VZŤAH S BOHOM MÔŽE POMÔCŤ ZVÝŠIŤ VAŠE ŠANCE NA PREŽITIE

17.07.2020 21:56

 "Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal:

Dúfajte, ja som, nebojte sa!"

 Matúš 14:27

"Učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci." Matúš 22:36-40
 
-   -   -
 

Situácia na Zemi môže byť kôli rozprašovaniu chemtrails a používaniu určitých frekvencií veľmi vážna. Ľudia môžu mať problémy s dýchaním. Samozrejme, keď by takúto situáciu globálni zločinci vyvolali, potom povedia, že to koronavírus poškodzuje pľúca. Je skutočne namieste začať hľadať Boha a vytvoriť si s Ním vzťah, aby človek mal v každej situácii aspoň niečo.

Čo je to vzťah s Bohom? To je presne to, čo väčšine takzvaných veriacich a pobožných chýba! Nasledovali by ste Boha, aj keby to nikdy neprinášalo žiadne výhody, aj keby neexistovala žiadna odplata za hriech, žiadne nebo ani žiadne peklo? To že sa vôbec chcete stať človekom má význam minimálne pre budúce generácie. Nejde o to trpieť a trápiť sa kôli Nebu, Boh nepotrebuje trapistov. Všetci, ktorí sa trápili, svätý Pavol alebo napríklad   Sadhu Sundar Singh   istým spôsobom nachádzali v trápení radosť. Oni sa nikdy sami naschvál netrápili, trpeli len keď to okolnosti vyžadovali a boli schopní znášať rôzne útrapy s ohľadom na ušľachtilý cieľ. Oni sa naučili aj v trápení radovať, čo je vyššia úroveň človeka (Fil 4:4) V prvomrade týmto osvieteným svätcom išlo o to, aby sa k ľuďom dostalo  Učenie Pána Ježiša Krista (pozr. Kázeň na Vrchu Matúš 5, 6., 7; Ján 3) , ktoré je dnes veľmi vzdialené tomu, čo učí cirkev. Učenie Pána Ježiša Krista považovali niektorí ľudia za niečo tak dôležité, že riskovali život len preto, aby Ho mohli priniesť ľuďom! Tu sa Kristovo Učenie v škole nepreberá ani na literatúre! A na náboženstve sa učí v prvomrade to, čo chce cirkev, my sme sa v škole na náboženstve Bibliou nezaoberali dokonca vôbec! Prečo? Kresťanstvo je vysoká náuka, ktorá kladie na človeka vysoké požiadavky:

"Vy tedy buďte dokonalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý." Matúš 5:48

Znamená to byť dokonalým človekom. Odstrániť každú neresť, zbaviť sa závislostí, hľadať a realizovať to, k čomu Vás Boh povolal, aby ste svoj život využili na 100%. Naučte sa správne využívať svoj čas a energiu, ktorú každému Pán Boh milostivo prepožičiava. Všetko, čo bolo kedy stvorené je "živé" vďaka energii, ktorá pochádza od Pána Boha! Tento základ sa nestráca ani po smrti, človek sa raz má vedome stať Jeho súčasťou, uchopiť Večný život (1.Tim 6:10-12) a žiť tak, aby mohol zdediť Kráľovstvo Nebeské. V najhoršom prípade, ak sa človek odvracia od Boha, bude svojim vlastným konaním vydedený z tohoto Duchovného raja, ktorý Pán Boh pre človeka pripravil. Taký človek poslúži ako hnojivo, materiál pre výstavbu nového, čomu predchádza bolestný rozklad, peklo, muky, ktoré môžu duši pripadať ako večnosť, veď sú reálne už tu na Zemi (ústavy, psychiatrické nemocnice, tvrdé väzenia a mnohé iné) 

Človek sa nemá spoliehať na niečo po smrti, ani na to že niekam po smrti pôjde. Každý má svoje úlohy tu a teraz, hľadať ich, nachádzať ich a na ich splnenie sa treba sústrediť. Je prirodzené a normálne obracať sa k Bohu, každá planéta aj všetko vo Vesmíre si len plní svoj prirodzený účel, iba človek sa nejako odklonil z dráhy. A treba sa vrátiť naspäť k Bohu a Jeho poriadku, to musíme urobiť veľmi rýchlo! Iba pár ľudí a učiteľov to tu vyučuje, pretože si uvedomujú, že bez Boha ľudstvo a bezbožná voľnomyšlienkárska spoločnosť nemá nádej na prežitie! Je pekné, že na poslednú chvíľu sa začali ľudia snažiť nejako zapracovávať Božie zákony aj do svetských zákonov, Pán Ježiš Kristus však hovorí o podstate Božieho zákona, Ktorý je daný pre ľudí, aby sa mali dobre. Nie aby sa báli v Nedeľu niečo robiť, to nie je podstatné, najdôležitejšie je milovať Boha, teda stať sa človekom, pretože Boh stvoril človeka na Svoj obraz! Čo chce od nás Boh? Aby sme boli normálni! Normálny človek miluje Boha a život, tu už mladí sú programovaní na deštrukciu a smrť.

Boh je súčasťou každodenného života, nie nejakej náboženskej výchovy, alebo len nejakého občasného prihliadnutia vo svetských zákonoch! Veď tie svetské zákony a normy majú vycházať z Božích zákonov! Nie kôli Bohu, ale kôli našej bezpečnosti! (choroby, ani mor, či živelné katastrofy neprichádzajú na ľudstvo len tak) Zatiaľ najbližšie k spojeniu vedy a náboženstva má kvantová fyzika. Ľudstvo musí prepojiť každodenný život a vzdelávanie s Bohom, to nie je úlohou len farárov, ale každého učiteľa, politika, svetského či duchovného a dnes už dokonca aj biznisového lídra.

Mnohí biznismeni sa vôbec nestarajú o Boha, doteraz to nejako išlo, ale odteraz to už takto nepôjde! Ani mnohí veriaci sa vôbec nestarajú o svet - načo, veď po smrti vraj niekam pôjdu, čo sa deje so svetom je im ukradnuté, také myslenie je veľmi podobné ako bezohľadný podnikateľ, ktorému je jedno, či zničí Zem, lebo si myslí - načo, veď žijem len raz a deti som zabezpečil. To nie je ani biznis ani kresťanstvo, sú to len ľudské predstavy. Pán Ježiš Kristus keď ešte chodil po Zemi vo svojom fyzickom tele, staral sa predovšetkým o nás a o naše duše! Na človeku Bohu veľmi záleží, keď sem poslal Svojho Syna napriek tomu, že vedel, čo tu s Ním urobíme. Celý svet by sa mohol prerodiť, znovuzrodiť. Tu je v povedomí ľudí stále, že ide o nejaké náboženstvo! Pravidlá života, Zákony, ktorým sa každé stvorenie musí prispôsobiť (žiť nimi), si ľudstvo dovolilo ignorovať! Vidíte aké to má následky? Čo ak by si aj planéta Zem povedala, že ona chce obiehať po trošičku inej dráhe, ako po tej, ktorú jej Boh určil? Bolo by to ohrozenie života na planéte! Človek si naivne myslí, že môže konať tak, ako sa domnieva, že je správne, a vychováva sa od detstva tak, ako by Boh ani nebol príliš potrebný a pritom je to ohrozenie života jednotlivca aj celej civilizácie! Tam treba začať, nielenže aby sa tu niekto bál Boha keď sa povie potrat, ale aby sa bál akokoľvek slovom či skutkom hrešiť, a to dokonca čo i len jedinou myšlienkou! V akej sme to kondícii, a koľko zla denno-denne vysielame zlými alebo nečistými myšlienkami a nadávkami? Kto kedy takto vychováva človeka, že tak ako človek nemôže hocičo jesť, tak nemôže ani hociako myslieť? Ľudia však myslia úplné pomyje a nikto im nepovedal, že to nie je jedlé! Sú tu určité jemnohmotné deje, ktoré ovplyvňujú toho človeka, na ktorého nečisto alebo zle myslíte, má to vážne následky, pozrite sa čo hovorí Pán Ježiš Kristus, aké je dôrazné to varovanie, aby ste veľmi silno dbali na čistotu myšlienok:

https://www.bible.sk/sk/rohacek/matus/5

Žiadny človek by nemal ignorovať fakt, že duša človeka existuje ďalej aj po smrti. Všetci sa tu starajú o telo, hľadajú ako zdravo jesť, cvičia, športujú, niečo si tu budujú, to je v poriadku, ale ak ignorujú dušu, je to všetko málo platné. Treba sa cvičiť aj v pobožnosti (1Tim 4:7-8)

Akoby sa duša do nového sveta po smrti fyzického tela narodila taká, ako sa tu na Zemi k Večnému životu duchovne vyvinie. V bruchu matky sa človek vyvíja a potom sa narodí. Aj človek sa na Zemi vyvíja a keď zomiera, rodí sa do nového podľa toho, ako sa o svoju dušu staral. Neznamená to robiť dobré skutky za nejakú odplatu. Ide o to robiť niečo pre vec samotnú, aj keby za duchovné úsilie nebola žiadna odmena. Kresťan a človek, ktorý sa už raz dal na duchovnú cestu by sa mal sústrediť na dobré veci a sýtiť sa tým, čo prospieva - dobré stránky si vyberať, dobré filmy, povznášajúcu hudbu, hodnotné videá, uvedieme dve z nich:

Bývalý satanista John Ramirez (čl. tu a tu) ktorý vraždil ľudí za peniaze pomocou čiernej mágie jedného dňa zistil, že nemôže zabiť kresťana. Nešlo o to, či to bol katolík, evanjelik ale o to, či má ten človek naozaj živý vzťah s Bohom a Pánom Ježišom Kristom. Len takého nemohol zabiť, nešlo o náboženstvo ani vierovyznanie. "Každý, koho neprikrýva Ježiš Kristus bol ľahkým cieľom." hovorí John Ramirez