ZLATÝ KĽÚČ

17.07.2020 21:45

Veriaci veria, že Boh je svätý a dokonalý. Preto v najznámejšej modlitbe Otče Náš hovoríme "Buď vôľa Tvoja." https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe/

V slovenskej rozprávke Zlatý kľúč si najmladší syn vyvolil od svojho otca kľúč, ktorý všetko otvorí. Jeho bratia si vyvolili také mešce, ktoré boli stále plné dukátov. Symbolika kľúča je Poznanie. Najmladší syn si na rozdiel od svojich bratov zvolil duchovné hodnoty, čo nakoniec zachránilo život všetkým trom. U každého človeka prichádza čas, kedy vrecká plné dukátov viac nie sú nič platné.