VYPOVEDANIE ZMLUVY O ODOVZDÁVANÍ ŽIVOTA JEŽIŠOVI KRISTOVI

30.09.2020 16:17

Vážená evanjelická cirkev,

týmto ku dňu 30.9.2020 vpovedám zmluvu, ktorú som podpísal kedysi vo vašej knihe – v malej Biblii-Gideonke, podpísal som pasáž, že odovzdávam svoj život Ježišovi Kristovi.

Ako za posledných 10 rokov hodnotím svoj život, v podstate, aj keď nie som členom vašej organizácie, pracoval som pre ňu! Stálo ma to obrovské množstvo energie, celý čas som sa staral o druhých, rozdával som ľuďom Biblie a svoj život som zanedbával!

Rozdal som stovky, možno už aj tisíce rôznych, zvlášť kresťanských kníh - z toho najmä Biblií.

S Novým zákonom súhlasím, texty Nového zákona sú na prospech hľadajúcim ľuďom.

Starý zákon považujem za fašistický, je to propagácia náboženského fašizmu. Na človeka sa vytvára nátlak, aby uznal nadradenosť primitívneho kmeňa a ich primitívneho boha, ktorý vyžadoval ľudské obete:

https://www.biblik.sk/news/i-m-danilov-and-allatra-tv-the-ninth-circle-of-satanic-cult/

Pán Ježiš Kristus nikdy nechcel, aby sme niekomu odovzdávali svoju moc alebo svoj život, On chce milosrdenstvo, a nie obeť! On učí Ceste k prirodzenému prerodu od človeka tela k človeku Ducha. [Matúš 9:12-13, Kázeň na Vrchu=Matúš kap. 5., 6. 7. a Ján 3. kapitola]

Ani vývoj dieťaťa v tele ženy sa nedá umelo urýchliť len tým, že by to dieťa chcelo – musí dozrieť a narodí sa, keď príde jeho čas. Vzrast a pravú zrelosť dáva nikdy nie vlastná iniciatíva, (ktorá je však zo začiatku v správnej miere potrebná) ale vždy Boh, Božia Milosť!

Preto mám výhrady k tej zmluve o odovzdávaní života Ježišovi Kristovi. V Biblii by podľa mňa taká zmluva nemala byť. V Biblii by nemali byť ani rôzne dodatky ani predslovy, ako si dovoľuje napr. Dr. Hanes drzo pchať sa aj pred Roháčka, ten jeho trápny predslov je vizitka farizejstva-vždy najprv dávajú seba až potom Boha, tak prehnité sú cirkvi od čias Pána Ježiša Krista až podnes - a stále sa robia svätými, a stále im to ľudia veria... Teraz však prišiel ten čas žatvy! (podobenstvo o kúkoli-Matúš 13:24-30)

Podpisovanie tej zmluvy vo vašej Biblii - to je vlastne odovzdávanie energie vašej organizáci. Týmto ku dňu 30.9.2020 túto zmluvu vypovedávam. Odmietam akékoľvek napojenie na evanjelickú cirkev!

Ďakujem vám za sprostredkovanie Božieho Slova, ale s vašou organizáciou, podobne ako s katolíckou cirkvou viac nechcem mať nič spoločné. K pravému Poznaniu Pána Boha a Pána Ježiša Krista Biblia rozhodne nevedie, môže však slúžiť ako pomôcka, ktorá môže uľahčiť cestu k Poznaniu.

Ďakujem vám, že ste urobili Bibliu bezplatne dostupnú pre každého, ale ak niekto podpíše v tej knihe na konci tú zmluvu o odovzdávaní života Ježišovi Kristovi, myslím, že vyjde ho to draho!

Nikomu neodporúčam takéto zmluvy podpisovať! To je učenie človeka, a nie Učenie Pána Ježiša Krista!

Preto slobodne a z vlastnej vôle túto zmluvu ku dňu 30.9.2020 vypovedám.

 

Ďakujem.

 

Miroslav Raninec, Biblik.sk

www.biblik.sk

www.biblik.sk/clanky

mail odoslaný na mediaATecavBODKAsk, 30.9.2020 o 16:17

- - -

Poznámka Biblik: vystúpenie z katolíckej cirkvi  tu :

https://www.biblik.sk/news/vystupenie-z-katolickej-cirkvi/