AKO SA CHRÁNIŤ PRED ELEKTROMAGNETCKÝM ŽIARENÍM

26.03.2019 21:53

Uprostred námestia v Trenčíne je postavená mobilná základňová stanica (nad podchodom Zlatá Fatima) a po meste rozostavali 41 smart stĺpov, z ktorých každý druhý je silným zdrojom Wi-fi žiarenia. Existujú oblasti v meste, kde úroveň žiarenia je kritická, v podstate ľudia by sa tam nemali vôbec zdržiavať. Je to ľavá strana ul. Palackého (okolie firmy Fax Copy) a budova Hlavnej Pošty, a vďaka silným zdrojom Wi-fi už aj celé Mierové námestie v Trenčíne. Iróniou je, že budova knižnice na ul. Palackého, kde sa organizujú prednášky je vedľa mobilnej základňovej stanice, tam by sa ľudia nemali zdržiavať vôbec! Ale služobníci satana to robia naschvál, umiestňujú mobilné vysielače a Wi-fi všade tam, kde je najvyššia koncentrácia ľudí - doprostred sídlisk, autobusových a vlakových staníc, či priamo do autobusov a vlakov! (podľa mojich informácií a skúsenosti sú antény EM žiarenia zvlášť zamierené na kult. strediská, či priamo umiestňované v nákupných centrách). A vďaka pánovi primátchorovi Rybníčkovi a  požiadavke EU   (viď odp. kanc. prim.) už máme aj v Trenčíne námestie, v ktorom je zdraviu nebezpečné sa pohybovať - do centra je teraz lepšie už nechodiť vôbec! To je to moderné mesto! Permanentný zdroj Wi-fi žiarenia v našom meste určite všetci ľudia prechádzajúci sa po námestí veľmi potrebovali! To je vážení čitatelia satanizmus v praxi, naschvál poškodzovať ľudí aj deti a spôsobovať im čo najväčšie utrpenie, aby nenávideli Boha. (v populárnych knihách býva rafinovanými spôsobmi obviňovaný Boh, napr. prečo dopustí, aby na rakovinu zomierali v ukrutných stavoch aj malé deti. To, že ich stav obvykle zapríčiní chemoterapia, si už všimne málokto. A zároveň málokto má predstavu o dnešnej úrovni kontroly myšlienok. Ľudia sú všemožne programovaní tak, aby pili, fajčili, brali drogy a aby za príčinu utrpenia považovali Boha, pritom bezbožnosť je príčinou! Strata lásky k Bohu je strata gravitácie, ktorá človeka udržiava na obežnej dráhe v bezpečnej vzdialenosti od kritického bodu autodeštrukčného programu. Kto ustavične nebdie, na chvíľu môže rýchlo stratiť pozornosť, a takto môže ľahko klesnúť tak hlboko, že už nemusí mať energiu na návrat späť)

Zrovna dnes som bol na námestí v Trenčíne. Momentálne mám také bolesti hlavy, že iba s námahou dokážem sedieť. V minulosti som robil cvičenie sungazing, ktorého vedľajším účinkom je zväčšenie epifýzy, ktoré sa v niektorých prípadoch môže prejaviť aj prítomnosťou silných bolestí hlavy alebo kĺbov v blízkosti elektromagnetických polí, z ktorých sa potom treba ako po úraze niekedy aj zopár týždňov liečiť (obvykle však iba 1-2 dni, ale väčšinou to u mňa dnes vďaka Pánu Bohu už zázračne rýchlo zregeneruje do pár hodín, tak fajn.) Ale podobné problémy dnes majú aj ľudia, ktorí nikdy nijaké zvláštne cvičenia nevykonávali. Organizmus dostáva také dávky umelého žiarenia, že rakovina je kôli vyčerpávaniu strategických rezerv u väčšiny ľudí už samozrejmosťou, akoby čierny červ smrti dostával možnosť požierať človeka zaživa. Čo bolo v minulosti malomocenstvo zvonka, to je dnes rakovina zvnútra - rozklad človeka za "života".

Rozvinutejšie časti ľudského mozgu (napr. epifýza) vyhodnocujú prítomnosť elektromagnetického žiarenia ako oheň, dokonca už krátka prítomnosť v blízkosti silného zdroja elektromagnetické žiarenia zanecháva na mozgových centrách vnútorné popáleniny. Bežný človek to nevníma, pretože v tomto svete by nedokázal existovať a najskôr by si prial radšej dobre umrieť.

Pane Bože, veď ľudia v tesnej blízkosti mobilných základňových staníc, Wi-fi a GPS navigácií žijú a pracujú! Je to skutočne matrix, svet, o ktorom si ľudia myslia, že je aspoň ako-tak normálny, ale je to svet nezlučiteľný so slobodným myslením človeka, pre väčšinu obyvateľstva nezlučiteľný so zdravím a so životom. Ľudia majú úplne iné myšlienky vďaka elektromagnetickým poliam, už to nie sú oni, a už im je to aj jedno mnohým, sú to androidi, zhypnotizovaní a poškodení ľudia, ktorých myšlienky už nie sú ich myšlienkami.

Za mobily, Wi-fi, GPS, navigácie, bluetooth, bezdrôtovú komunikáciu a súčasný free-for-all životný štýl zaplatí civilizácia a jednotlivec takú daň, že keď vám raz príde vyúčtovanie, pozvraciate sa tak ako Neo v Matrixe. Tak ako sa chrániť? Pochopil som, že v súčasnej podobe civilizácie nemá slobodný človek budúcnosť. Už teraz je to tom, ako prežiť, ale aj dobrá smrť bude Božia Milosť, občas môžeme aj o dobrú smrť Pána Boha prosiť.

Teda čo robiť v posledných dňoch? Dodržiavať Božie Prikázania a dbať o čistotu myšlienok. Stručne povedané, zvýšiť si vibrácie. Tak môže človek zniesť aj to, čo na prvý pohľad presahuje rámec znesiteľnosti.

Článok s názvom ako sa chrániť pred elektromagnetickým žiarením dnes priniesol aj server aluska.org

ĎAKUJEME krásnej Karolíne alias Alue