JAN RAK: PRÍTOMNÝ OKAMIH Z POHĽADU KVANTOVÉHO FYZIKA

26.09.2020 04:14

Kvantový fyzik prof. Jan Rak a jeho ďalšia fascinujúca prednáška: "Pravda je, že pravda není!" (pozn. Biblik, Pravda je bytie samotné a to nemá nič, čím by Ho bolo možné popísať, ale pritom JE všetkým, ale vlastne nemá ani formu, ani tvar a okrem Neho tam nie je nikto, kto by svedčil že JE! ok, je to jasné, veď určite tomu všetci rozumiete:-)

https://www.youtube.com/watch?v=70SI42kNa_U

Poznámky poslucháča:

Myšlení nemůže být stvořené! Jan Rak

Inteligentná môže byť akákovek látka, aj počítačový čip, aj koreňový systém lesa a podobne

Zrcadlo je jeden z nejmocnejších mystických nástrojů (kouzelníci vědeli)

Jazyk je hlavným konštruktérom reality (Na počiatku bolo Slovo) Lebo sa uisťujeme, že realita je spoločná na základe slov, že vidíme napr. niečo podobné

zaujímavé časy predn. od 25 min

od. 30 min

"Ja si myslím, že Umelá inteligencia je nebezpečnejsia ako nukl. fyzika"

"Všetko, čo v živote prežívate sa deje preto, či veríte skutočne tomu, v čo veríte!“ Vytvárate si realitu tak, aby sa vo vašej realite zjavila situácia, aby vás otestovala, či skutočne veríte tomu čomu veríte!“

„Na horskej ceste po skalách sa musíte plne sústrediť na každý krok - to je život v prítomnom okamihu

„Cokoli kdokoliv řekne, ja s tím soulasím.“ Jan Rak

„Já věrím všem lidem, co říkají, že vir existuje.“

Wim Hofové dýchanie (Wim Hof)

Zmyslom života je naplňovať ten zmysel (a ten zmysel hľadať)

Kniha: Kľúč zvaný synchronicita

 -   -   -

Jan Rak v Adela SHOW:

https://www.youtube.com/watch?v=lp15RxoJbBE

- Rola  pozorovateľa  je  integrálnou  súčasťou  experimentu -