ŽIVOT V PRÍTOMNOM OKAMIHU AKO DUCHOVNÉ CVIČENIE

25.10.2021 19:03

O živote v prítomnom okamihu sa toho popísalo veľa, kto neprežil alebo neprežíva, nepochopí... Eckart Tolle má zaujímavé krátke videá. A naposledy veľmi zaujímavé krátke video má Pavel Žywczok

Možno, ak sú dnes dostupné takéto informácie, zásah liečiteľa môže byť podpora lenivosti pacienta a ak sa niekomu pomáha nesprávne, môže to škodiť a vinu za niekedy veľmi účinnú pomoc nesie liečiteľ! Dnes viac ako inokedy liečitelia preberajú charakterové sklony pacienta. Liečiteľov delím do toch kategórií: Liečiteľ 1. úrovne - berie veci na seba vedome alebo nevedome, a potom sa očisťuje. Liečiteľ druhej úrovne používa vyspelé (napr. kvantové prístroje), vyzná sa v doplnkoch, liekoch alebo v nejakej technike, akupunktúra, rei-ki alebo iné, obvykle vo svojom odbore sú niektorí špičky (lekári, poradcovia, terapeuti) Liečiteľ tretej úrovne priamo vedomím vstupuje napr. do poškodenej chrbtice a robí v nervoch nápravy (kniha Strovoloský mág) Zrovna s takýmto "Strovoloským mágom" som mal možnosť sa rozprávať. Pýtal som sa ho na potraviny, on číta etikety, ale najviac kladie dôraz na slovenské potraviny. Podľa neho cudzokrajné potraviny telo nespracováva dobre a mali by sa jesť iba v malom množstve. Tento liečiteľ vôbec neodporúča meditáciu. Príliš o tom bližšie nehovorí, iba povedal, že majstri na východe na rozdiel od nás žijú trochu ináč a aspoň presne vedia čo robia, čo sa však vôbec nedá povedať o technikách, ktoré bývajú na západe propagované! Možno pre západného človeka sú východné techniky v celostnom merítku tak "ťažko stráviteľné" ako cudzokrajné potraviny! Telo možno na cudzokrajné potraviny možno musí využiť viac energie a tento deficit sa nejako musí dopĺňať, zrejme u niektorých aspoň občasným návratom do rodnej zeme alebo do pásma, na ktoré je zvyknutý. Čím nehovoríme, aby ste ukončili meditácie, rozhodnutie je na vás, Dr. Eduard Tomáš napríklad hovorí, že: "ČLOVEK SA ZA ŽIADNU CENU NESMIE PRESTAŤ MODLIŤ A ZA ŽIADNU CENU NESMIE PRESTAŤ MEDITOVAŤ!" Abd-ru-shin zase píše, že človek môže kľudne od modlitby upustiť, ak k nej necíti popud a o meditácii nehovorí vlastne vôbec nič ani žiadnu meditáciu nevyučuje! Vy ste tí, ktorí sa svoje rozhodnutia nesú zodpovednosť, rozhodnite sa sa rýchlo, správne a múdro! Nech Vám Boh pomáha!
Ak meditácia ovplyvňuje mozog, vplýva to na celé telo a na funkčnosť, energiu a vyžarovanie (geometriu vyžarovania) všetkých orgánov? Z toho, čo som z rozprávania liečiteľa pochopil, môže niekedy dôjsť následkom meditácie k zmenám v tele aj v orgánoch, ktoré pre moderného človeka nemusia byť vždy pozitívne (otvorenie tretieho oka, jasnovidectvo, vnímanie elektromagnetických polí, čo sa niekedy potom spája s bolesťami v oblasti hlavy a očí) Meditácia alebo napr. jednobodová koncentrácia má svoje riziká, psychiatrickí pacienti, alkoholici alebo užívatelia drog by ju radšej vôbec nemali praktizovať. A ani tí, ktorí chcú cez meditáciu získať nejaké mystické schopnosti. Tieto schopnosti môžu byť aj veľkým bremenom, o takú záťaž by tí, ktorí ich majú rozvinuté mnohí radšej ani nestáli!
Oveľa jednoduchšie a bezpečnejšie než rôzne techniky zmeny vedomia je vedomé prežívanie prítomného okamihu. Väčšina to možno dosiahla až po dlhých cvičeniach, ale táto Božia milosť, ktorá človeka oslobodzuje, sa nedá nijak zaslúžiť!
Čo je tá tesná brána, ktorou nás Pán Ježiš volá vojsť? (Matúš 7:13-14) Pre pochopenie celá Kázeň na Vrchu - Matúš kapitoly 5., 6., 7.,
 
Prítomný okamih je ako prebývanie v "Dome Otcovom". A dnes už je čas, aby sme sa tam vrátili - nie po smrti, ale tu a teraz! Myslím si, že dnes už väčšina ľudí pri troche snahy môže byť osvietená. Takmer každý vie čítať a má prístup k Biblii, k svätým knihám a ďalším zaujímavým a dôležitým informáciám. Je treba to selektovať, aby ste si nerobili zo seba odpadkový kôš. Rozmyslite si, na čo sa budete pozerať a čomu budete venovať svoju pozornosť!
Mnohí plytvajú energiu a namiesto toho, aby ju hromadili v prítomnosti ako do pohára a pili, len keď je to naozaj treba a koľko im stačí, nalievajú ju buď do minulosti alebo jej vylievajú príliš do budúcnosti. Rozumiete? (Kto to už nechce robiť a chce žiť ako múdri, Bibl. Príslovia 30:7-10) Jednoducho povedané, mnohí nežijú život v prítomnosti, pretože vyplytvali energiu iným smerom, a preto ani nemajú nič zo života (a obvyle nikdy nemajú ani čas ani peniaze, a už vôbec nie lásku a normálny vzťah, ako by mohli, keď žijú minulosťou alebo vo svojich snoch o budúcnosti? Bibl. "KTO MÁ, TOMU BUDE DANÉ, KTO NEMÁ, TOMU ZOBERÚ AJ TO, O ČOM SI MYSLEL, ŽE MÁ!" Matúš 13:12, Marek 4:25, Lukáš 8:18-na Východe majstri hovoria žiakom aby pochopili: AK MÁŠ PALICU, DÁM TI JU, AK NEMÁŠ PALICU, ZOBERIEM TI JU!). -   -   -
Ale tento pohár sa dá pomerne jednoducho naplniť, ak sa človek aspoň na chvíľu prestane zaoberať tým čo chce, alebo tým čo nechce a začne vedome prežívať to, čo je. (Tým nechceme povedať, že si netreba robiť plány) Potom obyčajný beh alebo taký všedný život môže byť zábava ako film, kde hrá vaša oblúbená postava! (Kvantový fyzik Jan Rak hovorí, že čím viac pozoruje Prítomnosť, čím viac vedomia je tu a teraz, tým je prítomnosť krajšia, plnšia, zaujímavejšia, dokonalejšia) Je to akési stanovisko nezaujatého pozorovateľa, ktorý v maximálnom bezpečí a absolútnej večnej slobode pozoruje všetky udalosti okolo. Veď snáď, ani ak si pamätáte, ako ste sa v lete kúpali, z takého pohľadu ste sa nikdy očami nevideli! Bytie, Svätá Trojica, alebo na Východe SAT, ČIT ÁNANDA (EXISTENCIA, VEDOMIE, LÁSKA) nezávisia od vonkajších udalostí a neohrozí ich žiadna smrť, pretože sú nezrodené, nezložené, nestvorené. Osvojiť si, žiť tento pohľad a z Božej milosti prebývať v prítomnosti je dovolené aj človeku. K šťastnému, radostnému a naplnenému životu veľmi môže prispieť aj rozhodnutie človeka, že život bude žiť! Ak sa tak teraz človek takto pevne rozhodne, môže konečne život žiť a nielen prežívať!
 
"Rozhodl jsem se, že život budu žít!" Akar Rasol