ULTRAZVUK AKO NÁSTROJ NA VYVOLÁVANIE SPONTÁNNEHO POTRATU? / ULTRASOUND IN PREGNANCY AS AN ABORTION TOOL (SK, ENG)

06.01.2019 06:27

↓ PROSÍME ZDIEĽAJTE ↓

https://www.biblik.sk/news/ultrazvuk-ako-nastroj-na-vyvolavanie-spontanneho-potratu/

Ultrazvuk sa používa ako súčasť liečby napr. po úrazoch, väčšina prístrojov bola vyvinutá na dosiahnutie analgetického účinku (zdroj tu), teda po vystavení tkaniva ultrazvukovým vlnám z určitých dôvodov (!) môže dochádzať k výraznému zmierňovaniu bolesti.

Moja známa, zdravotná sestra s 34 ročnou praxou, dňa 5.1.2019 povedala:

"Pracovala som na rehabilitačnom oddelení. Ak pri rehabilitácii došlo k odskočeniu ultrazvuku alebo zvrtnutiu prístroja (čo sa pri rehabilitácii občas stávalo), docházdalo u tehotných žien ku spontánnym potratom!"

Problém je v tom, že ultrazvukové (sonografické) vyšetrenie sa dnes používa ako bežné vyšetrenie u tehotných žien!

Dňa 14.11.2018 sme publikovali článok "Ultrazvuk poškozuje DNA", ruský vedec Dr. Peter Gariaev uviedol, že pôsobenie ultrazvuku v tehotenstve može byť deštruktívne.

V súvislosti s týmito informáciami je potreba zamyslieť sa, či je ultrazvukové vyšetrenie tehotnej ženy potrebné a bezpečné.

Tieto informácie považujeme za kriticky dôležité, preto Vás prosíme o zdieľanie.

 
Ďakujeme.
 
Biblik
 
↓ ENGLISH: ↓ PLEASE SHARE LINK ↓

Ultrasound is a standard tool in rehabilitation. Most of ultrasound devices were primary developed for an analgetic effect (source), that means after the ultrasound exposure, pain could be significantly reduced (!)

My friend, an old nurse with 34 year practice yesterday said:

"I was working in a rehabilitation hospital. When the ultrasound during a rehabilitation was accidentaly twisted or turned towards the belly of a pregnant woman, she had a miscarriage. Spontaneous abortion and pregnancy loss we could observe after a very short ultrasound exposure."

But we have a big problem in modern medicine, ultrasound (sonogram, sonography) is now used as a common and standard procedure in pregnancy!

In november 2018, we have published and article of the russian sciencist Dr. Peter Gariaev. There could be a very significant DNA damage after a short ultrasound exposure...

Risks of using ultrasound in pregnancy are very serious.

We at Biblik.sk are sure about critical importance of this information.

 

↓ PLEASE SHARE LINK ↓

 
THANK YOU
 
Biblik.sk
 
 
https://www.biblik.sk/clanky/