VÝZNAM VITAMÍNOV B3, C, E a B6 V PREVENCII A LIEČBE NEUROLOGICKÝCH A PSYCHIATRICKÝCH OCHORENÍ / THE IMPORTANCE OF VITAMINS B3, C, E and B6 IN PROPHYYLAXIS AND TREATMENT OF NEUROLOGICAL AND PSYCHIATRIC DISEASES (SK, ENG)

18.10.2022 14:34

VÝZNAM VITAMÍNOV B3, C, E a B6  V PREVENCII A LIEČBE NEUROLOGICKÝCH A PSYCHIATRICKÝCH OCHORENÍ / THE IMPORTANCE OF VITAMINS B3, C, E and B6 IN PROPHYYLAXIS AND TREATMENT OF NEUROLOGICAL AND PSYCHIATRIC DISEASES

 

"Neskoršia séria prednášok o záveroch vzišlých z dvadsaťročného výskumu ukázala, že životospráva založená na určitých vitamínoch dokáže zabrániť rozvinutiu neurologickej poruchy zvané tardive dyskinesia, často nezvratného postihnutia, ktoré sa vo vyššom percente vyskutuje u pacientov pri dlhodobej liečbe hlavnými utišujúcimi prostriedkami. V štúdii, ktorá hodnotila 61.000 pacientov liečených 100 rôznymi lekármi v priebehu 20 rokov, sa došlo k záveru, že podávanie vitamínov B3, C, E a B6 znížilo očakávaný výskyt tejto vážnej neurologickej poruchy z 25 percent na 0,04 percenta. (Medzi 61.000 pacientami chránenými terapiou s vysokými dávkami vitamínov sa táto porucha vyvinula iba u 37 namiesto predpokladaných takmer 20.000.) cit. z knihy David Hawkins MOC vs. SÍLA

Poznámka Biblik: zaujímavo vyzerá doplnok výživy TRIO - B:

https://www.biblik.sk/news/tip-na-kvalitny-doplnok-vyzivy-prof-anna-strunecka-trio-b/

Napríklad schizofrénia (ale i ďalšie psych. poruchy) môžu súvisieť s chronickým nedostatkom vitamínu B3 (Niacín). Niekedy ľudia s dg. schizofrénia trpia chronickým nedostatkom vit. B3, ochorenie sa nazýva Pelagra. O význame vitamínov píše aj Dr. Natasha Campbell McBride v knihe SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE:

https://www.biblik.sk/products/syndrom-travenia-a-psychologie/

 

 

ENGLISH:

"A later series of lectures on the conclusions drawn from twenty years of research showed that a lifestyle based on certain vitamins can prevent the development of a neurological disorder called tardive dyskinesia, an often irreversible disability that occurs in a higher percentage of patients on long-term treatment with major sedatives. In a study that evaluated 61.000 patients treated by 100 different physicians over 20 years, concluded that administration of vitamins B3, C, E, and B6 reduced the expected incidence of this serious neurological disorder from 25 percent to 0.04 percent. (Among 61.000 patients protected by therapy with with high doses of vitamins, this disorder developed in only 37 instead of the expected almost 20.000) - quote from the book David Hawkins POWER vs. STRENGTH

Note Biblik: the nutritional supplements like TRIO - B looks interesting:
https://www.biblik.sk/news/tip-na-kvalitny-doplnok-vyzivy-prof-anna-strunecka-trio-b/

Trio B works very good (absorbancy of spray)

For example, schizophrenia (but also other mental disorders) can be related to a chronic lack of vitamin B3 (Niacin). Sometimes people with dg. schizophrenics suffer from a chronic lack of vit. B3, the disease is called Pellagra. Dr. Natasha Campbell-McBride also writes about the importance of vitamins in book GUT AND PSYCHOLOGY SYNDROME - slovak here:

Kniha SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE - Prírodná liečba psych. chorôb a autizmu / book GUT AND PSYCHOLOGY SYNDROME - natural treatment of psych. diseases and autism

https://www.biblik.sk/liecba-psych-chorob/

 

related articles / súvisiace články:

MUDr. JAN ŠULA: O LIEČBE CHRONICKÝCH A PSYCHICKÝCH CHORÔB (SK, CZ)
https://www.biblik.sk/news/mudr-jan-sula-o-liecbe-chronickych-a-psychickych-chorob/

VÝZNAM VITAMÍMOV B3, C, E a B6 V PREVENCII A LIEČBE NEUROLOGICKÝCH A PSYCHIATRICKÝCH OCHORENÍ / THE IMPORTANCE OF VITAMINS B3, C, E and B6 IN PROPHYYLAXIS AND TREATMENT OF NEUROLOGICAL AND PSYCHIATRIC DISEASES (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/vyznam-vitamimov-b3-c-e-a-b6-v-prevencii-a-liecbe-neurologickych-a-psychiatrickych-ochorenin-the-importance-of-vitamins-b3-c-e-and-b6-in-prophyylaxis-and-treatment-of-neurological-and-psychiatric-diseases/

VÝZNAM VITAMÍNU B3 PRI LIEČBE SCHIZOFRÉNIE (SK)
https://www.biblik.sk/news/vyznam-vitaminu-b3-pri-liecbe-schizofrenie/

 

VÝZNAM VITAMÍNU B3 PRI LIEČBE SCHIZOFRÉNIE

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vyznam-vitaminu-b3-pri-liecbe-schizofrenie/

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Ďakujeme za vašu podporu nakupovaním na Biblik.sk a ďakujeme i za akýkoľvek príspevok na náš účet / Thank you for your support, thank you for shopping at Biblik.sk and thank you  for your donations:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

Ďakujeme, Thank you. Biblik.sk

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!