KEDY MÔŽE POMÔCŤ VYSADENIE MLIEKA PRI SCHIZOFRÉNII?

10.01.2019 15:09

"Nech Ti je strava liekom!"

Hippokrates. 

-   -   -

Ak si niektorí veriaci myslia, že môžu jesť čokoľvek a Boh ich ochráni, je to ich vec. Niektorí veriaci to dotiahli do štádia, kedy kupujú v supermarketoch najlacnejšie veci po záruke a kľudne bez problémov jedia aj staré a nahnité ovocie. Aj takto je možné jednoduchších ľudí vychovávať v moderných spoločenstvách veriacich! Nuž, všetko je Božia Vôľa, možno, ak by bol nedostatok potravín, budú lepšie pripravení... Faktom však je, že väčšina bežných vecí v supermarketoch by nemali byť deklarované ako jedlé. (stručný prehľad tu) Aj Biblia dáva dokonca aj Novom Zákone dôraz na určité pokrmy: nejesť zadusené, čomu rozumiem nejesť zároveň staré a zdochnuté, a hlavne nejesť krv. Krvavničkové jelitá a krv by nemali mať v jedálničku kresťana miesto! Teda kresťan by si mal v každom prípade dávať pozor aj na stravu!     

 -   -   -

Dr. Natasha Campbell-McBride vo svojej knihe SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE píše: "Vskutku, keď sa mlieko vylúči z jedálneho lístka autistického dieťaťa alebo schizofrenického pacienta, jeho klinický obraz sa okamžite zlepší, niekedy až neuveriteľne."

Kto chce so svojou psychickou chorobou niečo robiť, je vhodné si preštudovať túto knihu. Celá kapitola je venovaná schizofrénii. A v ostatných kapitolách tejto knihy nájdeme o schizofrénii tiež veľmi zaujímavé informácie. Samozrejme nie je to však vždy len vylúčení mlieka a mliečnych výrobkov. Ešte pomáha aj vylúčenie lepku :-)

Ok, psychiatrický pacient by sa mal zvlášť vyšetriť aj fyzicky - črevá, zápaly, infekcie, pohlavné choroby, bližšie MUDr. JAN ŠULA tu: https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-sula-o-liecbe-chronickych-a-psychickych-chorob/

 

Veľmi môže pomôcť ketogénna diéta, bližšie PharmDr. Jozef Zima: https://www.biblik.sk/news/pharmdr-jozef-zima-liecba-reumatickych-ochoreni/

V knihe SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE sa dozviete podrobnosti o diéte podobnej ketogénnej diéte, zvlášť je však upravená na liečbu autizmu a psychických porúch. Teda knihu vám rozhodne odporúčame. Strava má vplyv aj na dušu. Niektorí ťažkí autisti, ktorí potrebovali 24 hodín denne starostlivosť sa po tejto diéte vrátia do normálnej školy! Niektorí schizofrenici a psychiatrickí pacienti sa úplne vyliečia. Psychické choroby vrátane schizofrénie sú liečiteľné a vyliečiteľné, prípadov úspešného vyliečenia je veľa, hľadajte. Tu je napríklad jeden z nich: https://www.biblik.sk/news/victoria-everett-ako-som-sa-vyliecila-zo-schizofrenie/

V tomto článku sme Vám však skôr chceli priblížiť diétu z duchovného hľadiska. Pre pochopenie sa budeme zaoberať zatiaľ iba konkrétnou potravinou: Mlieko. Kedy môže pomôcť vysadenie mlieka napr. pri schizofrénii a prečo? Jedna vec je možná alergia na mlieko. (Alergia sa nemusí sa odzrkadliť v testoch, ľahko ju získava obrovské množstvo ľudí vďaka moderným vakcínam, ktoré obsahujú hliník. Najlepšia prevencia je podľa nášho názoru neočkovať vôbec)

Druhá vec je pojem mlieko na duchovnej úrovni. Mlieko=pripútanosť. Vysokopočetná skupina schizofrenikov je naviazaných na matku, alebo na jedného z rodičov, či na blízku osobu. Samozrejme, snáď neexistuje schizofrenik, ktorý by nemal nejakú závislosť. Príroda zvlášť u ľudí smerujúcich k Bohu toto rieši blokáciou príjmu mlieka. Mlieko sa akoby stáva pre týchto ľudí z týchto dôvodov minimálne menej vhodné, z dôvodu ochrany duše od pripútanosti. Ľudia, zvlášť psychicky chorí ľudia, žijú v chorých vzťahoch, ich myšlienkové nastavenie je v princípe choré. (preto u nich vzniká obvykle problém s trávením a s črevami, pretože prvotnú informáciu človek neprijíma mozgom, ale črevami - hovorí sa, "niečo nevie stráviť") Preto môže niekedy výrazne pomôcť aj vysadenie mlieka a mliečnych výrobkov, ako určitá forma odpútania, či skôr prejav snahy odpútania. Nad týmito vecami však musíte uvažovať sami. Nie je ich možné dosť dobre popísať. Faktom je, že vysadenie mlieka a diéta popisovaná v knihe SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE môže pomôcť výrazne zlepšiť či v niektorých prípadoch dopomôcť aj k úplnému vyliečeniu psychickej choroby.

Základom pri liečbe psychických chorôb je pôst a modlitba. Pôst nemusí byť len úplné zdržanie sa jedla. Pôst môže byť aj diéta.

Jeden krát do týždňa pôst len o vode (prípadne ani nejesť ani nepiť) a celý deň sa modliť môže byť u mladého človeka veľkým krokom pre svoje zdravie. Môže sa ísť prejsť, veľa nehovoriť, vypnúť mobil, vypnúť televízor aj počítač, skôr samota, ak sa dá, tak čítať sväté knihy, zvlášť čítať Bibliu, prípadne navštíviť kostol. Samozrejme, ak pacient berie psychiatrické lieky, je vhodné v deň pôstu zdržať sa aj liekov. S týmto možno lekár nebude súhlasiť, (je možné sa lekára opýtať na jeho názor) ale pacient rozhoduje, či prenechá zodpovednosť za svoje zdravie sebe alebo lekárovi. Určité veci podľa nášho názoru nie je rozumné spomínať ani pred lekárom ani pred farárom. Ak človek berie drogy, má samovražedné sklony, alebo spáchal trestný čin, je podľa nášho názoru lepšie to lekárovi ani farárovi nehovoriť. Každý človek ak chce žiť zdravý život, musí hľadať osobný vzťah s Bohom cez Pána Ježiša Krista a iba Jemu - Bohu je možné povedať všetko, ale o ľuďoch treba pochybovať. Snáď neexistuje psychiatrický pacient, ktorý by nemal samovražedné sklony. Niektorí pacienti sa s tým lekárovi vyslovene chvália, niektorí nie. Niekedy môže človeka zabiť aj to, ak sa s ním nakladá proti jeho vôli. (Naposledy dostal náš kamarát na psychiatrii od jedu infarkt) Existuje silný predpoklad, že ak sa pacient vychvaľuje samovraždou a užívaním drog, môže byť liečený v niektorých prípadoch aj nasilu. Chuť na samovraždu býva popisovaná aj v príbalových letákoch antidepresív ako ich vedľajší účinok... (napr. tu - bod ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE) Teda za samovražedné sklony bývajú zodpovedné drogy, alkohol, intoxikácia otravnými látkami, ale aj psychiatrické lieky, čo sú vlastne syntetické drogy, ktoré situáciu neriešia, alebo ponúkajú iba dočasné riešenie za vysokú cenu.

Užívatelia psychiatrických liekov - syntetických drog začínajú a končia dosť podobne ako užívatelia pouličných narkotík. Malo by byť v záujme každého pacienta snažiť sa pochopiť príčiny svojej choroby a závislostí - fajčenia, kávičkovania, závislosti na rodičoch ako aj závislosti na psychiatrických liekoch - syntetických drogách sa zbaviť. Chce to však odvahu aj trpezlivosť, pretože nahodilé pokusy o vysadenie psychiatrických drog končia prinajlepšom vrátením sa k ich užívaniu alebo hospitalizáciou. Osobne si však myslím, že toto riziko sa oplatí podstúpiť, pretože hospitalizovaní bývajú ľudia bežne aj popri "liečbe" psychiatrickými drogami, teda takmer nemajú čo stratiť. Zvlášť upozorňujem, že ak pacient niekedy dostal elektrošoky má to ťažšie, podľa našich pozorovaní psychiatrických pacientov vieme isto: Elektrošoky znižujú šance na normálny život. No dnes vieme, že aj mozgové bunky regenerujú, situácia nikdy nie je beznádejná, pomôcť môže aj metóda sungazing vykonávaná podľa návodu, usilovne, pravidelne a s najvyššou opatrnosťou. Treba si však dobre zapamätať:

Elektrošoky=dočasné zlepšenie za cenu poškodenia mozgu.

Skoncovaniu so závislosťami, fajčením a pod. ako aj skoncovaniu s psychiatrickými drogami však musí predchádzať pokánie, teda rozhodnutie úplne sa odovzdať do Božích rúk a žiť Nový život podľa Božích Prikázaní a Vesmírnych zákonov popísaných v Biblii pod doživotným vedením Pána Ježiša Krista. Teda človek musí odovzdať Bohu celý svoj život, všetko, aj svoju slobodu, ak chce život a slobodu, ktoré premárnil ešte raz získať.  A ak si to na pol ceste rozmyslí, môže padnúť ešte hlbšie ako bol predtým!  (Mat.12:43-45)

A tak mnohí pacienti končia skôr, ako začnú... Samozrejme, je potreba aj zmena stravy a celková zmena životného štýlu. Býva to neľahké, ale podľa našich skúseností asi 6% ľudí to dotiahne do úspešného konca, vyliečia sa. Ostatní ľudia buď nikdy nezačnú alebo nemajú vytrvalosť.

 
 
"Ale Ježiš ho chopil za ruku, pozdvihnul ho, a vstal. A keď vošiel do domu, pýtali sa ho jeho učeníci osobitne: Prečo sme ho my nemohli vyhnať? A povedal im: Toto pokolenie nemôže vyjsť nijakým činom, iba modlitbou a pôstom." Marek 9:27-29