PRÍPADY Z PRAXE: PRÍPAD LUKÁŠ

26.07.2018 14:15

“Diet, injections and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible.” – Bertrand Russel – The Impact of Science on Society"

"Strava, nariadenia a očkovania sa budú kombinovať už od veľmi útleho detstva, na to, aby u ľudí vytvorili určitý typ charakteru, určitý typ presvedčenia, ktorý autority považujú za žiadúci. Takto sa akákoľvek objektívna kritika záležitostí mocných stane psychologicky nemožná." Bertrand Russel - dielo Vplyv Vedy na Spoločnosť

Globálne zločiny ako očkovanie, chemtrails, či glukózový sirup pridávaný do stravy sú naďalej vykonávané, a ľudia, ktorí na tieto zločiny poukazujú, bývajú nálepkovaní ako konšpirační teoretici, odporcovia vedy a pokroku, či dokonca teroristi ; pozn. Biblik. Viac v článku GLOBÁLNE ZLOČINY:
 

-    -    -

 

Lukáš, chlapec z katolíckej rodiny, ktorý fajčil cigarety a marihuanu sa jedného dňa ocitol na psychiatrii. Po veľmi dlhom období liečenia a dokonca aj pobytu v liečebnom ústave sa veľmi túžil zbaviť iba následkov a pút psychiatrickej liečby. Ostatné ho príliš nezaujímalo, o zmenu charakteru nejavil príliš záujem.

Z kresťanského hľadiska sa väčšina ľudí užívajúcich psychiatrické drogy chce zbaviť len následkov hriechu, nie však hriechu samotného. K zakonzervovaniu porušeného charakteru prispieva aj primitívne katolícke náboženstvo. Na psychiatrii ľudia od oplatky, ktorej katolíci hovoria "najsvätejšia sviatosť oltárna" očakávajú, akoby Pán Boh bol povinný zostúpiť na ich zavolanie do oplatky a zasiahnuť. Obvykle sa ich stav ešte zhorší, pretože sila modlitieb je bezpochyby vpísaná do oplatky, a podľa čistoty charakteru farára pôsobí ako svetlo, ktoré psychicky chorému človekovi ukazuje jeho žalostný stav. Niekedy začnú pacienti po oplatke doslova zúriť, videli sme prípady, kedy museli byť z otvoreného oddelenia premiestení na uzavreté. Ak je charakter farára čistý,  niektorých ľudí, ktorí viacej milujú tmu ako svetlo, sila modlitby do oplatky vpísaná až príliš oslepuje. Jednoducho bohužiaľ väčšina katolíkov chce len žiť svoj život, idú si po svojom, a aby "Tam Hore" mali všetko naporiadku, občas zájdu do kostola. A dôraz kladú na spoveď a oplatku, aby potom už zase mohli žiť svoj hriešny život. Takému človeku by bolo lepšie, keby Pána Boha vôbec nepoznal, aj preto bývajú deti z katolíckych rodín v nemocniciach obvykle najťažšie prípady. Oni dostali v živote šancu a vlastne opovrhli Božou Milosťou. Kto si uvedomí, aká Božia Milosť mu bola preukázaná, už len tým že sa dozvie, že Pán Boh skutočne JE, a že Svätá Biblia je naozaj Božie Slovo? Len keby ju začal do hĺbky študovať, zistil by, že Svätá Biblia je v rozpore s katolíckym náboženstvom. A človek radšej chce ísť s davom, ako vlastne byť sám, ľudia viac milujú tmu, ako svetlo. Nie sú ochotní pre Pravdu niečo vytrpieť, príde súženie a hneď sa pohoršujú.

Väčšinu ľudí bez rozdielu náboženstva, vôbec nezaujíma, čo Pán Boh od nich chce. Vo väčšine katolíckych rodín je Svätá Biblia-Božie Slovo, čítané iba veľmi povrchne, ak vôbec. Hlavné sú nariadenia Cirkvi, ktorú mylne pokladajú za zástupcu Najvyššieho Boha na Zemi! Hlavne aby deti mali krst, prijímanie a birmovku, nech sa môžu ženiť a vydávať v kostole, forma býva pre niektorých ľudí bohužiaľ dôležitejšia ako obsah:

 

"Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože čistíte vonok pohára a misy, ale zvnútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti! Farizee, slepče, vyčisti najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonok! Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože sa podobáte hrobom, obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a každej nečistoty. Tak aj vy, zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravedliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti." Matúš 23:25-28

 
 
-     -     -
 

Aj Lukáš si svoje duchovné rezervy vyčerpal zo svojich budúcich detí. Častou masturbáciou, pozeraním porna a vzťahmi na jednu noc si mladí ľudia vlastne berú energiu zo svojho budúceho potomstva. Niet divu, že potom majú problém založiť rodinu. Samozrejme, silný vplyv na zníženie plodnosti má aj strava a predovšetkým očkovanie. (A preto tak veľmi je Globálnym prediktorom propagované očkovanie, erotika, homosexualita, porno, neviazané vzťahy, zvrátené formy sexuality, samouspokojovanie a ďalšie)

V podstate vakcína, to je silný informačný program, slúžiaci predovšetkým na vytvorenie určitého typu charakteru, ktorý Globálny prediktor považuje za žiadúci. Určité časti mozgu sa očkovaným ľuďom kôli obrovským dávkam hliníka aj fyzicky poškodia, do mozgu sa cez vakcínu zavedú aj nanočastice kovov, ktoré v súčinnosti s elektromagnetickým žiarením pôsobia ako určitá, a  v dnešných dňoch pomerne veľmi účinná kontrola myšlienok. Zaočkovaný jedinec bude mať tendenciu konať pudovo.

 

Ani Lukáš nie je výnimkou. Bral aj psychiatrické injekcie, ktoré takisto z človeka postupne formujú zvieratko. Hneď po návrate z nemocnice si na výlete zapálil marihuanu. Myslel som si, že sa ráno modlí - Lukáš si kľakol, otočil sa na východ a zapálil si plnú fajku marihuany. Niekto sa mu snažil vysvetliť, aké obrovské riziká sú spojené s užívaním psychiatrických drog a k tomu ešte aj marihuany zároveň! Jeho vnímanie bolo zastreté, človeka, ktorý pravidelne berie psychiatrické injekcie nemožno bohužiaľ považovať za triezveho. Lukáš jedného dňa ku mne prišiel, a začal sa vyhrážať samovraždou, pokiaľ mu nepomôžem zbaviť sa psychiatrických injekcií. Injekcie Lukáš nemohol odmietnuť, pretože túto "liečbu" mal úradne nariadenú. V prvom rade som sa mu snažil vysvetliť, že to nejde len tak vysadiť injekcie a žiť ďalej hriešny život. Začal teda čítať Bibliu, začal trošku športovať, no odmietal zmeniť stravu a nechcel sa vzdať cigariet. Upozornil som ho na riziká, vyslovene som mu povedal, že to môže skončiť horšie ako len braním injekcií, pokiaľ nevynaloží všetku energiu na svoje uzdravenie. Nepočúval. Jednoducho človek, ktorý sa chce vyliečiť, nemá priestor na cigarety, kofoly, pizze a bagety. Nestačí len občas pozrieť sa do Biblie, treba hľadať príčinu svojho stavu a Cestu k Pánu Bohu, ktorá sa začína budovaním Vzťahu s Božím Synom - Pánom Ježišom Kristom. (a nie najprv hľadaním priateľa či priateľky!) Každý človek túži po láske, ak chcete poznať Lásku, ktorá vás nikdy neopustí (dokonca ani v hodine smrti) hľadajte Božiu Lásku a Lásku Božieho Syna Pána Ježiša Krista! A ak ste Jeho Lásku aspoň na okamih poznali, z celej sily sa o Ňu snažte, hľadajte Ju, choďte za Ňou, bojujte o Ňu, bráňte a ochraňujte Ju ako oko v hlave, a predovšetkým, nenechávajte si Ju iba pre seba! Čím viac Lásky dáte, tým viac Vám ostane!

Lukáš miesto toho vyhľadával lásku ženy, kostolík a spoveď. Vyhrážal sa ustavične samovraždou, pokiaľ mu nepomôžem zbaviť sa injekcií. Ak by Lukáš bral injekcie, skončilo by sa to pravdepodobne ďalšou hospitalizáciou alebo smrťou.

Lukáš dostal v priebehu pár dní možnosť napriek úradne nariadenej "liečbe" túto "liečbu" odmietnuť. Ale to mu nestačilo. Začal sa mi opäť vyhrážať, dokonca bol tak agresívny, že ak mu znova nepomôžem v ďalšej veci, začal mi rozprávať konkrétne detaily naplánovanej samovraždy. Nenechal som sa vydierať, ukončil som s ním vzťah. (je možné vo výnimočných prípadoch vzdať sa konktaktu s človekom, nikdy sa však nemôžete vzdávať lásky k nemu, hoci by vás chcel aj zavražiť, prosím vás toto si dobre uchovajte v pamäti)

Lukáš bol čoskoro hospitalizovaný na psychiatrickej klinike. Vôbec si neuvedomil šancu, ktorú dostal. Tvrdo sa snažil presadiť si svoje predstavy, ktoré ho vlastne na psychiatriu už neraz priviedli. Vôbec nebral ohľad na rodičov, priateľov či ostatných ľudí. Tento stav sa bohužiaľ nedá liečiť psychiatrickými injekciami. Lekár v spolupráci s duchovným by mohli spoločnými silami takémuto človeku, ktorý by bol zverený do ich každodennej starostlivosti veľmi pomôcť. Takémuto človeku by bolo treba načrtnúť v rámci jeho intelektuálnych schopností "Pozri, robil si toto, dopadlo to takto! Ak budeš robiť to isté, nemôžeš očakávať iný výsledok!" Vlastne takýto človek nie je chorý, iba si naplno neuvedomuje následky svojich myšlienok. Keď príde žatva toho, čo takýto človek svojim myslením a konaním sial, nepáči sa mu to a snaží sa pred tým utiecť, namiesto toho, aby túžil po zmene charakteru - aby sa tieto veci už nikdy viac neopakovali! Sú to deti, s ktorými je potreba pracovať na ich úrovni. Bohužiaľ Lukáš mal poškodený mozog následkom ECT - teda v minulosti dostal elektrošoky. 

(Lukáš nebol hospitalizovaný na Trenčianskej psychiatrii, kde ECT za čias primára MUDr. Jozefa Hašta bola používaná naozaj iba výnimočne. Lukáš by s takmer 100% istotou na Trenčianskej psychiatrii ECT nikdy nedostal! Ďakujeme za tento prístup, ktorý pomohol mnohým ľuďom zachrániť zdravie a život predovšetkým: MUDr. Jozefovi Haštovi, MUDr. Milanovi Ralausovi, MUDr. Mariánovi Kobidovi, MUDr. Magde Kožárovej, MUDr. Vande Jakešovej, MUDr. Monike Ranincovej, Dr. Matúšovi Bieščadovi a všetkým statočným lekárom, psychológom, sestrám, bratom a ošetrovateľom Trenčianskej psychiatrie, ktorí sa vo svojej práci aj mimo nej veľmi snažia ľuďom pomôcť! Ďakujeme vám!)

Nepoznal som jediného pacienta, ktorý by sa dal po "liečbe" ECT vôbec niekedy doporiadku. V prvom rade by Lukáš musel pracovať na regenerácii mozgu, on odmietal užívať Omega 3 mastné kyseliny, odmietal zmenu stravy, odmietal pôsty, odmietal prestať fajčiť, odmietal aj iné metódy, napr. sungazing, ktoré by mu mohli k regenerácii mozgu veľmi pomôcť...

Človek, ktorý ochorie nejakou psychickou chorobou, z môjho pohľadu vlastne trpí rakovinou duše. Deformácie charakteru dosiahnu stupňa, kedy na záchranu duše je potreba obmedziť vedomie a slobodnú vôľu. Vlastne na záchranu duše, ktorá je prvotná, príde záchranné opatrenie v podobe ťažkej psychickej choroby. Zo začiatku v Lukášovom prípade bolo diagnostikované najprv OCD, to mu ako varovný signál pre zmenu charakteru nestačilo. Neskôr mu bola diagnostikovaná schizofrénia.

Nakoľko Lukáš mal pravdepodobne strach uvidieť skutočný stav vlastnej duše, praktizoval iba svoje povrchné katolícke náboženstvo. Nepochopil, že pôsty a modlitby sú v jeho prípade prakticky nevyhnutné, no pozitívne je, že vôbec začal čítať Bibliu. Veď mnoho ľudí s psychickými poruchami ani nemôže čítať vôbec! Lukáš mohol aj čítať, mal príležitosť na zmenu svojho charakteru, ale nechcel sa pre Pána Ježiša Krista vzdať svojich názorov a myšlienok, ani svojho zabehnutého sebadeštruktívneho životného štýlu, ktorý pokladal vo svojej zvrátenosti (ako aj mnohí iní ľudia) už za normálny. Čiže, kto sa chce vyliečiť z psychickej choroby, musí pracovať predovšetkým na zlepšení svojho charakteru. Fajčenie, alkohol, kofeín, drogy či marihuana v počiatočnej fáze, ak sa chce človek vyliečiť, nemajú miesta! (najviac 1x za týždeň káva, či nikotín, alkohol neodporúčam vôbec. Vlastne prečo psychiatrickí pacienti pijú, fajčia a berú drogy? Z duchovného hľadiska sa pokúšajú zablokovať vedomie a svedomie, ktoré ich obviňuje, preto sa topia v najrôznejších závislostiach, vlastne chcú aspoň na chvíľu vypnúť, cena, ktorú budú musieť neskôr zaplatiť, ich nezaujíma. Utrpenie psychicky chorého človeka býva niekedy až príliš veľké a túžba po okamžitej slobode, ktorú na chvíľu ponúkajú alkohol a drogy býva u nich niekedy silnejšia ako pud sebazáchovy. Oni napr. vedia, že po užití pervitínu budú strašne trpieť tzv. "dojazdom" a takmer isto skončia na psychiatrii, ale idú si pervitín vybaviť aj tak, aj s tým vedomím, že riskujú svoj život)

 
 
 
"Ale tento druh nevychádza, iba modlitbou [a pôstom]." Matúš 17:21
 

Človek, ktorý sa chce uzdraviť z psychickej choroby, by nemal chodiť do práce ak nemusí. Mal by si stanoviť presný denný plán, upraviť stravu, do plánu zaradiť čítanie Svätej Biblie a najmenej 3x denne modlitbu na kolenách.  Pôst  minimálne na spln a na nov, skrátka celý deň v pôste s mysľou upretou na Pána. Človek, ktorý sa chce vyliečiť, musí prosiť Pána Boha (hoci aj na prechádzke) ustavične o pomoc, a Pán Boh nenecháva bez Jeho Pomoci ľudí, ktorí Ho prosia. Úplné zdržanie sa jedla je v takomto prípade až druhoradou záležitosťou, ale môže v tejto snahe pomôcť:

 

Kto prosí berie. Zákon i proroci.

"Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí. Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia! Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci." Matúš 7:7-12

-        -        -

Svetlo, silu, vytrvalosť - to je vhodné si od Pána Boha prosiť, pokiaľ má niekto vážny záujem sa vyliečiť. Stanoviť si ciele, vytrvale pracovať na sebe a najmä veriť v uzdravenie! Kto hľadá spôsob, ako sa vyliečiť z psychickej choroby, ten spôsob nájde! Ak ste ten spôsob našli, dajte nám prosím vás o tom vedieť! Ak Pán Boh dá, čoskoro uverejníme aj mnohé iné prípady, kedy sa ľudia aj z najťažších stavov vyliečili. Ako prvé vás však chceme upozorniť na chyby, ktorých sa dopúšťajú pacienti či ich rodičia. Človeku, ktorý sa chce vyliečiť, môže pomôcť aj podpora zo strany rodičov, no skôr vidíme, že rodičia vlastným deťom hádžu polená pod nohy, nakoľko aj oni sú mnohému na príčine, boja sa vyjsť so svojim hriechom na Svetlo pred Pána Ježiša Krista. Myslia si, že nejaká spoveď, nech by bola aj najsvätejšia, môže zmazať ich hriech! Ak z ich strany nie je záujem, aby sa hriech už nikdy viac neopakoval, je to pokrytectvo! Možno sa niekedy lepšie pracuje s ateistom, ako s katolíkom, katolík je "in-formovaný", vsadili ho do formy učení a nariadení ľudí, ktoré sú v rozpore s Bibliou a Božími Prikázaniami. Je pre neho ťažké, ako pre opicu, ktorá si myslí, že čoskoro zje sladučký orech, pustiť svoje falošné presvedčenia, o ktorých si myslí, že mu garantujú Nebo! Tak ako uverili falošnému učeniu Cirkvi a spoliehajú sa na farárov, tak ľahko obvykle veria aj v potrebu brania psychiatrických drog a spoliehajú sa na lekárov!

 
 

Úplne sa vyliečiť z depresie, mániodepresie, či schizofrénie, to vôbec nie je nič neobvyklé! My, Biblik.sk veríme, že mnohí z vás raz napíšu svoju vlastnú cestu ku zdraviu a Životu s Pánom Ježišom Kristom.

Máme vás radi a myslíme na vás, zverte svoj život Lekárovi Duší - Pánovi Ježišovi Kristovi.

U Neho hľadajte Pomoc, Vedenie, Radu, Útechu, Silu a Všetky dobré veci!
K tomu, aby ste sa uzdravili z psychickej choroby potrebujete iba Pomoc a Prítomnosť Živého Pána Boha a našeho Pána Ježiša Krista:
 
"Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár; teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako aj som poznaný. A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska."
 

Súvisiace články / related articles:

VÝZNAM VITAMÍNU B3 PRI LIEČBE SCHIZOFRÉNIE
https://www.biblik.sk/news/vyznam-vitaminu-b3-pri-liecbe-schizofrenie/

PICAMILON - jedna z najúčinnejších foriem vitamínu B3:
https://www.biblik.sk/news/picamilon-zaujimavy-doplnok-pre-liecbu-depresii-psych-poruch-a-niektorych-ochoreni-mozgu-picamilon-russian-brain-booster-sk-eng/

 

MUDr. JAN ŠULA: O LIEČBE CHRONICKÝCH A PSYCHICKÝCH CHORÔB
https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-sula-o-liecbe-chronickych-a-psychickych-chorob/


PRÍPADY Z PRAXE: DANIEL

https://www.biblik.sk/news/pripady-z-praxe-daniel/

 

TIP NA KVALITNÝ DOPLNOK VÝŽIVY:

Omega 3 + A, D, E - PharmDr. Jozef Zima:

https://www.biblik.sk/news/tip-na-kvalitny-doplnok-vyzivy/

 

VICTORIA EVERETT: AKO SOM SA VYLIEČILA ZO SCHIZOFRÉNIE / Victoria Everett Lost 120 lbs and Cured Schizophrenia By Changing Her Diet (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/victoria-everett-ako-som-sa-vyliecila-zo-schizofrenie-victoria-everett-lost-120-lbs-and-cured-schizophrenia-by-changing-her-diet-sk-eng/

 

5D SLUŽBY

https://www.biblik.sk/sluzby-pre-vas/

 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Ďakujeme za vašu podporu nakupovaním na Biblik.sk a ďakujeme i za akýkoľvek príspevok na náš účet / Thank you for your support, thank you for shopping at Biblik.sk and thank you for your donations:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

Ďakujeme, Thank you. Biblik.sk

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!