ARAMEJSKÝ OTČE NÁŠ / OUR FATHER PRAYER - ARAMAIC (ABWOON D'BWASHMAYA) (SK, CZ, ENG)

26.01.2021 12:01

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ:

namiesto "neuvoď nás v pokušenie" (v. Mat 6:13) je napísané:

"NEDAJTE SA ZVIESŤ POVRCHOM VECÍ" (choďte do hĺbky, viďte veci v celku)

"NENECHTE SE SVÉST POVRCHEM VĚCÍ" Zdroj:

https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-vojacek-zmena-lieci/

"And lead us not into temptation, but deliver us from evil..." Matthew 6:13.  In Aramaic the verse  6:13 is:

"DON'T LET YOURSELF TRICK BY THE OUTER LOOK OF THINGS." (see things in complex, not just by your senses, get the whole picture)

- - -

Abvún d-bá-šmája.
Netkádaš šmach.
Tejtej malkutach.
Nechvej c´vjánach ajkána d-bá šmája af b-árha
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.
We-la tachlán le-nesjúna Ela pacan min biša.
Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín Amén.

- - -

Ty, ktorý zrodzuješ! Otec-Matka Kozmu, sústreď v nás svoje svetlo – nech je k úžitku.

Svoju vládu jednoty stvor teraz.

Tvoja jediná túžba potom s našou pôsobí, ako vo všetkom svetle, tak aj vo všetkých formách.

Dopraj nám náš denný chlieb a vhľad, toľko, koľko potrebujeme každý deň.

Uvoľni laná chýb, ktoré nás zväzujú, ako aj my púšťame z rúk vlákna, ktorými držíme viny ostatných.

Nedaj, aby nás oklamal povrch vecí, ale osloboď nás ot toho, čo nás zdržuje.

Z teba sa rodí vôľa vševládnúca, život a sila k činu, pieseň, ktorá všetko odieva do krásy a obnovuje sa od vekov do vekov.

V pravde – sila týchto výrokov nech je pôdou, z ktorej vyrastajú všetky moje činy:

Amen (A tak sa staň).

https://kvetzivota.wordpress.com/2014/03/18/abvun-aramejsky-otcenas/

MODLITBU OTČE NÁŠ NÁJDETE V BIBLII MATÚŠ 6. a LUKÁŠ 11.

NA BIBLIK.SK SME UVIEDLI TIETO ČLÁNKY:

1.) https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe1/

2.) https://www.biblik.sk/news/preklad-modlitby-otce-nas/

3.) https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe/

 

ČESKY - zaujímavé:

Abvún d-bá-šmája

Ty, jenž zrozuješ, Otče-Matko Kosmu, soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku. ... Dechu všech světů, slyšíme Tě dýchat - dovnitř a ven - v tichu.

Pomoz nám v jediném svatém dechu pociťovat jenom Tebe - to vytvoří svatyni v nitru, v celistvosti. To světlo my všichni hledáme jinde, a to nás od nás samých odvádí, ale Jméno vždy žije uvnitř.

Svou vládu jednoty stvoř teď. ... Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. ... Ať Tvé rady řídí naše životy a očistí naše úmysly pro spolu-tvoření. Tvá vláda vytryskne, až se naše paže rozpřáhnou a obejmou všechno stvoření.

Jak nacházíme Tvou lásku ve své, tak nebe s přírodou ať zplodí nové stvoření. Tvá jediná touha pak s naší působí jak ve všem světle, tak i ve všech formách.

Dopřej nám náš denní chléb a vhled pro potřebu, o níž se hlásí rostoucí život. ... Vytvoř v nás, pro nás, to, co je jen možné: osviť každý lidský krok k domovu.

Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních. ... Odpusť naši skrývanou minulost i utajené hanby, jakož i my neustále odpouštíme, co jiní skrývají. Ulehči nám tíhu utajených dluhů, jakož i my zbavujeme druhé povinnosti je splácet.

Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje. ... Nedej, aby do nás vstoupilo zapomnění, a pokoušela nás falešná zdání. Zlom moc naší nezralosti, vnitřní stagnaci, která brání dobrému ovoci.

V pravdě - síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy: Amen. ... Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. Vpravdě - díla těchto výroků nechť jsou půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy. Amen. ... Od Tebe pocházejí králové a královny korunovaní - principy vlády, kosmické "Já mohu". Amen. ... Z Tebe ten plamen budící úžas, ta sláva rození, vracející světlo a zvuk do kosmu zpět. Amen. https://www.youtube.com/watch?v=AIYGAHu1VFw

MODLITBU OTČE NÁŠ NAJDETE V BIBLI  MATOUŠ 6.  A LUKÁŠ 11

(z českých prekladov Biblie považujeme za správny český kralický preklad, zo slovenských preklad Roháček) https://proxy.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

 

ENGLISH:

THE LORD's PRAYER IN ARAMAIC (ABWOON D'BWASHMAYA)

sound: https://www.youtube.com/watch?v=zyO0Xpb0ZrI

girl singing: https://www.youtube.com/watch?v=AaRy7sAgL8o

source 1 - text: https://www.rollingridge.org/post/abwoon-dbwashmaya-12838927

source 2 - text: https://abwoon.org/library/learn-aramaic-prayer/

Dr. Neil Douglas-Klotz translation:

https://www.youtube.com/watch?v=RtUkxLHD0-k

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Abwoon d'bwashmaya

Nethqadash shmakh

Teytey malkuthakh

Nehwey sebyanach aykanna d'bwashmaya aph b'arha.

Habwlan lachma d'sunqanan yaomana.

Washboqlan khaubayn (wakhtahayn) aykana daph khnan shbwoqan l'khayyabayn.

Wela tahlan l'nesyuna

Ela patzan min bisha.

Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l'ahlam almin. Ameyn.

 

O Birther! Father-Mother of the Cosmos/ you create all that moves in light.

Focus your light within us--make it useful: as the rays of a beacon show the way.

Create your reign of unity now--through our fiery hearts and willing hands.

Your one desire then acts with ours, as in all light, so in all forms.

Grant what we need each day in bread and insight: subsistence for the call of growing life.

Loose the cords of mistakes binding us, as we release the strands we hold of others' guilt.

Don't let us enter forgetfulness

But free us from unripeness From you is born all ruling will, the power and the life to do, the song that beautifies all, from age to age it renews.

Truly--power to these statements--may they be the source from which all my actions grow.

Sealed in trust & faith. Amen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Note Biblik:

"And lead us not into temptation, but deliver us from evil..." Matthew 6:13.  In Aramaic the verse  6:13 is:

"DON'T LET YOURSELF TRICK BY THE OUTER LOOK OF THINGS." (see things in complex, not just by your senses, get the whole picture)

OUR FATHER PRAYER in Bible: Matthew 6 and Luke 11