori, čo nemilosrde striehnu na všetko čo je slabé a menej ostražité. (Podobá sa to démonskému princípu, žiadna milosť, žiadne zľutovanie, len zabiť, zožrať. Na jednej strane to v živočíšnej ríši napomáha vývoju, každé zviera musí ísť na maximum a vydávať obrovské množstvo energie na holé prežitie. Ale myslím si, že aj príroda je odrazom človeka, ak by bolo ľudstvo vyššie, aj celá príroda by bola iná, bez parazitov a časom aj bez predátorov) U ľudí na Zemi sa nechá rásť choré zo zdravým, dočasu, kým je jasné, ktorá duša k čomu viac smeruje. Aby sa ani jednému nestala krivda, to obdobie je možno dlhé, ale Boh myslí rovnako na zlého ako na dobrého. Boh zasahuje vždy, ale v tomto prípade Boží zásah a dobro pre dobrých trvá tak dlho ako zhovievajúca Milosť pre zlých, teda väčšine z nás je tu na Zemi preukazovaná Milosť, ak o túto Milosť stojíme, ale mnohí tu na Zemi Boha zavrhli (satanisti) alebo ich Boh príliš nezaujíma (ateisti). Spravodlivá odplata Milosť za milosť a smrť za hriech pre každého je nechať prísť ten čas zrelosti, žatvy. Všetko má svoj čas. Je to tak nastavené, akoby to tak bolo stále, nejaký nezmeniteľný kolobeh života a premena, vývoj Zeme v určitých cykloch, slovami sa to vyjadriť nedá, čo by sme chceli napísať, iba sa k tomu skúšame priblížiť, pre bližšie pochopenie prosím pozrite tie nasledujúce biblické verše. Človek tu musí poznať, že Boh je život, a že hriech vedie k smrti, teda hriech je smrť už odpočiatku! Každý má potrebný čas na rozhodnutie, podmienky selekcie sa však zdajú byť na prvý pohľad drsné a kruté ako v prírode. Potom prichádza žatva (Mat 13:24-30