LIST ZBORISTOVI Z KRESŤANSKÉHO ZBORU (DOPLNENÉ 4x)

24.03.2020 20:35

Nech by ste si článok a moje chápanie Biblie vyložili akokoľvek, stále som presvedčený, že Kristovo Posolstvo, z Ktorého mnohé je zaznamenané v Biblii (predovšetkým Kázeň na Vrchu - Matúš kapitoly  5. , 6., 7. a Evanjelium podľa sv. Jána zvlášť Ján 3. kapitola) je tá NAJDÔLEŽITEJŠIA SPRÁVA pre každého človeka. Ak tento základ máte a aspoň ste vyvinuli nejaké úsilie o jeho pochopenie, mnohé ďalšie aktuálne a veľmi dôležité a podstatné veci sú v knihe POSOLSTVO GRÁLU od Abd-ru-shina

-   -   -

Váš evanjelický zborový boh je mi rovnako odporný ako ten katolícky – je mŕtvy. Hlavne že v zboroch hovoria: “živý, živý!” Ale pravdu ste zabili, prehliadaním zločinov satanského štátu Izrael a velebením židov ako vyvolených, ktorí svoju úlohu ako národ dávno skončili. Židia zavrhli Krista-Pravdu. Vy ste zavrhli Pravdu-Krista. Aj pravdu o reinkarnácii ste zavrhli, aj pravdu o meditácii, ktorú hovorí Dr. Eduard Tomáš, aj proroctvá, ktoré hovorí Lazarev. Aj vďaka Lazarevovi som varoval ľudí, aby sa pripravili, otužovali a trénovali na ťažšie podmienky. Snáď to aspoň jeden človek vzal na vedomie a snáď to aspoň niekomu pomôže, lebo ako sa zdá v prvomrade vďaka chemtrails, situácia bude časom taká, že ak by neprišiel Boží zásah, neprežil by to nikto!

Ten Lazarev hovoril veľmi konkrétne o silnom očistnom programe, ktorý sa začne na jar 2020 a varoval nás, možno vydávanie stále nových kníh je biznis, ale obchod nie je nečistý, obchod je oveľa menšia prostitúcia ako zamestnanie, a kiež by som sa vedel tak dobre predať ako Lazarev. Lebo tu panuje názor, že kresťan by mal byť chudobný a okrem neba po smrti nesmie mať kresťan ani žiadne túžby a sny! Nesmie chcieť ani krásnu manželku, ani drahé auto ani veľký rodinný dom! Mal by žiť v garsónke, chodiť peši, maximálne MHD, a rozmýšľať, či je hriech použiť taxík? A mal by byť bez ženy ako Kristus? Dnešní muži vychovávaní a rafinovane obklopovaní erotikou majú všetci plné gule – do radu väčšina mladých slobodných zboristov sú masturbanti! Zrejme aj väčšina mladých kazateľov a kňazov, tie vaše bludy o sexuálnej čistote, môžete ich predstierať tak ako farári celibát, vy čistí!

Ešte mi tí “čistí” vyčítali, že miešam “nečistého” Lazareva s ich čistou Bibliou – pritom mnohé zo Starého zákona je náboženský fašizmus primitívneho kmeňa a ani nemôže mať pozitívny vplyv na myseľ čítať dookola také svinstvo! Iba Nový Zákon a Kristové slová sú také oživujúce a tie majú pozitívny vplyv na myseľ! Zrejme Gideonka (evanjelická Biblia šírená zdarma) je preto pozitívnejšia, že neobsahuje väčšinu textov zo Starého Zákona. Článok o chybách v Biblii tu:

https://www.biblik.sk/news/chyby-v-biblii/

Evanjelicizmus je podobný blud ako katolicizmus – odporná slučka na ovládanie ľudí a od pravého Poznania Boha má aj evanjelicizmus ďaleko! Najskôr by evanjelici boli prví, ktorí by Krista zavrhli, ak by prišiel. Našli by si niečo, čo nesedí, lebo mnohé z toho čo platilo pred tisícročiami, určite platí aj teraz, ale mnohé z toho už neplatí vôbec! (napr. obetovanie a klaňanie sa cudzím bohom - dnes nemáme dookola pohanské oltáre, ale zato dnes ľudia majú obrazovky televízorov, počítačov, smartphonov a vlastné bruchá, sklony, túžby a závislosti a nesprávne priority, pred ktorými sa "klaňajú" a zaberajú v ich živote popredné miesto. Teda Starý zákon platí, ale tie veci sú dávno neaktuálne a je ich potreba prerozprávať do zrozumiteľnej reči a vyzdvihnúť z toho to, čo je najdôležitejšie! A dnes to nie je dodržiavanie zákazu obetovať na oltároch cudzích bohov, ktorý tak silno zdôrazňuje Biblia ako kľúčovú a dôležitú vec na prežitie) Tak ako bol naplnený Starý Zákon, musí sa naplniť aj Nový Zákon a vyzerá to tak, že sme konečne v procese, kedy aspoň niektorí z nás by sa toho mohli dožiť - nástupu vlády diabla a jeho definitívneho pádu a následne obdobiu normálnej Zeme aspoň v jednom tisícročí bez prenasledovania a vojen, kde vládne Boh a kde voda a vzduch je čistý, život bezpečný a vôbec trvale udržateľný.

Boh nás po dvetisíc rokov v tomto svinstve nenechal samých! Nemám pochýb, že aj skrze takých ľudí ako bol Dr. Eduard Tomáš je tu Kristus!

Ale Kristus asi tiež hlásal niečo nepohodlné, čo farizejom (tým "čistým", čo mali to jediné "čisté učenie") nesedelo s vtedajším náboženským učením. Aj Dr. Eduard Tomáš je pre mňa Kristus, Ktorý JE živý!

 

 

Následky života v náboženskej bubline:

Ak nemáš prístup k inému pohľadu na svet, o chvíľu si myslíš, že iba Tvoj pohľad je ten správny. Pritom nikto nič hlbšie neskúmal, neporovnával, neštudoval - automaticky sa predpokladá, že to naučené je pravda - a pritom ani mnohé z toho, čo nás učili v škole nie je pravda! (učia, že 0,04% CO2 v atmosfére je vraj zodpovedné za otepľovanie planéty, čo je nevedecký nonsens a aj tak sa úplne vážne zaoberáme problémom emisií CO2 a prdenia kráv - robia si z ľudí posmech a považujú nás za hovädá; učia, že slnečná atmosféra je vraj teplejšia ako povrch Slnka, čo odporuje termodynamickému zákonu; učia, že tie čiary na oblohe sú kondenzačné stopy - cielene vychovávajú ľudí veriť bludom, a ani v náboženských organizáciách to bohužiaľ vôbec nie je ináč) 

Náboženský blud je v tom, že slepým prijímaním a opakovaním názorov niekoho iného vraj dôjdeš k spáse. Aj Biblia je manipulatívna kniha v mnohom, ale to, že je dokonalá, svätá, neomylná - modla dnešných kadejakých evanjelických, apoštolských, moderných, charizmatických, severoafrických jaskynných a pod. kresťanov, kniha - to je ich boh. História tej knihy sa radšej nevyučuje - vraj autorom je ich boh, ktorý sa predsa nemôže mýliť! A akiste sa ich boh nemýli ani v tom, ako vodcovia rôznych sektárskych, jehovistických a moderných zámorských kresťanských organizácií Bibliu vykladajú - v každej sekte a každému zboristovi vykladajú Bibliu vždy len správne, však?!
Ich povrchné chápanie Biblie a kus častokrát špinavého papiera - to je ich boh, ktorému sa klaňajú! Potom podobný primitivizmus je neomylnosť pápeža, tomu tiež človek, čo aspoň trochu rozmýšľa nemôže veriť! Podobne nemožno veriť vyvyšovaniu primitívneho kmeňa, ktoré má bližšie k Hitlerovi ako k nejakému skutočnému prorokovi. A k tomu spoločný rys dnešných zborov je hlavne velebiť židov – vrahov Krista, a dnešný Izrael – zločinný štát - vraj lebo židovský boh to má rád!

Myslím, že väčšinu takzvaných kresťanov zaujíma viac niečo iné ako Pravda ako taká. Im stačí uistenie, že ak budú poslúchať to, čo im káže ich organizácia pôjdu do po smrti na večnosť do neba - a takto ich vychovávajú v kostoloch aj v kresťanských zboroch a potom takto pomýlení rodičia vychovávajú pomýlené deti! Na Pravdu ako takú kašlú, a kašlú aj na celú Zem, načo by oni bojovali proti očkovaniu alebo si bránili Bohom stvorenú Zem pred nejakým posýpaním chemtrails? Oni si nebránia ani vlastné deti, mnohí vedia, že očkovanie je svinstvo, ale boja sa to odmietnuť a k takémuto postoju ešte prispieva jedno - Boh je vraj povinný ich aj ich deti chrániť! Načo by sa bránili, keď nakoniec nech to dopadne hociako, pôjdu po smrti do neba, však? Za neschopnosť brániť seba a svoje deti však nie je zodpovedná len kresťanská výchova, ak viac milujete seba ako svoje dieťa, dáte mu naprášiť vakcínu aj keď viete, že očkovanie je strašné svinstvo, pretože strach víťazí vtedy, keď toho človeka dostatočne nemilujete. Vtedy mamičky (pred lekármi ak čo i len trochu vyvíja nátlak a obvykle veľmi silný, až vydieranie) cúvnu a oteckovia nechávajú rozhodnutia na mamičkách. O tom, či očkovať alebo neočkovať deti - podobne ako o interrupcii by nemala rozhodovať len žena ak v sebe nosí niečo, čo patrí mužovi.

Duch svätý nedal k aktuálnym témam žiadne inštrukcie, okrem Lazareva, ktorého kresťania zavrhujú úplne, nezaznelo na jar 2020 žiadne proroctvo. Z Biblie sa k aktuálnym témam vždy vyberá len to, čo sa hodí - ak treba organizovať pochod za život, vyberie sa Prikázanie "Nezabiješ" (Ex20:13), ale ak vakcíny obsahujú bunky z potratených plodov, na otázku očkovania radšej povedia: "Podriaďujte sa vrchnostiam!" (Rim13:1) Anglický preklad veršu Rim. 13:1 je: "Let every soul be subject unto the higher powers." / "Nech každá duša je podriadená vyšším silám/Vyššej Moci." A ak to čítate celé, ten úvod tej 13. kapitoly Rimanom, je to dôrazné varovanie pre bohatého a mocného ako aj pre chudobného obyčajného človeka! (Napr. verš Rim13:3 je v angl. "for rulers" - "Pre vladárov Vyššie sily nie sú prekážkou ak by chceli robiť dobré, ale len vtedy, ak by chceli robiť zlé!" -  aj Roháčkov preklad je veľmi odlišný od KJV - starého anglického prekladu Biblie. V každom prípade, ak je primátor chrapúň a ide proti občanom mesta tak ako Rybníček s jeho golfovým ihriskom, ľudia ho mali zastaviť, ale nevedeli ako. Rybníček išiel proti ľuďom a teda išiel proti Bohu, rovnako ako každý politik, ktorý ide proti Bohu, proti Pravde a proti záujmom ľudí. Ak takéto svinstvá - nejaké službičky "hokejovému klubu" robia politici na úrovni mesta, čo potom robia politici na úrovni štátu? Ide o službičky svojej eurofrakcii alebo o služby priamo Luciferovi? Akákoľvek propagácia homosexuality vrátane pochodu a vešania dúhových vlajok je satanizmus! Je možné, že verše z Biblie hovoria, že vždy príde na také konanie pomstiteľ, ale to uvádzam iba preto, že tie verše je možno z anglického prekladu Biblie chápať aj ináč ako je oficiálny výklad)

Z katolíkov proti propagácii homosexualizmu zaznel jedine Kuffa, ale hneď stíchol len čo biskup na neho pískol. Ináč z kresťanských organizácií vlastne žiadny silnejší odpor proti satanskej vrchnosti, ktorej sa nesmieme podriaďovať! Na Všech svätých sa predávajú sviečočky, aj na Vianoce a Veľkú noc prosperujú obchody, príspevky registrovaným cirkvám sa sypú, obchodníci sú tiež spokojní, a vláda tiež, lebo načas plní plány svojich chlebodarcov na ovládnutie sveta bez väčšieho odporu. Ovečky sú držané na uzde, aj keď satan pľuje na Krista a mestami pochodujú polonahé satanské kreatúry - rieši sa to raz za rok pochodom za Život, kde sa bojuje hlavne proti interrupciám, ale nie za zmenu sociálneho systému vytvorením permanentného tlaku na politikov, ktorí nastavili sociálny systém a zákony tak, že žena rozhoduje o všetkom a pre ženu sú dôležité vždy zdroje. Nečudo, ak sa na Slovensku obáva o budúcnosť svoju a svojho dieťaťa, lebo 320 € materská a muž vo fabrike za nejakých 600-800 € ak splácajú 400 € hypotéku môžu ísť do riti! Už dvaja žijú ako žobráci, priemerní zamestnanci tu v TN mi stále hovoria, aké je čo drahé a ako rozmýšľajú kde čo kúpiť lacnejšie! Chodia na starých ojazdených alebo najlacnejších autách a horko-ťažko ak vôbec sa zmôžu na vlastné bývanie! To je život? Aby človek, ktorý chce mať vlastné bývanie žil so slučkou na krku? Základné otázky života sa v skutočnosti neriešia, iba navonok ich riešia celý čas aj politici aj náboženskí predstavitelia. Každá politická strana aj každá náboženská organizácia má SVOJ program, ak sa platia príspevky alebo ak je zabezpečený prístup ku štátnym zákazkam sú prirodzene starosti v prvomrade o svoj biznis a jeho rast! Celá politika aj celé náboženstvo bez toho, aby sa občan, resp. kresťan aktívne zapájal do riadenia štátu a tvrdo a neoblomne presadzoval nejaké konkrétne ciele je však blud na zachovanie súčasného stavu! Až dokiaľ skutočne nepríde Boží zásah, ono to stále funguje! Byť klamaný je pohodlnejšie, lebo Svetlo Pravdy je tak jasné, že ľudia naň už nie sú zvyknutí a oslepuje ich. Zrejme po dobrotky, resp. dobrovoľne už ani zmena nie je možná, s výnimkou niekoľko málo osvietených je väčšina ľudstva ku zmene a skutočnej blízkosti Boha dotlačená na silu - za cenu vojen, moru (chorôb) a prírodných katastrof!